- Advertentie -
Home Wietproef Onderzoeksrapportage Experiment gesloten coffeeshopketen gepresenteerd

Onderzoeksrapportage Experiment gesloten coffeeshopketen gepresenteerd

Informatie is verzameld door middel van veldwerk bij coffeeshops, enquêtes bij bezoekers en omwonenden, en analyse van politieregistraties.

0
Onderzoek Experiment gesloten coffeeshopketen, Rapportage voormeting 2021
- Advertentie -

Eerder deze week is het rapport ’Onderzoek Experiment gesloten
coffeeshopketen, Rapportage voormeting 2021′ aan de Tweede Kamer aangeboden. Het onderzoek is in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) uitgevoerd door Breuer&Intraval, RAND Europe en het Trimbos-instituut.

Voormeting brengt stand van zaken in kaart

Tijdens de voormeting voor het onderzoek is de stand van zaken op het gebied van het gemeentelijke coffeeshopbeleid, cannabisgebruik, verkoop van cannabis vanuit coffeeshops en illegale verkoop van cannabis in kaart gebracht.

Informatie is verzameld door middel van veldwerk bij coffeeshops, enquêtes bij bezoekers en omwonenden, en analyse van politieregistraties.

Methoden van het onderzoek

In alle 19 onderzoeksgemeenten (de 10 wietproef gemeenten en 9 controlegemeenten) zijn verschillende methoden gebruikt om informatie te verzamelen.

Zo zijn er tellingen gedaan bij 124 coffeeshops en enquêtes afgenomen bij 809 bezoekers.

Ook zijn foto’s gemaakt van menukaarten bij 110 coffeeshops voor analyse van beschikbare cannabissoorten en hun prijs.

Om zicht te krijgen op de illegale markt, is gebruik gemaakt van politieregistraties.

Conclusies uit het rapport

In het rapport werd het volgende geconcludeerd:

De 19 onderzoeksgemeenten blijken qua coffeeshopbeleid een goede afspiegeling te zijn van de ruim 100 Nederlandse gemeenten met coffeeshops; zij hanteren alle een maximumbeleid en hebben de AHOJG-criteria in het beleid opgenomen. Uit de menukaartanalyse komt naar voren dat er gemiddeld meer wiet dan hasj op de menukaarten van coffeeshops staat. Dit is in lijn met bevindingen uit eerder onderzoek dat de meerderheid van de cannabisconsumenten wiet boven hasj prefereert. Over het algemeen zijn klanten (zeer) tevreden over de cannabis. De gemiddelde prijs die in de coffeeshops voor een gram nederwiet betaald moest worden, was € 10,87. Gruis, buitenwiet en buitenlandse wiet waren goedkoper, terwijl VS-wiet duurder was. De gemiddelde prijs in de coffeeshops voor een gram buitenlandse hasj was € 10,67. De prijs voor een gram nederhasj bedroeg gemiddeld € 14,37. die zij kopen in de coffeeshop. Die tevredenheid betreft voornamelijk de hoge kwaliteit van het gekochte product. Bijna twee derde van de ondervraagde coffeeshopbezoekers scoort hoog op ‘riskant cannabisgebruik’. Ook blijkt een relatief hoog percentage (bijna een kwart) bezoekers de cannabis altijd of meestal voor medicinale doeleinden te gebruiken. Gezondheidsincidenten door cannabisgebruik komen relatief weinig voor.

Dit onderzoek laat zien dat in de directe omgeving van de coffeeshop nauwelijks overlast wordt ervaren van de coffeeshop en/of zijn bezoekers. Dit is in overeenstemming met veel onderzoeken naar de leefbaarheid rond coffeeshops in recente jaren (zoals de Monitor ontwikkelingen coffeeshopbeleid). Voor personen die cannabis buiten de coffeeshop kopen, lijkt vooral de prijs en/of de prijs-kwaliteitverhouding een doorslaggevende factor om in het illegale circuit te kopen. Deze aankopen worden voornamelijk gedaan bij bezorgdiensten of 06-dealers en betreffen vaker wiet dan hasj. Over het algemeen zijn de respondenten tevreden met het product dat zij buiten de coffeeshop hebben gekocht.

- Advertentie -

Exit mobile version