Zo kijken Geert Wilders en zijn PVV tegen coffeeshops, gedoogbeleid en wietproef

Hoe denken Geert Wilders en de PVV over coffeeshops, het gedoogbeleid en het wietexperiment? Mauro legt het uit in dit artikel.

0
Geert Wilders PVV over wiet, coffeeshops, gedoogbeleid en het wietexperiment
- Advertentie -

De overwinning van Geert Wilders en zijn Partij voor de Vrijheid (PVV) afgelopen woensdag tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2023 zal je niet zijn ontgaan. Maar hoe denkt die partij eigenlijk over cannabis in het algemeen, het gedoogbeleid en het Experiment gesloten coffeeshopketen? Dat leg ik uit in dit stuk.

Het verkiezingsprogramma van de PVV over drugs

In het verkiezingsprogramma ‘Nederlanders weer op 1(PDF)‘ valt te lezen (met dank aan de Cannabis Kieswijzer website):

 • De drugscriminaliteit wordt keihard aangepakt. Zo gaan wij dealers die drugs aan minderjarigen verkopen twee keer zo zwaar straffen.
 • Onder de PVV wordt Nederland weer een land waar de overheid er vooral is voor het slachtoffer en niet voor de dader. Het veiligheidsroer moet om. Wij gaan Nederland terugveroveren op de misdaad, stad voor stad en dorp voor dorp.

PVV over coffeeshops, het gedoogbeleid en het wietexperiment

Via de PVV website:

PVV’er Raymond de Roon heeft in het grote drugsdebat van ten overstaan van 3 ministers en alle partijen in de Tweede Kamer gehakt gemaakt van het gedoogbeleid m.b.t. softdrugs van de afgelopen jaren.

De Roon pleitte o.a. voor invoering van minimumstraffen en verhoging van maximumstraffen voor drugsdelicten. Levenslange ontzegging van het verblijf in Nederland voor buitenlandse drugscriminelen. Opheffing van het onderscheid tussen hard- en softdrugs voor zover het productie, handel en in- en uitvoer betreft. Een aangifteplicht voor scholen bij constatering van drugs in de school.

“Dertig jaar gedoogbeleid. Wat heeft dat voor ons land betekend?

  1. de jeugd opgegroeid met het idee dat softdrugsgebruik niet zo’n probleem is, want de overheid treedt er niet tegen op;
  2. ouders hebben in vrees kunnen leven met de gedachte dat hun kinderen dankzij dat gedoogbeleid gemakkelijk met drugs in aanraking konden komen en in grote getale ook kwamen;
  3. de gedoogde verkoop van softdrugs heeft zich als een tumor over heel ons land kunnen uitzaaien;
  4. hetzelfde geldt voor de teelt van wiet (sinds 2004 20.000 plantages van grootschalige, criminele kwekers opgerold);
  5. hetzelfde geldt voor growshops en hennepbeurzen;
  6. ons land heeft als een magneet gewerkt op drugsgebruikers uit de hele wereld met alle overlast en ellende van dien.

En ook de overheid is gecorrumpeerd door het gedoogbeleid: in Terneuzen plaatste de gemeente bewegwijzering naar de drugsverkooppunten en de minister van Justitie vond het niet nodig om daar wat tegen te doen; uit illegale kwekerijen in beslag genomen groeilampen werden door de Dienst der Domeinen vrolijk weer verkocht, zodat er weer nieuwe wietkwekerijen konden worden gestart. En de minister van Financiën vond het niet nodig om daar wat tegen te doen; een hele generatie opsporingsambtenaren is besmet met het idee dat bestrijding van softdrugs, ook bestrijding van de handel daarin, weinig of geen prioriteit behoeft; ook vrijwel niet opgetreden tegen drugsgebruik i.c.m. het wegverkeer. De ministers van Verkeer en Waterstaat en van Justitie, vonden het niet nodig om daar veel werk van te maken.

Wat begonnen is als het gedogen van softdrugsgebruik door jongeren in een jeugdhonk onder toezicht van “jeugdleiders” in Enschede, is volstrekt ontaard. Het heeft geleid tot een explosie van criminaliteit. Gedoogbeleid softdrugs is een ellende gebleken.

Mijn fractie heeft geen wetenschappelijk onderzoek naar het gedoogbeleid nodig om deze conclusie te trekken. Deze conclusie is evident.
Feiten van algemene bekendheid, behoeven geen bewijs. Laten we dat gedoogbeleid failliet verklaren en niet proberen het te “verbeteren”. Het gedoogbeleid heeft zich tot nog toe niet kunnen bewijzen. Ook voor dat “verbeteren” ervan is er al lang de kans geweest. Nu is het genoeg.”

De bijdrage van de PVV aan het meest recente Kamerdebat over drugsbeleid, laat ook geen misverstand bestaan over hoe ze denken over het wietexperiment.

Wilders: mensen die de weg vragen naar de coffeeshop zouden opgepakt moeten worden

Verder is ook opmerkelijk, met dank aan de stichting VOC op Twitter, zijn uitspraken van 18 november die zijn opgepikt door het ANP.

Daarin valt te lezen:

Wilders noemde als voorbeeld een situatie die hij zelf meemaakte toen hij een dag meeliep met de politie in zijn geboortestad Venlo. Een Duitser vroeg aan een van de agenten waar hij een coffeeshop kon vinden. Tot Wilders’ verbazing werd de toerist niet in de boeien geslagen, maar wees de agent in het Duits de weg naar een coffeeshop. “Onbegrijpelijk” en “absurd”, vindt Wilders.