Florida gaat in november stemmen in referendum over ‘legalisering’ cannabis

De Amerikaanse staat Florida gaat in november stemmen over recreatieve cannabis, zonder thuisteelt. Vooral 'Big Cannabis' is er blij mee.

0
- Advertentie -

Het Hooggerechtshof van Florida heeft begin deze maand een belangrijke beslissing genomen met betrekking tot een referendum over de legalisatie van cannabis. Nadat procureur-generaal Ashley Moody (R) verzocht om het referendum ongeldig te verklaren, hebben de rechters zich aan de kant van de voorstanders geschaard en de grondwettelijkheid ervan op 1 april bevestigd.

Balans tussen transparantie en complexiteit

Een van de belangrijkste twistpunten in de zaak was de bewering van procureur-generaal Moody dat het initiatief misleidend was.

Ze betoogde dat kiezers niet zouden begrijpen dat cannabis federaal illegaal blijft, zelfs als Florida zou besluiten tot legalisatie.

Echter, het Hof verwierp deze redenering en gaf groen licht voor het voorstel, waarbij het benadrukte dat het enkel de conformiteit met de grondwet toetst en niet de federale wetgeving.

Kiezers krijgen het laatste woord

Met deze beslissing krijgen de kiezers in Florida nu de kans om te stemmen over legalisatie.

Dit volgt op de ongeldigverklaring van een eerdere cannabis-hervormingsmaatregel op constitutionele gronden door hetzelfde Hof in 2022.

De campagne en haar supporters benadrukken dat het Hof het intentie van het burgerinitiatiefproces moet respecteren en kiezers de gelegenheid moet bieden om over het onderwerp te beslissen, nadat bijna één miljoen handtekeningen voor plaatsing op het stembiljet zijn ingediend en door de staat zijn gecertificeerd.

Waar zou het referendum voor zorgen?

Indien goedgekeurd, zou de maatregel de staatsgrondwet wijzigen, zodat bestaande medische cannabisbedrijven in de staat wiet kunnen gaan verkopen aan alle volwassenen ouder dan 21 jaar. De maatregel bevat een bepaling die wetgevers toestaat (maar niet verplicht) stappen te ondernemen in de richting van de goedkeuring van extra bedrijven. Achter het initiatief staan grote bedrijven (MSO’s, Multi State Operators), dus ‘Big Cannabis’. En thuisteelt door consumenten zou volgens het voorgestelde voorstel niet zijn toegestaan…

Volwassenen van 21 jaar en ouder zouden maximaal één ounce (zo’n 30 gram) cannabis kunnen kopen en bezitten, waarvan slechts vijf gram cannabis concentraten zouden kunnen zijn.

Om het referendum te laten slagen, is er wel een meerderheid van minimaal 60% van de stemmen nodig.