CSC München krijgt rechtspersoonlijkheid, rechtbank heft inschrijvingsblokkade op

Oberlandesgericht München heeft de beslissing van de inschrijvingsrechtbank opgeheven en bepaald dat de CSC München in het verenigingsregister kan en moet worden ingeschreven.

0
Cannabis legalisering Duitsland
- Advertentie -

In een belangrijke juridische ontwikkeling eerder deze maand heeft het Oberlandesgericht München besloten dat de Cannabis Social Club (CSC) München kan worden ingeschreven in het verenigingsregister schrijft de club in een persbericht. Deze beslissing heft de eerder opgelegde blokkade door de rechtbank van München op en stelt de vereniging in staat om als een “ingeschreven vereniging” (e.V.) contracten af te sluiten, te worden geregistreerd als eigenaar in het kadaster en personeel aan te nemen.

Oberlandesgericht München heft blokkade op

De rechtbank van München had eerder de inschrijving van de CSC München in het verenigingsregister geweigerd, waarbij werd betoogd dat het uiteindelijke doel van de vereniging, namelijk “de gemeenschappelijke teelt van cannabis voor eigen gebruik van de leden,” momenteel niet kon worden verwezenlijkt vanwege wettelijke beperkingen.

Hierbij werden de andere doelen van de vereniging, zoals wetenschappelijk onderbouwde voorlichting, jeugdbescherming, consumentenbescherming en deelname aan het openbare debat over het verbod op drugs, niet in overweging genomen. Andere rechtbanken in verschillende regio’s in Duitsland hadden andere Cannabis Social Clubs de inschrijving in het verenigingsregister niet ontzegd.

Op 4 oktober 2023 heeft het Oberlandesgericht München de beslissing van de inschrijvingsrechtbank opgeheven en bepaald dat de CSC München in het verenigingsregister kan en moet worden ingeschreven.

Grondwettelijke betekenis van de vrijheid van vereniging

De rechtvaardiging van het Oberlandesgericht München is gebaseerd op de grondwet en benadrukt dat de vrijheid van vereniging tot de essentiële voorwaarden behoort voor de ontwikkeling van de persoonlijkheid en voor menings- en wilsuitingsprocessen in een samenleving die gebaseerd is op vrijheid en pluralisme.

De rechtbank benadrukt hierbij dat de grondwet bewust geen vooringenomenheid heeft ten aanzien van legitieme doelen van verenigingen en dat het principe van algemene doelstellingen geldt.

Cannabis Social Club München verwelkomt de uitspraak en streeft naar vrije meningsvorming

De CSC München verwelkomt de beslissing van het Oberlandesgericht München en ziet dit als een belangrijke stap in de richting van vrije meningsvorming en wilsuiting. Om de betekenis van het vonnis te benadrukken, citeert de vereniging de voormalige Beierse minister van Binnenlandse Zaken, Günther Beckstein (CSU), die zei: “Het roken van joints is op zichzelf al verwerpelijk, omdat het strafbaar is.”

De beslissing van het Oberlandesgericht München opent de deur voor gemeenschappelijke cannabisteelt in Beieren en stelt de CSC München in staat om haar verenigingsdoelen na te streven zonder ideologische blokkades te vrezen. Dit markeert een verdere stap in de meningsvorming over cannabis en de mogelijke legalisering ervan, terwijl de Cannabis Social Club München hoopt haar doelstellingen te verwezenlijken die tot nu toe werden belemmerd door juridische obstakels.