Beslissing over verhuizing coffeeshop Galaxy in Den Haag deze week verwacht

De uiteindelijke beslissing zal deze week genomen worden.

0
coffeeshoptoerisme rijvaardigheid cbd thc speekseltest ict-problemen wietexperiment wietproef
- Advertentie -

De Haagse politiek lijkt deze week groen licht te gaan geven voor de verhuizing van coffeeshop Galaxy naar recreatiegebied De Uithof. Deze mogelijke beslissing heeft echter geleid tot fel protest onder bewoners en ondernemers uit de wijk Bouwlust en Vrederust, die vrezen voor overlast en een ongewenste toename van drugsgebruik in hun buurt.

Boze bewoners en ondernemers uit Zuidwest in verzet

Bewoners en ondernemers uit de kwetsbare wijken Bouwlust en Vrederust hebben hun bezwaren duidelijk kenbaar gemaakt bij de Haagse politiek. Zij vrezen dat de komst van de coffeeshop zal leiden tot overlast in het nabijgelegen recreatiegebied De Uithof. “Wij krijgen hier straks de overlast van al die gebruikers die hier wiet gaan kopen en die dat op de bankjes in het recreatiegebied Uithof gaan oproken,” zei Roderick van der Plas van de bewonersorganisatie Bouwlust en Vrederust. Hij benadrukt dat het Westland zelf geen enkele coffeeshop heeft en dat deze verhuizing hun wijk onterecht opzadelt met problemen.

Ook de eigenaar van Manege Berestein uit zijn zorgen. De manege ligt dicht bij de beoogde locatie van de coffeeshop, wat volgens hem problemen zal veroorzaken voor de vele kinderen die hier paardrijles volgen en met de tram naar de manege komen. “Dit moeten we toch niet willen?” aldus de eigenaar.

Overconcentratie van coffeeshops in Weimarstraat

De gemeente Den Haag heeft al vijftien jaar geprobeerd om coffeeshops uit overconcentratiegebieden te verplaatsen, met minimaal succes. De huidige locatie van coffeeshop Galaxy aan de Weimarstraat kampt met ernstige overlast. Bewoners klagen over verkeersproblemen, illegale parkeersituaties en een algemeen gevoel van onveiligheid. Margreet van Hemert van bewonersorganisatie Mafuganova benadrukt de druk in haar wijk. “Wij hebben in onze wijken acht coffeeshops. Zeeheldenkwartier heeft er nog eens zeven. Daar hebben wij nooit om gevraagd. Dat is onacceptabel.”

De verplaatsing naar De Uithof zou volgens de gemeente de druk op de Weimarstraat kunnen verlichten, maar dit idee stuit op hevig verzet van de nieuwe buurtbewoners.

Politieke verdeeldheid over de beslissing

De Haagse politiek staat voor een moeilijke beslissing. Coalitiepartij GroenLinks lijkt de verhuizing te steunen. Raadslid Isabel Bos van GroenLinks zei: “Als je de overlast in de Weimarstraat ziet, dan weet je dat er iets moet gebeuren. Dat is al jaren onze wens.”

Aan de andere kant zijn oppositiepartijen zoals ChristenUnie/SGP en Hart voor Den Haag fel tegen de verhuizing naar De Uithof. Raadslid Rachid Guernaoui van Hart voor Den Haag ziet meer in het verplaatsen van coffeeshops naar bedrijventerreinen. “De bezwaarschriften stromen al binnen, de rechtszaken worden al aangekondigd.”

De uiteindelijke beslissing zal deze week genomen worden.