Aantal verstrekkingen medicinale cannabis daalde voor vijfde jaar op rij in 2022

In 2022 is er 2,2% minder medicinale cannabis verstrekt door apotheken: een daling voor het vijfde jaar op rij.

0
medicinale cannabis verstrekkingen door apotheken in 2022
Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen
- Advertentie -

Voor het vijfde jaar op rij is het aantal verstrekkingen van medicinale cannabis door openbare apotheken gedaald. In 2022 werden bijna 41.000 verstrekkingen geregistreerd, wat neerkomt op een daling van 2,2% ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit meldde de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) in het Pharmaceutisch Weekblad.

Daling vooral bij specialistenrecepten

De daling van het aantal verstrekkingen in 2022 is voornamelijk toe te schrijven aan een afname van het aantal verstrekkingen op basis van recept van een specialist (-7,5%).

Het aantal verstrekkingen op voorschrift van een huisarts daalde licht met 0,7%. Huisartsen zijn met een aandeel van 65% nog steeds de grootste voorschrijversgroep.

Gedroogde vormen nog steeds populairder dan olie

Net als in voorgaande jaren was het aandeel van gedroogde vormen van medicinale cannabis, ook wel flos genoemd, groter dan dat van olie. Van de bijna 41.000 verstrekkingen waren er 22.500 flos, wat neerkomt op een daling van 1,4% ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal verstrekkingen olie daalde in 2022 met 3,2% tot 18.500. Hiermee neemt het aandeel flos iets toe ten opzichte van olie (55% om 45%).

Tot eind 2022 werd het gebruik van medicinale cannabis niet vergoed door verzekeraars. Sindsdien wordt het geregistreerde cannabisproduct Epidyolex vergoed bij twee ernstige epileptische aandoeningen. In 2022 waren er slechts enkele verstrekkingen van dit middel.

Verschil tussen mannen en vrouwen

Opvallend is dat bij verstrekkingen aan vrouwen het aandeel van olie hoger is dan bij mannen (63% tegenover 37% flos). Bij mannen is juist het aandeel flos hoger dan olie (69% tegenover 31%). Olie wordt vooral op hogere leeftijd meer gebruikt dan flos, vanaf de leeftijdscategorie 51-60 bij vrouwen en vanaf de 71-80-jarigen bij mannen.