Deense Medicijnenagentschap publiceert studie naar medicinale cannabis bijwerkingen en gebruik

Het Deense Medicijnenagentschap heeft een studie gepubliceerd over medicinale cannabis bijwerkingen en gebruik.

0
denemarken
- Advertentie -

Het Deense Medicijnenagentschap heeft een uitgebreide studie gepubliceerd over de gemelde bijwerkingen en het gebruik van cannabis eindproducten tijdens de proefperiode van 2021 tot 2022.

Gemelde bijwerkingen aanzienlijk gedaald

Gedurende de proefperiode werden in totaal 19 meldingen van vermoede bijwerkingen in verband met cannabis eindproducten ontvangen, waarvan slechts één als potentieel ernstig werd beschouwd.

Dit duidt op een aanzienlijke afname van gemelde bijwerkingen in vergelijking met het voorgaande jaar.

Veiligheid bevestigd ondanks toename voorgeschreven recepten

Ondanks een stijging in het aantal voorgeschreven recepten voor cannabis eindproducten (6470 in 2022), halveerde het aantal gemelde bijwerkingen per jaar.

Deze bevinding suggereert dat het proefprogramma succesvol is geweest in het waarborgen van de veiligheid van medische cannabis.

Samenwerking voor grondig onderzoek naar bijwerkingen

Het rapport benadrukt het belang van een gezamenlijke benadering, waarbij zorgprofessionals, waaronder artsen, alle vermoede bijwerkingen aan het Deense Medicijnenagentschap moeten melden. Deze samenwerking zorgt ervoor dat mogelijke risico’s verbonden aan cannabis eindproducten grondig worden onderzocht, terwijl het rapport ook waarschuwt dat het melden van een vermoede bijwerking niet noodzakelijk een causaal verband impliceert.