Duitse medicinale cannabis patiënten en experts willen aanzienlijke verbeteringen

Duitsland viert dit jaar vijf jaar sinds medicinale cannabis zijn intrede deed, maar patiënten en experts willen aanzienlijke verbeteringen.

0
Cannabis legalisering Duitsland
- Advertentie -

De Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin e.V. (ACM) en het Selbsthilfenetzwerk Cannabis Medizin (SCM) riepen gisteren in een persbericht op tot significante verbeteringen 5 jaar na de inwerkingtreding van de “Cannabis as Medicine Act” op 10 maart 2017. Omdat de resultaten wisselend zijn. Zo zijn naast de vele positieve ontwikkelingen zijn veel van de veranderingen die de wetgever in 2017 voor ogen had, niet doorgegaan.

Patiënten en experts in Duitsland zouden graag de medicinale cannabis situatie flink zien verbeterd

“Veel patiënten hebben nog steeds geen legale toegang tot behandeling met op cannabis gebaseerde medicijnen(…)”

Al in mei 2021 hadden vertegenwoordigers van de ACM en andere experts, evenals leden van de Duitse Bondsdag van de FDP, SPD, Groenen en Linkse Partij opgeroepen tot aanzienlijke vereenvoudigingen in de behandeling met cannabis en cannabinoïden. In een gezamenlijke position paper stelden ze: “Veel patiënten hebben nog steeds geen legale toegang tot behandeling met op cannabis gebaseerde medicijnen, zelfs als een arts hen een indicatie heeft gegeven. Bovendien worden deze patiënten vandaag nog steeds gecriminaliseerd als ze kiezen voor de enige alternatief voor hen open, zelftherapie met cannabis van de straat.”

Ook de woordvoerders van de SCM stellen ter gelegenheid van het jubileum: “De verwachtingen van de wet zijn slechts gedeeltelijk vervuld. Veel patiënten kunnen geen arts vinden die de behandeling overneemt, of vechten vaak tevergeefs jarenlang om de kosten van cannabistherapie worden gedekt. ​​De meesten kunnen zich geen dure privéartsen veroorloven, dus velen blijven onbehandeld of worden nog steeds tot de illegaliteit gedwongen.”

“De eisen in het position paper zijn nog steeds relevant”, legt het ACM-bestuur uit ter gelegenheid van het 5-jarig jubileum. “De bekende grieven betekenen dat in Duitsland, vergeleken met veel andere landen, het aantal patiënten dat legale toegang heeft tot op cannabis gebaseerde medicijnen nog steeds laag is. Er is vaak een aanzienlijk onderaanbod van de bevolking met deze zeer effectieve therapieoptie.”

Beide organisaties eisen:

  • De verkoopprijzen voor cannabistoppen in apotheken moeten aanzienlijk worden verlaagd.
  • Het goedkeuringsvoorbehoud van de zorgverzekeraars moet worden afgeschaft, zodat de behandelsoevereiniteit in handen blijft van de behandelend artsen.
  • De dreiging van regressie tegen artsen moet worden beëindigd.
  • Opleidingen voor artsen over het onderwerp cannabis als medicijn die onafhankelijk zijn van de farmaceutische industrie moeten intensiever worden aangeboden. Het onderwerp moet ook een integraal onderdeel worden van het onderwijs in medische studies.
  • Verslaving en andere psychiatrische aandoeningen kunnen niet langer worden beschouwd als een algemene reden voor weigering door zorgverzekeraars om de kosten van op cannabis gebaseerde therapie te dekken.
  • Patiënten met een medische indicatie voor op cannabis gebaseerde therapie mogen niet meer worden vervolgd.
  • Als er sprake is van een medisch voorgeschreven therapie op basis van cannabis, moeten patiënten met betrekking tot deelname aan het wegverkeer op dezelfde manier worden behandeld als patiënten die andere medicijnen gebruiken.
  • Klinisch onderzoek naar de effectiviteit van op cannabis gebaseerde medicijnen is van algemeen belang en moet daarom worden bevorderd en gefinancierd door de federale overheid.

Toch ligt Duitsland inmiddels flink voor op Nederland

Ondanks de bovenstaande punten, loopt Nederland achter, mijlenver in vergelijking met Duitsland. Daarom maakte Jef Martens vorig jaar al eens een analyse over medicinale cannabis in Duitsland vergeleken met Nederland.