Aruba start openbare aanbesteding medicinale cannabis vergunningen

De aanvragen worden geaccepteerd sinds 22 januari en de inschrijving voor deelname sluit op 16 februari 2021 om 23:59 uur (UTC -4).

0
Aruba medicinale cannabis vergunningen
- Advertentie -
Cannabis Industrie Awards 2022

Terwijl we in Nederland bezig zijn met het Experiment Gesloten Coffeeshopketen, is in Aruba gestart met de openbare aanbesteding voor een medicinale cannabis kweekvergunningen.

Aruba gestart met openbare aanbesteding medicinale cannabis vergunningen

We werden getipt via Twitter door een krantenartikel van 21 januari, wat overigens niet te vinden is online. Maar de link die genoemd wordt in het artikel is wel te vinden, waar initiatieven hun plan kunnen indienen: https://bmca.aw/

De Minister van Toerisme, Gezondheid & Sport verleent een beperkt aantal ontheffingen voor de teelt van cannabis en voor de verwerking of het transport van cannabisolie en cannabistincturen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek voor de medische toepassing van cannabis en voor de productie van medicijnen. Een overeenkomstige overeenkomst is een opschortende voorwaarde voor de vrijstelling en zal worden aangegaan met elke succesvolle indiener. Het Bureau Medicinale Cannabis Aruba (“BMCA”) houdt toezicht op en reguleert de productie van Aruba en handhaaft de toepasselijke regels, reguleringen en contractuele verplichtingen.

Het proces is als volgt weergeven in een flowchart.

Aruba
Via BMCA

De aanvragen worden geaccepteerd sinds 22 januari en de inschrijving voor deelname sluit op 16 februari 2021 om 23:59 uur (UTC -4). Inschrijvingen die niet binnen deze termijn zijn ontvangen, worden door niet voor deelname geaccepteerd.