De wietproef, ook wel bekend als wietexperiment en ‘experiment gesloten coffeeshopketen’

Het was lang stil omtrent de wietproef, maar in juni werd dan eindelijk de stilte verbroken. Inmiddels is de aanmelding voor het wietexperiment (volledig: experiment gesloten coffeeshopketen) alweer gesloten.

Geen ‘staatswiet’, selectieprocedure wietexperiment gestart

Of het nog allemaal doorgaat blijft onzeker, gezien in maart 2021 de Tweede Kamer verkiezingen volgen.

Het nieuwe kabinet kan beslissen het wietexperiment door te laten gaan, toch voor de wet van Vera Bergkamp (D66) te gaan die is gestrand in de Eerste Kamer, of helemaal iets anders te doen. Dat kan zijn niets, of een alternatief voor de geboden mogelijkheden.

Ondanks dat de overheid de selectieprocedure gaat uitvoeren, wordt het geen ‘staatswiet’ zoals de media het al snel noemden.

De producenten zijn private initiatieven. Enkelen hebben zich al uitgesproken, anderen houden zich afzijdig van openbaarheid.

De volgende coffeeshop gemeenten doen mee aan het wietexperiment: Almere, Arnhem, Breda, Groningen, Heerlen, Hellevoetsluis, Maastricht, Nijmegen, Tilburg en Zaanstad.

Ook zijn er voor het experiment 7 zogenaamde controle gemeenten: Helmond, Hoorn, Lelystad, Midden-Groningen, Roermond, Tiel en Zutphen.

Tekst gaat verder onder interactieve kaartje.

Nederland Placeholder
Nederland

Aanvraag indienen experiment gesloten coffeeshopketen

Interesse om deel te nemen aan het experiment gesloten coffeeshopketen? Uw aanvraag indienen kon vanaf 1 juli t/m 28 juli en de periode is dus verlopen.

Aanmelding gesloten, 149 aanvragen ingediend

De aanmelding is inmiddels gesloten en er zijn 149 aanvragen binnen gekomen. Enkele initiatieven zijn al in de openbaarheid getreden.

Verantwoordelijk voor de loting van het wietexperiment

Verantwoordelijk voor het experiment gesloten coffeeshopketen zijn de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn & Sport en Justitie en Veiligheid. Over wie de kwekers gaat bepalen, zegt het veelgestelde vragen document het volgende:

Een ambtelijke werkgroep zal de betrokken ministers adviseren over de vraag in hoeverre de ingediende aanvragen voldoen aan de gestelde eisen. De personen in deze werkgroep zijn geselecteerd op basis van hun kennis en ervaring op diverse gebieden (zoals teelt, financiën, beveiliging, etc.). Daarnaast brengt de burgemeester van de gemeente waar een beoogde teeltlocatie is gelegen advies uit op het punt van veiligheid en openbare orde.

Verder valt in hetzelfde document de selectieprocedure stappen te lezen.

  • Een formele toets: de ministeries controleren of alle aanvragen compleet zijn en op de juiste manier zijn ingediend.
  • Een materiele toets: de ministeries controleren de inhoud van alle ingediende stukken. Voldoen deze aan alle criteria zoals omschreven in de wet- en regelgeving.
  • Een advies vanuit burgermeesters van de gemeenten waar aanvragers hun teeltlocatie willen vestigen.
  • Een loting; als er meer dan 10 goedgekeurde aanvragen zijn.
  • Een Bibob-onderzoek.

Laaste nieuws