- Advertentie -
Home Politieke Cannabis Nieuws Denemarken werkt aan wetgeving cannabis legalisering met pilot

Denemarken werkt aan wetgeving cannabis legalisering met pilot

Wel zal er eerst een referendum vooraf komen. En is het nog maar de vraag of er een politieke meerderheid zal komen.

0
denemarken
- Advertentie -

Via Tom Blickman op Twitter kwam de aandacht afgelopen week op Denemarken. Verschillende bronnen uit zijn draadje hebben we hier herhaald.

Wetsvoorstel geïntroduceerd in Denemarken voor het legaliseren van cannabis tijdens een experimentele periode van vijf jaar

Daarbij wordt een wetsvoorstel ingediend door 5 partijen voor het legaliseren van cannabis voor een experimentele periode van 5 jaar. De partijen zijn:

Partij Type # Zetels
Enhedslisten – De Rød-Grønne (Democratisch) Socialisten, eco-socialisme, licht eurosceptisch 13
Socialistisk Folkeparti Groen, Links socialisme 15
Radikale Venstre Sociaal liberalisme 14
Liberal Alliance Klassiek liberalisme, rechts libertarisme 3
Alternativet Groen, progressief, EU gezind 1#

#: Alternativet is gedurende deze regeringsperiode gesplitst, heeft echter samen met de afsplitsing het bijbehorende referendum verzoek ingediend. De verwachting is dat de afsplitsing “Vrije Groenen” mee zal stemmen op dit initiatief, waarmee het aantal zetels op 4 zal komen.

Dit voorstel is een vervolg op de plannen die in 2018 al bekend zijn gemaakt.

Een model, in navolging van een voorstel door de stad Kopenhagen, wordt voorgesteld om cannabis productie en verkoop door de overheid te legaliseren. Voor burgers is de aankoop, opslag, kweek en consumptie voor eigen gebruik gelegaliseerd.

Het model op hoofdlijnen:

 • Productie is legaal en vindt plaats in Denemarken
 • Verkoop vindt plaats onder toezicht in centraal gelegen winkels, bemand door geschoold personeel en verstrekking van informatie over producten, de schadelijke effecten en behandelingsopties
 • Product en prijs, de kwaliteit voldoet aan de klantverwachting en is vergelijkbaar met die van de huidige illegale markt
 • Kopers zijn 18 jaar of ouder en woonachtig in Denemarken
 • Preventie en behandeling, er is een preventiestrategie ontwikkeld, passend op de genoemde eigenschappen van het experiment
 • Evaluatie, er is een doorlopende monitoring met mogelijkheden tot bijsturen tijdens het experimentele traject
 • Staatsinkomsten worden gebruikt om misbruik te voorkomen en te behandelen

Referendum gaat vooraf

Door enkele gerelateerde stukken door te nemen is ook het verzoek om een raadgevend referendum van twee groene partijen, Alternativet en Frie Grønne, in beeld gekomen.  Samen hebben zij 4 zetels van de 179. Op 1 maart 2022 is dit verzoek ingediend.

Het is de bedoeling dat dit referendum mee loopt met de Deense landelijke verkiezingen van 2023

Het is de bedoeling dat dit referendum mee loopt met de Deense landelijke verkiezingen van 2023. Een verkorte inhoud van het referendum verzoek is hieronder vertaald, de motivatie voor legalisering en onderbouwing met cijfers:

Ondanks strenge straffen en hogere politie inspanningen door politie neemt cannabisgebruik en -misbruik toe in Denemarken.

Redenen om het huidige beleid te toetsen zijn het verminderen van criminaliteit, straathandel met jeugdigen tegen te gaan en beschermen van het volk tegen schadelijke bijgemengde stoffen.

Hoe denkt ‘de Deen’ er over? Opiniepeilingen geven trends aan richting een voorkeur voor legalisering. We verzoeken het parlement een referendum te houden om zo het complete burgersentiment te peilen.

Want ondanks een jarenlange opschuiving van het sentiment blijft men halsstarrig een ineffectief en arbeidsintensief middel inzetten om het volk te beschermen. Het is tijd om het anders aan te pakken.

Actuele cijfers (2017) tonen dat ongeveer 2% van de bevolking tussen 15-64 jaar in de afgelopen maand cannabis heeft geconsumeerd.

