Legaliteit cannabis

Cannabis is niet legaal in Nederland, maar gedoogd. Met deze pagina hopen we wat verduidelijking te geven over de legaliteit van cannabis.

Cannabis kweken

Het is niet toegestaan cannabis te kweken in Nederland, ook niet 5 planten. Die vergissing word vaak gemaakt. Er is een politierichtlijn die zegt dat tot 5 planten niet over wordt gegaan tot vervolging.

De Overheid.nl website zegt over het kweken van cannabis:

“De teelt van wietplanten is verboden. Bij maximaal 5 planten voor eigen gebruik neemt de politie de planten alleen in beslag. Bij meer dan 5 planten kan de politie de teler vervolgen.”

Voor een goed opsomming, zie de Veilig Thuis Kweken website.

Verwerken van cannabis

Het is niet toegestaan om cannabis te verwerken. Daaronder valt hasj, hasjolie, maar ook cannabisboter en verwante producten. Dit is alleen mogelijk met een zeer exclusieve opiumwet ontheffing.

De opiumwet zegt hierover:

  • Een ontheffing van het verbod op het telen van hennep dan wel tot het verwerken, bewerken of vervoeren van hennep, hasjiesj en hennepolie voor de in artikel 8h genoemde doeleinden, wordt slechts verleend aan degene met wie Onze Minister ter zake een overeenkomst tot het verrichten van zodanige handelingen aangaat.

De growshopwet

De website van het OM zegt hierover:

‘Deze wet biedt het OM en de politie de mogelijkheid strafrechtelijk in te grijpen, nog voordat er daadwerkelijk hennep wordt geteeld en gevaarlijke kwekerijen in werking zijn. De wet bestrijdt beroeps- en bedrijfsmatige illegale hennepteelt.

Door de wetswijziging kunnen facilitators die activiteiten voor de illegale hennepteelt verrichten, zoals het leveren van lampen en voedingsstoffen, kweekhokken, kweeklocaties en het aansluiten van elektra, strafrechtelijk worden vervolgd.

Growshops hebben zich bijvoorbeeld toegelegd op handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt. De nieuwe wet maakt deze bedrijfsactiviteiten strafbaar.’

Daarnaast antwoorden ze zelf een aantal van hun vragen:

Wat is de straf op het voorbereiden of bevorderen van hennepteelt?

‘Wie zich strafbaar maakt aan het voorbereiden of bevorderen van de hennepteelt, hangt een maximale gevangenisstraf van 3 jaar en een geldboete tot 81.000 euro boven het hoofd.’

Wie moet de Wet strafbaarstelling voorbereiding illegale hennepteelt vrezen?

‘Personen die illegale hennepteelt voorbereiden en bevorderen zijn strafbaar. Dat zijn dus niet alleen growshops maar bijvoorbeeld ook verhuurders die (woon) ruimte beschikbaar stellen om te kweken of illegale praktijken van illegale transport en distributiebedrijven.’