New York keurt belangrijke uitbreiding van de cannabismarkt goed

Historische goedkeuring door de Cannabis Control Board in New York opent de deur voor diversiteit en zakelijke kansen.

0
New York akerna legale cannabis verkoop jay-z amerikaanse staten
- Advertentie -

Eerder deze maand heeft de Cannabis Control Board (CCB) van de staat New York unaniem gestemd om de voorgestelde regulering van de Office of Cannabis Management (OCM) voor de volwassenenmarkt voor cannabis goed te keuren, waarmee de weg wordt geëffend voor de meest significante uitbreiding van de cannabismarkt van de staat sinds 2021. Deze goedkeuring maakt het mogelijk voor individuen en kleine bedrijven in de staat om een aanvraag in te dienen voor kweker-, verwerker-, distributeur-, micro-onderneming- en detailhandelsvergunningen vanaf 4 oktober 2023. Bovendien kunnen momenteel operationele Adult-Use Conditional Cultivators (AUCC’s) en Conditional Processors (AUCP’s) ook een aanvraag doen voor volledige, niet-voorwaardelijke vergunningen.

Prioriteit voor sociale en eonomische gelijkheid

De Marihuana Regulation and Taxation Act (MRTA) heeft prioriteit gegeven aan sociale en economische gelijkheid (SEE) aanvragers, gedefinieerd als personen “uit gemeenschappen die onevenredig zijn getroffen door de handhaving van het verbod, minderheids- en vrouweneigen bedrijven, noodlijdende boeren en gehandicapte veteranen.” Daarnaast heeft de wet een tweelaags systeem vastgesteld dat licentiehouders aan de aanbodzijde van de markt belet een meer dan minimaal financieel belang te hebben in bedrijven aan de detailhandelszijde van de markt. De vandaag goedgekeurde regelgeving biedt een duidelijkere en robuustere structuur voor hoe OCM deze bepalingen van de MRTA moet implementeren.

Om transparantie, verantwoordingsplicht en regelgevende naleving te waarborgen, zal OCM een robuust systeem invoeren voor het volgen van eigendom en financiële belangen van aanvragers van cannabislicenties. Dit omvat de eis dat aanvragers hun “True Parties of Interest” (TPI) vermelden, waardoor OCM de eigendomsbelangen van personen en bedrijven in één deel van de markt in andere delen van de markt kan beoordelen.

Nieuw Tijdperk voor cannabisregulering in New York

Met deze regelgeving luidt de staat een nieuw tijdperk van cannabisregulering in New York in, gekenmerkt door inclusiviteit, transparantie, gelijkheid en economische kansen. De definitieve regelgeving voor volwassenengebruik biedt een kader voor een rechtvaardige en duurzame cannabisindustrie, gebaseerd op beste praktijken voor de volksgezondheid. Dit omvat maatregelen om cannabisproducten uit handen van jongeren te houden, kwaliteits- en veiligheidsrichtlijnen voor producten, normen voor werknemersopleiding en beveiligingsvereisten voor bedrijven om de openbare veiligheid te waarborgen. Bovendien worden duurzame cannabisoperaties gestimuleerd door energie- en hulpbronnefficiëntie te bevorderen en verspillende zakelijke praktijken te voorkomen.

Deze regels onderstrepen de doelen van gelijkheid die oorspronkelijk zijn vastgelegd in de cannabiswet van New York en de Marihuana Regulation & Taxation Act (MRTA).

New York legaliseerde cannabis inclusief thuisteelt in 2021.