Burgemeesters uit het Noorden willen nieuw drugsteam dat wietkwekerijen oprolt

De burgemeesters uit het Noorden pleiten voor de oprichting van een nieuw drugsteam dat zich richt op het oprollen van zowel wietkwekerijen als drugslabs.

0
legalisering milieu cannabis cannabis petitie bonaire cannabis industrie luchtwaliteit legalisatie van cannabis JA21 Project C
- Advertentie -

De burgemeesters van de drie noordelijke provincies Friesland, Groningen en Drenthe pleiten voor de oprichting van een nieuw drugsteam dat zich richt op het oprollen van zowel wietkwekerijen als drugslabs berichtte het Dagblad van het Noorden. Deze nieuwe opsporingsgroep zou de opvolger moeten worden van het voormalige hennepteam, dat vier jaar geleden werd opgeheven.

Gezamenlijk initiatief van Noordelijke gemeenten

Tijdens het recente Regionaal Bestuurlijk Politie Overleg (RBPO) hebben de burgemeesters van alle gemeenten in Friesland, Groningen en Drenthe gezamenlijk dit plan besproken. Burgemeester Marga Waanders van de gemeente Waadhoeke benadrukt het belang van prioriteit voor drugsbestrijding in het Noorden: “Drugs en ondermijning hebben prioriteit in het Noorden,” zei Waanders. “Echter, hoe geef je daar invulling aan? Welke afspraken maak je dan met elkaar?”

De noordelijke gemeenten streven naar een convenant met de politie, het Openbaar Ministerie, ondermijningsbestrijder RIEC, woningcorporaties en netbeheerders. Dit convenant moet duidelijk maken wat elke partij van elkaar kan verwachten en waarop ze aangesproken kunnen worden.

Voormalig hennepteam en huidige behoefte

Vier jaar geleden werd het hennepteam van de Politie Eenheid Noord-Nederland, bestaande uit ongeveer dertig agenten, opgeheven. Dit team was vijf jaar lang actief in het oprollen van wietkwekerijen in Friesland, Groningen en Drenthe. De resultaten van hun werk werden wekelijks gepresenteerd. De opheffing van het hennepteam leidde tot boosheid en verbijstering onder de oud-leden.

Volgens het nieuwe beleid zou de nadruk liggen op het opsporen van drugslabs, die vanuit het zuiden van Nederland zouden oprukken. Echter, de verwachte toename bleef uit en het aantal ontdekte hennepplantages in Friesland nam drastisch af. Dit blijkt uit het recente rapport ‘Ondermijning in Friesland’, opgesteld door onderzoekers Edward van der Torre, Janne Landsman, Pieter Tops en Titia Jongepier.

Pleidooi voor brede aanpak van drugsproductie

De onderzoekers pleiten in hun rapport voor het heropenen van de jacht op wietkwekers. Zij stellen dat criminelen die synthetische drugs produceren vaak ook actief zijn in andere drugsmarkten, zoals de wietteelt. “Dit roept de vraag op waarom niet in algemene zin prioriteit wordt verleend aan drugsproductie: dus hennepteelt en productie van synthetische drugs,” schrijven ze.

De burgemeesters onderschrijven deze conclusie. Waanders benadrukt dat het feit dat er minder wietkwekerijen worden opgespoord niet betekent dat ze er niet meer zijn.

De politie verwelkomde het plan.

Eerder deze maand bleek al uit het Nationaal overzicht drugslocaties 2023 dat er flink minder wietkwekerijen zijn opgerold in de afgelopen paar jaren.