Nationale Drug Monitor: ‘Afname geregistreerde softdrugsproblematiek’

Er is een aanzienlijke afname van geregistreerde cannabiszaken volgens de Nationale Drugs Monitor, door focus van softdrugs naar harddrugs.

0

Uit de meest recente update van de Nationale Drug Monitor (NDM) van het Trimbos-instituut en het WODC blijkt dat er een aanzienlijke afname is van geregistreerde cannabiszaken. De daling, die de afgelopen jaren geleidelijk plaatsvond, heeft impact op de gehele strafrechtketen. De cijfers tonen aan dat de opsporingscapaciteit mogelijk beperkt is en dat er een verschuiving van prioriteiten heeft plaatsgevonden: van de aanpak van softdrugs naar een focus op harddrugs.

Verminderde ontmantelingen van wietkwekerijen sinds 2013

Een opvallende trend is de gestage afname van het aantal door de politie ontmantelde wietkwekerijen.

In 2013 werden bijna 6.000 kwekerijen ontmanteld, terwijl dit aantal in 2021 en 2022 respectievelijk is gedaald naar 2.285 en 1.604.

De daling weerspiegelt een significante verandering in de aanpak van georganiseerde drugscriminaliteit, waarbij het aandeel strafrechtelijke onderzoeken naar grootschalige wietteelt in 2022 slechts 10% bedroeg, vergeleken met 19% in 2020.

Prioriteiten verschuiven van softdrugs naar harddrugs

Een cruciale bevinding is de verschuiving van prioriteiten in de strafrechtketen.

Het aandeel softdrugszaken binnen het totaal aantal Opiumwetzaken bij het Openbaar Ministerie is sinds 2016 gedaald van 54% naar 36% in 2022.

Deze verandering suggereert een strategische heroriëntatie, waarbij de focus steeds meer verschuift naar de aanpak van harddrugs.