De wietproef, ook wel bekend als wietexperiment en ‘Experiment gesloten coffeeshopketen’

Laaste nieuws

De 10 wietproef telers

De loting van het wietexperiment (in volledigheid: experiment gesloten coffeeshopketen) heeft 10 aspirant telers opgeleverd. Alle tien hebben het achtergrondonderzoek door Landelijk Bureau Bibob (wat staat voor Wet Bevordering Integriteits Beoordelingen voor het Openbaar Bestuur) inmiddels succesvol doorlopen, maar een teler wacht nog op definitieve toewijzing van de minister.

Dit zijn ze op een rijtje:

Dit zijn de tien wietexperiment telers

 1. Linsboer B.V. (The Plug)
 2. Cookies
 3. Hollandse Hoogtes (voorheen Cannamax)
 4. Fyta Group
 5. The Growery
 6. Aardachtig
 7. Q-Farms (QATI)
 8. Holigram  (Grassmeijers / Stichting Joinus)
 9. Leli Holland (Village Farms)
 10. CanAdelaar*

*bezwaar Supraleaf ongegrond verklaard, hoger beroep nog wel mogelijk.

Deze lijst overnemen? Dat mag, maar dan wel graag met bronvermelding naar deze pagina.

Start Overgangsfase op 17 juni 2024, start Experimenteerfase op 16 september 2024

Volgens de tijdlijn Experiment gesloten coffeeshopketen start de Overgangsfase in de acht overgebleven gemeenten op 17 juni 2024.

De volgende fase, de Experimenteerfase, zal van start zal gaan op 16 september 2024, waarin uitsluitend gereguleerde cannabis mag worden verkocht in de coffeeshops in de tien gemeenten.

De aanloopfase in Breda en Tilburg begon op 15 december 2023.

Geen ‘staatswiet’, selectieprocedure wietexperiment en deelnemende gemeenten

Ondanks dat de overheid de selectieprocedure heeft uitgevoerd, wordt het geen ‘staatswiet’ zoals de media het al snel noemden.

De producenten zijn private initiatieven, zo is ook op te maken uit de lijst hierboven.

De volgende coffeeshop gemeenten doen mee aan het wietexperiment: Almere, Arnhem, Breda, Groningen, Heerlen, Voorne aan Zee (sinds 1 januari 2023 heet de gemeente niet meer Hellevoetsluis), Maastricht, Nijmegen, Tilburg en Zaanstad.

Ook zijn er voor het experiment 7 zogenaamde controle gemeenten: Enschede, Haarlem, Helmond, Hoorn, Leiden, Lelystad, Roermond, Tiel, Utrecht en Zutphen.

Aanvraag indienen experiment gesloten coffeeshopketen

Interesse om deel te nemen aan het experiment gesloten coffeeshopketen? Uw aanvraag indienen kon vanaf 1 juli t/m 28 juli en de periode is dus verlopen.

96 aanvragen zijn afgewezen en 51 aanvragen zijn door de selectie gekomen

Op 27 november werd bekend dat 96 aanvragen zijn afgewezen en 51 aanvragen zijn door de selectie gekomen.

De definitieve loting vond plaats op 3 december.

Aanmelding gesloten, 149 aanvragen ingediend

De aanmelding is gesloten en er zijn 149 aanvragen binnen gekomen.

Verantwoordelijk voor de loting van het wietexperiment

Verantwoordelijk voor het experiment gesloten coffeeshopketen zijn de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn & Sport en Justitie en Veiligheid. Over wie de kwekers gaat bepalen, zegt het veelgestelde vragen document het volgende:

Een ambtelijke werkgroep zal de betrokken ministers adviseren over de vraag in hoeverre de ingediende aanvragen voldoen aan de gestelde eisen. De personen in deze werkgroep zijn geselecteerd op basis van hun kennis en ervaring op diverse gebieden (zoals teelt, financiën, beveiliging, etc.). Daarnaast brengt de burgemeester van de gemeente waar een beoogde teeltlocatie is gelegen advies uit op het punt van veiligheid en openbare orde.

Verder valt in hetzelfde document de selectieprocedure stappen te lezen.

 • Een formele toets: de ministeries controleren of alle aanvragen compleet zijn en op de juiste manier zijn ingediend.
 • Een materiele toets: de ministeries controleren de inhoud van alle ingediende stukken. Voldoen deze aan alle criteria zoals omschreven in de wet- en regelgeving.
 • Een advies vanuit burgermeesters van de gemeenten waar aanvragers hun teeltlocatie willen vestigen.
 • Een loting; als er meer dan 10 goedgekeurde aanvragen zijn.
 • Een Bibob-onderzoek.