CDA stelt vragen over locatiekeuze coffeeshop Smokery in Wormerveer, Zaanstad Noord

De CDA-fractie is van mening dat er onvoldoende rekening is gehouden met de wensen van de inwoners van Noord.

0
coffeeshops jan van piekeren column werken in de coffeeshops tijdens de corona crisis afhaal horeca gedeelte open dicht coffeeshop roermond Coffeeshop van het Jaar
- Advertentie -

Het CDA heeft vragen gesteld aan burgemeester Jan Hamming over de keuze om de nieuwe coffeeshop voor het noorden van Zaanstad in het centrum van Wormerveer te vestigen. Coffeeshop Smokery komt te liggen in de Marktstraat.

Gebrek aan burgerparticipatie bij locatiekeuze coffeeshop

Het steunfractielid Nick Hendriks van het CDA betoogt in schriftelijke vragen dat uit een bewonersenquête in Zaanstad Noord blijkt dat de inwoners geen coffeeshop in het centrum wilden. De CDA-fractie is van mening dat er onvoldoende rekening is gehouden met de wensen van de inwoners van Noord.

Hendriks vraagt zich daarnaast af of er voldoende burgerparticipatie heeft plaatsgevonden bij de locatiekeuze van de coffeeshop en of de meningen van omwonenden, ondernemers en belanghebbenden zijn meegenomen in het besluitvormingsproces.

Overwegingen voor plaatsing in het centrum van Wormerveer

Het CDA is benieuwd naar de overwegingen die hebben geleid tot de keuze om de coffeeshop in het centrum van Wormerveer te vestigen. Het steunfractielid Hendriks vraagt of er alternatieve locaties, zoals een bedrijventerrein, in overweging zijn genomen en waarom daar uiteindelijk van is afgezien.

Aangezien Zaanstad deelneemt aan het wietexperiment met legale wiet, waarvoor alle coffeeshops moeten meedoen, wil Hendriks graag bevestigd zien dat de nieuwe coffeeshop voldoet aan deze voorwaarden.

Maatregelen tegen overlast en waarborgen van veiligheid rondom coffeeshop

Naast de locatiekeuze, maakt het CDA zich zorgen over mogelijke overlast en de veiligheid rondom de nieuwe coffeeshop. Hendriks verzoekt om een uitgebreidere uitleg van de genomen maatregelen om overlast te beperken en een veilige omgeving te waarborgen. Gezien het feit dat het Experiment gesloten coffeeshopketen in Zaanstad van start zal gaan, is het volgens hem van groot belang dat er passende maatregelen worden genomen om de impact op de lokale gemeenschap te minimaliseren en de veiligheid te waarborgen.

Het CDA heeft de burgemeester om opheldering gevraagd en wacht op een reactie. Het is afwachten hoe de gemeente Zaanstad zal reageren op de vragen en kritiek van het CDA-fractielid.