Eindrapport evaluatie Canadese cannabiswet gepubliceerd door Health Canada

Het rapport identificeert verder 54 aanbevelingen en 11 observaties om de uitvoering van de wet te versterken en te verbeteren.

0

De Canadese overheid maakte vorige week bekend dat het eindrapport van de evaluatie van de cannabiswet is gepubliceerd. Canada legaliseerde namelijk cannabis in 2018 en daarbij was de afspraak dat er op een later moment een evaluatie zou komen.

Het rapport biedt een onafhankelijke beoordeling van de vooruitgang die is geboekt bij het bereiken van de doelstellingen van de wet om de gezondheid en veiligheid van Canadezen te beschermen en de illegale markt te verdringen.

Expert panel nam 18 maanden de tijd voor evaluatie Canadese cannabis wetgeving

Dit eindrapport is het resultaat van uitgebreid werk dat is uitgevoerd door een onafhankelijke expert panel, onder leiding van Morris Rosenberg, dat gedurende de afgelopen 18 maanden de beoordeling heeft geleid.

Sinds de start van de beoordeling in september 2022 heeft het expert panel uitgebreid samengewerkt met een breed scala aan belanghebbenden in de cannabisindustrie om de impact van het wettelijk kader voor cannabis en de uitdagingen en kansen binnen de sector beter te begrijpen.

Het panel heeft bijna 140 sessies gehouden en heeft van meer dan 600 deelnemers gehoord. Ze hebben ontmoetingen gehad met het volk, andere niveaus van de overheid, mensen die cannabis gebruiken voor medische doeleinden, jongeren, de cannabisindustrie, wetshandhavingsinstanties, gemarginaliseerde en geracialiseerde gemeenschappen, en experts op het gebied van de volksgezondheid.

Ze hebben ook activiteiten voor betrokkenheid op basis van onderscheidingen ondernomen met de Eerste Naties, Inuit en Métis om de impact van cannabis en de cannabiswet op inheemse personen en gemeenschappen verder te begrijpen.

Het rapport concludeert dat er aanzienlijke vooruitgang is geboekt bij verschillende belangrijke doelstellingen van de wetgeving, waaronder:

  • De oprichting van een vergunningenstelsel ter ondersteuning van een legale industrie die volwassen consumenten voorziet van een een op kwaliteit gecontroleerde voorraad van verschillende cannabisproducten.
  • Gestage vooruitgang in het verschuiven van volwassen consumenten naar de legale cannabismarkt.
  • Voor het grootste deel naleving van regels over promotie, verpakking en etikettering, inclusief verboden op het maken van claims over gezondheids- of levensstijlvoordelen.
  • Een aanzienlijke daling (95% tussen 2017 en 2022) van het aantal aanklachten voor het bezit van cannabis en het minimaliseren van de negatieve impact op sommige individuen door interacties met het strafrechtelijk systeem.

Het rapport identificeert verder 54 aanbevelingen en 11 observaties om de uitvoering van de wet te versterken en te verbeteren.

Health Canada evalueert momenteel de bevindingen van het expert panel en zal aanbevelingen doen voor de volgende stappen aan de minister, die nauw zal blijven samenwerken met andere betrokken federale departementen, provincies en territoria, inheemse personen en gemeenschappen, partners en belanghebbenden.