Europese Commissie deels akkoord met burgerinitiatief voor hervorming cannabisbeleid

Na de registratie hebben de organisatoren zes maanden de tijd om handtekeningen te verzamelen.

0
novel food industriële hennep Europees Parlement Commissie CBD europeanen
- Advertentie -

Eerder deze week heeft de Europese Commissie besloten om een Europees burgerinitiatief (ECI) met de naam ‘European Cannabis Initiative’ gedeeltelijk te registreren maakten ze bekend in een persbericht. De organisatoren dringen er bij de Commissie op aan een trans-Europese burgerassemblee over cannabisbeleid te houden, toegang tot medicinale cannabis te bevorderen en het vervoer van cannabis en afgeleiden voor therapeutische doeleinden toe te staan. De Commissie heeft echter besloten dat alleen het tweede en derde doel geregistreerd kunnen worden, omdat het eerste doel buiten de bevoegdheid van de Commissie valt.

Geen inhoudelijke analyse, maar juridische registratie

Op dit moment heeft de Commissie de inhoud van de voorstellen nog niet geanalyseerd.

De registratie beperkt zich tot een juridische erkenning van de tweede en derde doelstellingen, zonder vooruit te lopen op definitieve juridische en politieke conclusies of mogelijke acties van de Commissie.

Volgende stappen en achtergrond

Na de registratie hebben de organisatoren zes maanden de tijd om handtekeningen te verzamelen. Het initiatief wordt gesteund onder andere door de Nederlandse stichting Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod, het Duitse Hanfverband en EUMANS.

Als het burgerinitiatief binnen een jaar één miljoen steunbetuigingen ontvangt uit ten minste zeven verschillende lidstaten, moet de Commissie reageren.

Het is dan aan de Commissie om te beslissen of zij actie onderneemt en om haar redenering toe te lichten.

Wat zijn burgerinitiatieven?

De Europese burgersinitiatieven werden geïntroduceerd met het Verdrag van Lissabon als een instrument voor burgers om de agenda te bepalen. Deze gedeeltelijke registratie is de eerste sinds de nieuwe regelgeving in januari 2020 van kracht werd. Sinds de introductie van de ECI heeft de Commissie 110 initiatieven geregistreerd.