Centrale Raad van Beroep: geen bijzondere bijstand voor thuisteelt medicinale cannabis

De Centrale Raad van Beroep heeft de kant van de Gemeente Lisse gekozen in een zaak over bijzondere bijstand voor de thuisteelt van medicinale cannabis.

0
legalisering milieu cannabis cannabis petitie bonaire cannabis industrie luchtwaliteit legalisatie van cannabis JA21 Project C
- Advertentie -

De gemeente Lisse hoeft geen bijzondere bijstand te verlenen voor een thuiskweekinstallatie voor medicinale cannabis. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) besloten nadat de gemeente in hoger beroep was gegaan tegen een uitspraak van de rechtbank Den Haag. Lisse zou zich bij inwilliging van het verzoek volgens de CRvB zelfs medeplichtig maken aan een misdrijf.

Centrale Raad van Beroep besluit tegen bijstandsverlening

De inwoner van het Zuid-Hollandse plaatsje deed een aanvraag voor bijzondere bijstand ter hoogte van ruim 4.800 euro. Daarmee zou thuis binnen medicinale cannabis worden gekweekt.

De man in kwestie kampt met door artsen onderschreven lichamelijke en psychische klachten, die te bestrijden zijn met cannabis. Hij kan medicinale cannabis op recept krijgen, maar die helpt volgens hem niet goed genoeg.

Verboden thuisteelt van cannabis en gemeentelijk standpunt

De cannabis die betrokkene tot voor kort gebruikte werd gekweekt door vrienden van hem, maar zij gaven te kennen daarmee te willen stoppen.

Daarom klopte hij bij de gemeente aan voor geld ten behoeve van apparatuur waarmee hij zelf thuis cannabis kan kweken.

De gemeente Lisse wees de aanvraag af, en gaf als reden dat het zelf kweken van cannabis verboden is op grond van de Opiumwet.

Medeplichtigheid en juridische standpunten

Nu door de CRvB is vastgesteld dat thuiskweek in dit geval verboden is en door de burgemeester niet wordt gedoogd, kan de gemeente volgens de CRvB ook niet gevraagd worden om bijzondere bijstand te verlenen.

“Het opzettelijk verschaffen van middelen met het oog op handelen in strijd met dit verbod, maakt de verschaffer van die middelen in het algemeen medeplichtig aan dat misdrijf”, zo schrijft de centrale raad in haar vonnis.

De overige aangevoerde argumenten, zoals dat de gemeente niet de juiste instantie is om een kweekinstallatie te vergoeden, hoeft de CRvB dan ook niet meer te behandelen, concludeert de Centrale Raad zelf.