Aantal coffeeshops in Nederland stabiel op 565 in het jaar 2022

In het jaar 2022 waren er in totaal 565 gedoogde coffeeshops verspreid over 102 Nederlandse gemeenten.

0
aantal coffeeshops in nederland in 2022
Beeld: ©Breuer & Intraval
- Advertentie -

Deze week verscheen de nieuwe coffeeshopmonitor, die zoals gebruikelijk in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid is uitgevoerd door het onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau Breuer & Intraval. Volgens het onderzoek blijft de stabilisatie van het aantal coffeeshops een opmerkelijke trend in Nederland.

Continuïteit in het coffeeshoplandschap

In het jaar 2022 waren er in totaal 565 gedoogde cannabisverkooppunten verspreid over 102 Nederlandse gemeenten. Deze cijfers markeren een voortzetting van de trend die sinds 2017 zichtbaar is, waarbij het aantal coffeeshops relatief stabiel blijft.

Opmerkelijk is dat het gemeentelijk beleid met betrekking tot coffeeshops grotendeels ongewijzigd blijft.Van de 344 onderzochte gemeenten hadden er 102 een gedoogbeleid, terwijl 235 gemeenten een nulbeleid handhaafden en slechts 7 gemeenten hadden geen enkel coffeeshopbeleid.

De invloed van landelijke ontwikkelingen

Een opmerkelijk aspect van dit onderzoek is de impact van drie landelijke ontwikkelingen op het coffeeshopbeleid.

Ten eerste heeft het aanstaande Experiment gesloten coffeeshopketen invloed gehad op het beleid van vijf van de tien interventiegemeenten.

De coronamaatregelen en het in juli 2022 ingevoerde verbod op rookruimtes lijken geen directe beleidswijzigingen te hebben veroorzaakt, maar ze hebben wel indirecte gevolgen gehad, zoals een kleiner aantal controles en een toename in het afhalen van cannabis bij coffeeshops.

Minder overtredingen door coffeeshops

Wat betreft overtredingen door coffeeshops, waren er in 2022 in totaal 15 vastgestelde overtredingen in 12 gemeenten, een aanzienlijke daling ten opzichte van de 42 overtredingen in 2020. Deze stijging in 2020 blijft echter een mysterie, aangezien de oorzaak ervan nog steeds onbekend is.

Het onderzoek, dat de zestiende meting van zijn soort is, is uitgevoerd op een vergelijkbare manier als voorgaande jaren, waardoor betrouwbare vergelijkingen met eerdere resultaten mogelijk zijn. De respons onder alle Nederlandse gemeenten die verantwoordelijk zijn voor het lokale coffeeshopbeleid was 100%, wat de validiteit van de bevindingen versterkt.