- Advertentie -
Home Wietproef NVWA publiceert lab analyse methodieken wietexperiment, terpenen afwezig

NVWA publiceert lab analyse methodieken wietexperiment, terpenen afwezig

De NVWA maakte de afzonderlijke lab analyse methodieken vorige week bekend die gaan toegepast worden in het wietexperiment. Maar terpenen zijn afwezig, een groot gemis volgens Mauro.

0
aanmelding wietproef wietexperiment experiment gesloten coffeeshopketen assortiment jef martens analyse wietproef loting project c
- Advertentie -

Vorig week publiceerde de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) op hun website de afzonderlijke lab analyse methodieken die gaan toegepast worden in het experiment gesloten coffeeshopketen.

In het twee pagina’s tellende PDF document zijn de afzonderlijke lab analyse methodieken die het Wageningen Food Safety Research (WFSR) binnen het wietexperiment hanteert.

Er zal getest gaan worden op aflatoxines, microbiologie, gewasbeschermingsmiddelen (in bladmateriaal), cannabinoïden en zware metalen.

Aflatoxines

Aflatoxines zijn giftige stoffen die door schimmels worden geproduceerd. Getest wordt op Aflatoxine B1, Aflatoxine B2, Aflatoxine G1, Aflatoxine G2 en de som van deze stoffen.

Qua microbiologie wordt gekeken naar Staphylococcus aureus, total aerobic microbial count (TAMC) en total yeast/moulds count (TYMC) waarbij de microbiologische grenswaardes respectievelijk maximaal 100.000 kve/g zijn voor Staphylococcus aureus en TAMC en maximaal 10.000 kve/g voor TYMC.

Gewasberschermingsmiddelen

Over het tesgen op gewasberschermingsmiddelen schrijven ze:

“De monsters worden, na eventuele toevoeging van water, geëxtraheerd met de QuEChERS-methode. Het verkregen extract wordt in tweeën gedeeld. Eén aliquot wordt verdund met water en gefiltreerd en is dan klaar voor LC-Q-Orbitrap-MS. Een tweede deel wordt gezuiverd door toevoeging van het SPEPSA materiaal (Primary-Secondary-amine) en is na centrifugeren gereed voor GCxGC-TOF-MS analyse. Detectie van bestrijdingsmiddelen / contaminanten gebeurt door software op basis van het EI-MS spectrum en retentietijd. De ruwe data wordt eerst geprocessed met behulp van MetAlign. Vervolgens worden in de verkregen datafiles experimentele spectra/retentietijden gematched met behulp van Search_GCGCMS tegen een database met referentiespectra en retentietijden.”

Cannabinoïden

Alle onderdelen zijn interessant voor de consument, maar nadat uit de test blijkt dat het om schone wiet gaat is daarna toch wel het interessantste hoe het zit met de cannabinöiden. Die worden getest door middel van de industriestandaard hogedrukvloeistofchromatografie (HPLC) in combinatie met UV-detectie.

Er zal getest worden op:

 • Cannabidiol (CBD)
 • Cannabidiol zuur (CBDA)
 • Totaal CBD equivalent (Som van CBD en CBDA uitgedrukt als CBD)
 • Δ9-Tetrahydrocannabinol (THC)
 • Δ9-Tetrahydrocannabinol (THCA)
 • Totaal Δ9-THC equivalent (Som van Δ9-THC en Δ9-THCA uitgedrukt als Δ9-THC)

Zware metalen

Ook niet onbelangrijk, zal er op zware metalen worden getest. Namelijk de volgende:

 • Lood
 • Cadmium
 • Kwik
 • Arseen

Lood was niet origineel in de wet opgesteld. In het stuk van de publieke becommentariëring van deze zomer zat dit in de voorstellen van wijziging, wat dus blijkbaar al is doorgevoerd. Lood is echter op EU niveau per 01/10/’21 een standaard te meten ingredient voor consumentengoederen. Dat was dus de reden om dit toe te voegen.

Grote afwezigen: terpenen

De grote afwezigen zijn toch wel terpenen. Persoonlijk vind ik dit een groot verlies. Ik wilde eigenlijk al schrijven bij het gedeelte van de cannabinoÏden dat we als consument nu eindelijk voor de aanschaf een idee kunnen hebben van de sterkte en het effect. Maar met het missen van de terpenen, mist daar echt een heel groot gat.

Terpenen zijn verbindingen die voornamelijk verantwoordelijk zijn voor de unieke aroma’s en smaken in cannabis, maar ook bijdragen aan de effecten die de gebruiker ervaart, samen met de farmacologische en therapeutische effecten van de cannabinoïden.

De zes primaire terpeengroepen zijn:

 • Myrceen
 • β-caryofylleen
 • Limoneen
 • Terpinoleen
 • A-pineen
 • β-ocimeen

Elke primaire groep bevat ongeveer 2-3 subgroepen, gebaseerd op het primaire en secundaire terpeengehalte. Deze zijn goed voor ongeveer 12 archetypische profielen die het bereik van aroma, smaak en de “entourage-effecten” bepalen die de cannabisplant te bieden heeft. De term entourage-effect wordt gebruikt om de unieke effecten van de ene cannabissoort naar de andere te beschrijven, veroorzaakt door de unieke mix van bioactieve ingrediënten.

Een groot gemis. Hopenlijk wordt het nog recht gezet. Maar waarschijnlijk niet. Het bekend maken van terpenen en andere cannabinoïden wordt ervaren als een vorm van reclame.

De Emerald Cup in Californië gaat intussen zelfs voor het eerst dit jaar categoriseren op terpenen inhoud en de benamingen sativa/indica/hybride gaan de deur uit. We lopen al achter voor we zijn begonnen zeg maar.

- Advertentie -

Exit mobile version