- Advertentie -
Home Wietproef Kamerbrief geeft inzicht in voortgang wietproef telers, track & trace, moties en...

Kamerbrief geeft inzicht in voortgang wietproef telers, track & trace, moties en beleidsaanpassingen

De eerder deze week gepubliceerde Kamerbrief van de ministers geeft inzicht in de voortgang van de wietproef telers, track & trace, moties en beleidsaanpassingen.

0
hplvd wietproef project c etten leur heerhugowaard
- Advertentie -

Eerder deze week verscheen ook een Kamerbrief over de stand van zaken van het Experiment gesloten coffeeshopketen en coffeeshopbeleid in het algemeen en ondertekend door de minister van Justitie en Veiligheid Dylan Yeşilgöz-Zegerius en de minister voor Medische Zorg, Pia Dijkstra.

Het eerste deel van de brief gaat vooral over de start van de overgangsfase en de start van de experimenteerfase.

Dat hadden we eerder al uitgebreid op deze website bij stilgestaan, dus rest de vraag wat er zoal nog in staat.

Voortgang wietproef telers

Derrick Bergman van stichting Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod merkte op Twitter al op dat er een passage in staat over de voortgang van de telers.

Zo staat er in de brief:

Inmiddels zijn vijf telers met de productie gestart. Voor de overige vijf telers is een ingebruiknameplicht van negen maanden zinvol en zal dit in hun aanwijzing worden opgenomen. De exacte invulling van deze ingebruiknameplicht zal per teler apart worden beoordeeld. In voorbereiding hierop zijn reeds twee telers gevraagd om hun vorderingen in kaart te brengen. Zij zijn bovendien gewezen op het mogelijk intrekken van de aanwijzing. In dit kader is het relevant om te melden dat in artikel 5, tweede lid, van de Regeling experiment gesloten coffeeshopketen staat dat de wachtrij voor telers wordt opgeheven op het moment dat de experimentfase aanvangt. De experimentfase zal, naar alle waarschijnlijkheid, zijn aangevangen op het moment dat de termijn van de ingebruikname plicht van negen maanden is verstreken. Indien dan onvoldoende voortgang bij een teler wordt vastgesteld en zal worden besloten de aanwijzing in te trekken, is het wenselijk dat de wachtrij nog bestaat. Indien dit niet het geval is, zal immers een nieuwe procedure voor de loting en selectie moeten worden opgezet voordat een nieuwe teler kan worden aangewezen. Om deze reden zal een aanpassing in de Regeling worden doorgevoerd zodat de wachtrii pas wordt opgeheven op het moment dat de experimentfase eindigt. Wij zullen uw Kamer Informeren als uitvoering is gegeven aan deze motie.

Er zijn dus vijf telers al aan het produceren (ook Hollandse Hoogtes en Holigram zover ik begrijp).

En twee telers zijn dus gevraagd om hun vorderingen in kaart te brengen.

De wachtrij uit de wietproef loting zou dus niet meer relevant zijn geweest, ware het niet dat er een wijziging zal plaatsvinden zodat die toch nog gebruikt kan worden in het geval dat een aanwijzing van een teler wordt ingetrokken.

Toezicht en track & trace-systeem

Het track & trace-systeem, dat de hele keten van productie tot verkoop volgt, bleek essentieel voor het toezicht. Coffeeshops en toezichthouders ontvingen uitgebreide instructies om met het systeem te werken. Hoewel de implementatie tijd en inspanning vergde, functioneert het systeem na enkele maanden redelijk goed schrijven de ministers. Storingen werden snel opgelost, en er zijn plannen om het systeem te koppelen aan kassasystemen om administratieve lasten te verminderen.

De politie en andere toezichthouders hebben verbeterpunten aangekaart voor het beveiligde vervoer van cannabisproducten. Het ministerie van Justitie en Veiligheid werkt samen met betrokken partijen om deze punten aan te pakken voor de start van de experimenteerfase.

Voortgang van moties en beleidsaanpassingen

Tijdens het debat van 28 februari werden diverse moties aangenomen, waaronder een strenge handhaving van lokale beleidseisen en een periodieke Bibob-toets voor telers. Alle telers zullen dit jaar een hernieuwde Bibob-toets ondergaan. Daarnaast wordt gewerkt aan een ingebruiknameplicht van negen maanden voor telers om hun productiefaciliteiten op tijd operationeel te krijgen.

De overgangsfase markeert een kritieke periode voor het experiment. Verder schrijven ze dat de komende maanden zullen bepalen of de volledige implementatie van gereguleerde cannabisproducten zonder grote problemen kan plaatsvinden. Door continue monitoring en aanpassing van de beleidsmaatregelen, streeft de overheid naar een succesvolle en veilige transitie naar een gecontroleerde cannabismarkt.

- Advertentie -

Exit mobile version