Frans decreet maakt medicinale cannabis teelt mogelijk, THC illegaal

In Frankrijk maakt een decreet de teelt en productie van medicinale cannabis mogelijk sinds 1 maart, maar het maakt ook THC weer illegaal.

0
frankrijk hennep gestookte gasfabriek
- Advertentie -

In Frankrijk is sinds begin deze maand een decreet, een uitgevaardigde opdracht die is gemaakt door de regering, ingegaan dat de teelt en productie van medicinale cannabis mogelijk maakt.

Frankrijk maakt zich op voor een monopolie?

Het zin hem met name in een kleine wijziging bericht Newsweed, waarbij het woordje ‘teelt’ is toegevoegd aan artikel R. 5132-74 van de volksgezondheidswet die het gebruik van verdovende planten in de geneeskunde regelt.

Verder doet enige bestudering van het decreet en de berichtgeving verhullen dat het niet simpelweg om het toestaan van de teelt van medicinale cannabis gaat, helaas.

Zo werd er een alinea verwijderd (te lezen onder artikel 3) dat delta-9-tetrahydrocannabinol uitzonderde en vervangen door: “Teelt, invoer, uitvoer en gebruik, met voor industriële en commerciële doeleinden, rassen van Cannabis sativa L. zonder verdovende eigenschappen of producten die dergelijke variëteiten bevatten, zijn toegestaan ​​op bevel van de ministers die verantwoordelijk zijn voor landbouw, douane, industrie en gezondheid.”

De verwachting volgens Newsweed is dat het decreet gebruikt gaat worden om een monopolie op te richten voor de kweek van medicinale cannabis, wat ons weer doet denken aan het Bureau Medicinale Cannabis (BMC).

Technisch gezien, lijkt het dat ze daarvoor kiezen om daarmee niet in strijdt te zijn met de internationale verdragen van de VN.

Experiment met gratis medicinale cannabis voor 3000 patiënten in Frankrijk loopt

Inmiddels loopt ook het experiment met gratis medicinale cannabis voor 3000 patiënten in Frankrijk. Daarvoor leveren een klein, select groepje aan telers en producenten uit het buitenland gratis medicinale cannabis.

De meest recente peiling uit 2021 liet voor het eerst een meerderheid zien van de Franse bevolking dat voor de legalisering van cannabis is. Van alle Europese landen staat Frankrijk dan ook bovenaan het lijstje, met 40,9 procent, van de volwassen bevolking die ooit wiet heeft gebruikt.