Rijksoverheid: 149 aanvragen ingediend voor deelname wietproef

Er zijn in totaal 149 aanvragen zijn ingediend voor deelname aan de wietproef.

0
aanmelden wietproef wietexperiment etten-leur project c grow solutions experiment gesloten coffeeshopketen drachten

Het Minsterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft bekend gemaakt via Twitter dat er in totaal 149 aanvragen zijn ingediend voor deelname aan de wietproef. Het wordt dus zeker een loting. Daarvan zijn al enkele initiatieven mee in de openbaarheid getreden.

Bekendmaking gelukkigen wietproef deelname begin 2021

Eerder berichtten we nog dat de verwachting was dat in het najaar bekend zou worden wie de gelukkigen gaan worden. Maar de website van de rijksoverheid zegt daarover het volgende:

Naast de toetsing op volledigheid en inhoudelijke beoordeling vindt er een Bibob-onderzoek (toets op grond van Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) plaats naar de aangemelde telers. Ook worden de burgemeesters in de gemeenten waar de aspirant telers zich willen vestigen, gevraagd te adviseren over mogelijke effecten op de openbare orde en veiligheid.

Gelet op het aantal ingediende aanvragen is het streven de maximaal tien telers begin 2021 aan te wijzen.

Gisteren plaatsten we ook een wietproef reconstructie tot en met 28 juli.

Wie beoordelen de aanvragen?

Verantwoordelijk voor de wietproef zijn de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn & Sport en Justitie en Veiligheid. Over wie dat gaat bepalen, zegt het veelgestelde vragen document het volgende:

Een ambtelijke werkgroep zal de betrokken ministers adviseren over de vraag in hoeverre de ingediende aanvragen voldoen aan de gestelde eisen. De personen in deze werkgroep zijn geselecteerd op basis van hun kennis en ervaring op diverse gebieden (zoals teelt, financiën, beveiliging, etc.). Daarnaast brengt de burgemeester van de gemeente waar een beoogde teeltlocatie is gelegen advies uit op het punt van veiligheid en openbare orde.

Verder valt in hetzelfde document de selectieprocedure stappen te lezen.

  • Een formele toets: de ministeries controleren of alle aanvragen compleet zijn en op de juiste manier zijn ingediend.
  • Een materiele toets: de ministeries controleren de inhoud van alle ingediende stukken. Voldoen deze aan alle criteria zoals omschreven in de wet- en regelgeving.
  • Een advies vanuit burgermeesters van de gemeenten waar aanvragers hun teeltlocatie willen vestigen.
  • Een loting; als er meer dan 10 goedgekeurde aanvragen zijn.
  • Een Bibob-onderzoek.