Duitse experimenten met gereguleerde teelt en verkoop mogelijk eerder van start dan gedacht

De experimenten met gereguleerde teelt en verkoop van cannabis in Duitsland kunnen mogelijk onder de huidige CanG wetgeving al worden gerealiseerd.

0
Duitse Bundestag cannabis
- Advertentie -

Sinds de invoering van de Duitse cannabiswet (CanG) die het gebruik en de thuisteelt decriminaliseerde, wordt er druk gespeculeerd over de uitvoering van “Pijler 2” door de regering en of hiervoor een aparte wet nodig is. Een recent ontwerp voor een verordening, de zogenaamde “Konsumcannabis-Wissenschafts-Zuständigkeitsverordnung (KCanWV)”, wijst erop dat de geplande experimenten (Modellprojekte in het Duits) mogelijk onder de bestaande CanG kunnen worden gerealiseerd schrijft het Hanfverband.

Het ontwerp stelt met name de Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE, het ministerie van Landbouw) aan als het bevoegde orgaan volgens § 2 (4) van de Konsumcannabisgesetz (KCanG).

Deze bepaling, ook wel te interpreteren als een “onderzoeksbepaling”, werd toegevoegd vóór de goedkeuring van de KCanG.

Er bestaat de mogelijkheid dat de regionale experimenten via deze onderzoeksbepaling kunnen worden uitgevoerd.

BLE vs BfArM: De keuze van het bevoegde orgaan

De beslissing om de BLE aan te wijzen als het bevoegde orgaan wordt toegejuicht schrijft het Hanfverband op zijn website.

In tegenstelling hiermee is het Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) verantwoordelijk voor de experimenten volgens § 3 van de Betäubungsmittelgesetz (BtMG), waarbij eerdere aanvragen werden afgewezen.

De keuze voor de BLE kan een pragmatische aanpak zijn, vooral gezien haar ondergeschiktheid aan het Ministerie van Landbouw en diens potentieel positieve houding ten opzichte van legalisatie.

Vooruitzicht op snelle implementatie en mogelijke hindernissen

De beslissing om de BLE aan te wijzen als het bevoegde orgaan kan de implementatie van de experimenten versnellen, aangezien er geen aanvullend wetgevingsinitiatief nodig is, aldus het Hanfverband.

Dit stelt geïnteresseerde partijen in staat om mogelijk al binnen enkele maanden aanvragen in te dienen en goed te keuren. Toch is de uitdaging dat deze aanpak de BLE een grote mate van beoordelingsvrijheid geeft, wat afhankelijk van het politieke landschap zowel voor- als nadelen met zich kan meebrengen.

Al met al is de introductie van de KCanWV een verrassende ontwikkeling die aantoont dat ondanks eerdere scepsis een voortzetting van de cannabisregulering tijdens deze regeringsperiode mogelijk is.

Verwacht wordt dat de verordening al in mei of juni van kracht kan worden, wat gemeenten en bedrijven de mogelijkheid biedt om hun aanvragen voor te bereiden.