- Advertentie -
Home Wietproef Overgangsfase wietexperiment vandaag gestart in alle tien gemeenten

Overgangsfase wietexperiment vandaag gestart in alle tien gemeenten

Het wietexperiment is vandaag de overgangsfase ingegaan waarin gereguleerde wiettelers hun producten nu mogen verkopen aan coffeeshops in alle 10 deelnemende gemeenten.

0
Start overgangsfase Experiment gesloten coffeeshopketen 17 juni 2024
Het menu van een coffeeshop in Almere. Foto: Jef Martens.
- Advertentie -

Het Experiment gesloten coffeeshopketen is een nieuwe fase ingegaan waarin telers van gereguleerde cannabis hun producten nu mogen verkopen aan coffeeshops in alle 10 deelnemende gemeenten: AlmereArnhemBredaGroningenHeerlen, Voorne aan Zee (sinds 1 januari 2023 heet de gemeente niet meer Hellevoetsluis), MaastrichtNijmegenTilburg en Zaanstad. Tijdens deze overgangsfase kunnen consumenten zowel gereguleerde als gedoogde cannabis kopen in de deelnemende coffeeshops. Dit proces is bedoeld om zowel coffeeshophouders als consumenten geleidelijk te laten wennen aan de gereguleerde producten.

Lessen uit aanloopfase gebruikt voor soepele overgang

De overgangsfase volgt op een succesvolle aanloopfase in Breda en Tilburg.

Minister Dijkstra benadrukte in het persbericht het belang van deze aanloopfase: “De ervaringen in Breda en Tilburg waren waardevol voor het op kleine schaal testen van de processen en systemen. De lessen die daar zijn geleerd, helpen nu bij het voorkomen van knelpunten op grotere schaal en ondersteunen andere coffeeshops en gemeenten bij de overgang naar gereguleerde verkoop.”

De aanloopfase wees uit dat de aanvankelijke toegestane handelsvoorraad van 500 gram per coffeeshop niet werkbaar was. Hierdoor moesten de coffeeshops meerdere keren per dag bevoorraad worden, wat leidde tot foutgevoelige registraties. Na overleg werd besloten dat coffeeshops een weekvoorraad mogen aanhouden, een regel die ook tijdens de overgangs- en experimenteerfase van kracht blijft.

Dubbel handhavingsregime geen probleem gebleken

Een van de zorgen bij de start van de overgangsfase was het zogenaamde ‘dubbel handhavingsregime’, waarbij zowel gedoogde als gereguleerde producten verkocht worden.

Er was vrees bij de overheid dat dit tot onduidelijkheid zou leiden bij coffeeshophouders, met mogelijke gevolgen voor handhaafbaarheid, uitvoerbaarheid en juridische houdbaarheid. Echter, de gemeenten Tilburg en Breda en de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV) hebben aangegeven dat dit geen problemen heeft opgeleverd.

Cruciaal hierbij was het goed informeren van de coffeeshophouders om onduidelijkheden te voorkomen.

Voorbereiding op volledige overgang naar gereguleerde verkoop

De overgangsfase is een opmaat naar een vier jaar durende experimenteerfase, waarin deelnemende coffeeshops uitsluitend gereguleerde cannabisproducten zullen verkopen.

Het is essentieel dat tegen de start van deze fase de kwantiteit, kwaliteit en diversiteit van de gereguleerde cannabis op orde zijn, om zo de coffeeshops voldoende te kunnen bevoorraden en illegale handel te voorkomen. De geplande start van de experimenteerfase is op 16 september 2024. In de zomermaanden zal worden gemonitord of aan alle voorwaarden kan worden voldaan.

Tijdens het gehele experiment blijven preventieve maatregelen en strikte beveiligingseisen van kracht om de risico’s van cannabisgebruik te beperken en de veiligheid te waarborgen. De experimentaanpak zal continu worden geëvalueerd en aangepast op basis van nieuwe leerpunten en gedeelde ervaringen, met betrokkenheid van de politie en het Openbaar Ministerie bij alle besluitvorming

- Advertentie -

Exit mobile version