Finse parlement gaat cannabis legalisatie burgerinitiatief overwegen

Het burgerinitiatief bereikte 50.000 handtekeningen op afgelopen 20 april.

0
Finland
- Advertentie -

Een burgerinitiatief dat tot doel heeft cannabis te legaliseren in Finland, zal door het parlement in overweging worden genomen nadat het op afgelopen 20 april de grens van 50.000 handtekeningen heeft overschreden.

Burgerinitiatief bereikte vereiste 50.000 handtekeningen op 20 april

Het burgerinitiatief, dat sinds vorige week de vereiste 50.000 handtekeningen heeft behaald, roept op tot legalisering van het gebruik, bezit, persoonlijke teelt, productie en verkoop van cannabis in Finland, onderhevig aan leeftijdsbeperkingen.

Het initiatief stelt ook voor om een regelgevend systeem voor de productie en verkoop van cannabis op te zetten dat vergelijkbaar is met die voor andere verdovende middelen, met als doel de schade voor individuen en de samenleving te minimaliseren.

Volgens het initiatief moet het verschil tussen cannabis en hennep duidelijk worden gedefinieerd zodat landbouwondernemers die hennep telen normale activiteiten kunnen voortzetten.

“Dit is bedoeld als een starter voor een maatschappelijke discussie(…)”

Het burgerinitiatief werd gelanceerd op 20 oktober en behaalde op 20 april de vereiste 50.000 handtekeningen.

Eén van de initiatiefnemers van het project is Coel Thomas, die tegen Yle zei dat hij het initiatief vooral beschouwt als een opening voor debat. “Dit is bedoeld als een starter voor een maatschappelijke discussie. Nu hebben we gezien hoe bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, Canada en Duitsland [cannabis] verbod werd ingetrokken na een groot maatschappelijk debat. Deze discussie is nog niet gevoerd in Finland,” zei Thomas.

Tweede poging

Een burgerinitiatief is een voorstel dat wordt gesteund door ten minste 50.000 Finse stemgerechtigde burgers, dat suggesties bevat voor het aannemen van een wet of het starten van de voorbereiding van een wetsvoorstel, evenals de redenen voor het voorstel.

Een eerder burgerinitiatief om cannabis te decrimialiseren bereikte in oktober 2019 de vereiste 50.000 handtekeningen. In april 2022 stemde de Juridische Commissie van het parlement echter om het af te wijzen.

“(…)Dit initiatief heeft tot doel cannabis te legaliseren, te reguleren en te belasten”

Het standpunt van de commissie was toen dat het initiatief niet haalbaar was in de vorm waarin het werd gepresenteerd. De commissie was voorts van mening dat de basislijn van het Finse drugsbeleid relatief succesvol is en dat de huidige strafwetgeving met betrekking tot drugs passend is.

Timo Larmela, die ook betrokken was bij de lancering van dit nieuwste initiatief, zegt dat de inhoud totaal anders is dan het vorige: “Dat vorige initiatief vereiste alleen een einde aan het bestraffen van gebruik, dat wil zeggen het decriminaliseren. Dit initiatief heeft tot doel cannabis te legaliseren, te reguleren en te belasten.”

In 2018 nam de Finse douane nog CBD olie in beslag en beweerde dat deze illegaal was geïmporteerd. De Hoogste Administratieve Rechtbank draaide dit echter terug in 2021 waarmee het importeren van CBD olie legaal is geworden in Finland.