Luxemburgse delegatie bezoekt Nederland voor wietproef informatie uitwisseling

Eerder deze week brachten Paulette Lenert, vicepremier, minister van Volksgezondheid, en Sam Tanson, minister van Justitie, een werkbezoek aan Nederland om informatie op te doen in het kader van het Experiment gesloten coffeeshopketen.

0
bezoek luxemburgse delegatie breda paul depla ernst kuipers wietexperiment
Vlnr: Paulette Lenert, vice-premier, minister van Volksgezondheid, Ernst Kuipers, Minister van Volksgezondheid en Sam Tanson, minister van Justitie.
- Advertentie -

Op 10 oktober j.l. brachten Paulette Lenert, vicepremier, minister van Volksgezondheid, en Sam Tanson, minister van Justitie, een werkbezoek aan Nederland om informatie op te doen in het kader van het Experiment gesloten coffeeshopketen.

Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie en Veiligheid ontvangen Luxemburgse delegatie in Den Haag

De ministers werden ontvangen door vertegenwoordigers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Justitie en Veiligheid in Den Haag om de ervaringen te bespreken met de gereguleerde en gecontroleerde toeleveringsketen van cannabis voor niet-medische doeleinden, gelanceerd door de Nederlandse regering in 2017.

Dankzij de uitwisselingen kreeg de Luxemburgse delegatie een algemeen overzicht van het huidige drugs- en cannabisbeleid in Nederland. In dit verband presenteerde de Nederlandse delegatie een inventarisatie van hun nationale ervaringen, en vestigde zij tevens de aandacht op verschillende uitdagingen die zij onderweg tegenkwamen en op lessen die voor de toekomst kunnen worden getrokken. De delegaties bespraken meer specifiek kwesties in verband met de gecontroleerde productie van cannabis.

Na de presentatie door de Nederlandse experts van de verschillende voorlichtings- en preventiemaatregelen die als onderdeel van hun experiment zijn geïmplementeerd, gaf een wetenschappelijk expert van het onderzoeksconsortium uitleg over de monitoring en wetenschappelijke evaluatie van het experiment. Rond een werklunch konden de ministers het gesprek voortzetten met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ernst Kuipers.

De delegatie reisde vervolgens naar Breda om een ​​veldbezoek af te leggen. Op het programma stond een uitwisseling met de burgemeesters van Breda, Paul Depla, en van Hellevoetsluis, Milène Junius.

Luxemburg start mogelijk zelf ook met een experiment met gereguleerde teelt en verkoop

Eind juni vonden de vijf hoorzittingen met experts in Duitsland plaats over de legalisering van cannabis, waarvan de laatste met internationale experts. Een van die experts was overigens André Knottnerus uit Nederland, voorzitter van de onafhankelijke adviescommissie Experiment gesloten coffeeshopketen. Maar er was ook een presentatie door een afgevaardigde uit Luxemburg. De oplettende kijker zag daar dat Luxemburg op weg lijkt naar een wietexperiment, vergelijkbaar met Nederland.

In juli kwamen daarnaast ministers en/of hoge vertegenwoordigers van Duitsland, Luxemburg en Malta kwamen met een gezamenlijke verklaring naar buiten over de regulering van cannabis na een eerder aangekondigde meeting met gelijkgestemde landen. Nederland was ook aanwezig, maar weigerde de verklaring te tekenen.

Luxemburg lijkt, net zoals Malta, echter eerst de thuisteelt van cannabis voor persoonlijk gebruik te gaan legaliseren. In november 2021 werd daarover meer details bekend gemaakt, maar het is op moment van schrijven nog geen wet.

Maar dat Luxemburg er serieus werk van gaat maken, blijkt ook wel eerder deze week toen de minister van Volksgezondheid het volgende op Twitter plaatste:

“In het kader van de cannabisregulering is een vroegtijdige en constante samenwerking met alle actoren, ook uit het domein van de verslavingspreventie, essentieel, daarom heb ik vandaag de ontwikkeling van cannabisspecifieke maatregelen aangekondigd met het verslavingspreventiecentrum CNAPA.”

Cannabis Industrie Awards 2023