In de subgroep 16-44 jaar heeft:

Percentage Type
48% ooit cannabis geconsumeerd
11% in het afgelopen jaar
4,6% in de afgelopen maand

Onder de jeugd tussen 16-24 jaar is de consumptie ‘afgelopen maand’ gestegen ten opzichte van 2010:

Jaar Percentage
2010 7,1%
2014 10,3%
2017 7,8%

Van deze groep die ‘afgelopen maand’ cannabis consumeerden heeft:

Percentage Frequentie
30% 10 keer of meer
12% 4-9 keer
58% 1-3 keer

Het Deense Center for Substance Abuse Research te Aarhus schat dat er

 • 50.000 Denen cannabis misbruiken (rekenend met 15-64 jarigen, komt dat neer op 50.0000/(358.807+1.119.967+359.264) = 2,7%)
 • 17.000 jongeren onder de 25 een cannabisverslaving hebben (rekenend met 15-24 jaar, komt dat neer op 17000/358807 = 4,7%).

Cijfers: CIA World Factbook 2018 via Wikipedia

Problematisch gedrag is vaak gerelateerd aan 10 keer per maand of vaker consumeren.
Het huidige beleid van repressie bereikt derhalve het omgekeerde van het gestelde doel: jeugd beschermen en voorkomen van misbruik en verslaving.

Dit beleid en resultaten zien we in veel landen terug, enkele landen brengen daarom veranderingen in hun beleid aan.

Landen passen verschillende primaire redenen toe om cannabis te willen legaliseren. Desondanks vinden de meeste landen de volgende gevolgen van legalisering belangrijk:

 • Staats gecontroleerde productie en verkoop
 • Kwaliteitsborging en declaratie van werkzame stoffen ter bescherming van de consument
 • Het toepassen van een minimale leeftijdsgrens
 • Het scheiden van het kopen van cannabis van andere, sterkere middelen
 • Het weghalen van het verdienmodel voor criminelen in de cannabismarkt
 • Maatschappelijke investeringen en preventieve voorlichting mogelijk maken door heffingen op legale cannabisverkoop

Reflectie

Cannabis in de illegaliteit is volgens deze cijfers in Denemarken een significant probleem in vergelijking met Nederland. Wat ik significant noem, is dat in een ongecontroleerde markt met onbekende kwaliteit er in hogere mate wordt geconsumeerd. Daarbij liggen misbruik cijfers hoger, terwijl de mate van verslaving mogelijkerwijs overeenkomen met wat we in Nederland zien.

Volgens cijfers bij Jellinek gold in Nederland dat tussen 2007-2009 er 0,3% van de bevolking afhankelijk was van cannabis. In 2015 waren er 10.816 mensen onder behandeling voor cannabisverslaving in Nederland. Dat is 0,006% van de bevolking in 2015.

Een tabel met de cijfers van Jellinek ter indicatie met de cijfers zoals genoemd in het stuk van voor het Deense referendum. De getallen zijn indicatief omdat er enkele aannames en rekenfactoren worden toegepast, evenals dat de perioden niet 1:1 overeenkomen:

Onderwerp Nederland Denemarken
Consumptie in afgelopen 12 maanden 7,5% 11%
In de laatste maand 4,6% 4,6%
Misbruik 0,4%* 2,7%
Verslaving 0,3%** 0,292%***

*: zoals hierboven genoemd uit de cijfers van Jellinek, 2007-2009
**: uit dezelfde brontekst van Jellinek, periode 2007-2009
***: dit is de schatting van enkel de verslaafde jeugd, gedeeld over de totale populatie van 2020 in Denemarken (17.000 / 5.822.863 = 0,00292 ofwel 0,292%)

Tom Blickman duidt nog in zijn draad op het feit dat er een minderheidsregering zit in Denermarken. De sociaal democraten hebben het grootste aandeel van de zetels en zijn tegen. Op dit moment is regeren een continu overleg en onderhandelingen.

Met het ingediende wetsvoorstel zijn op dit moment 49 zetels van de 179 gemoeid. Er zal dus nog flink aan getrokken moeten worden wil men op de benodigde 90 uit willen komen.

Al met al toont het wel dat de ‘groene golf’ door de Europese gaat.

- Advertentie -

Exit mobile version