Toekomst Apeldoornse coffeeshop De Palm in handen van bezwarencommissie

De toekomst van de Apeldoornse coffeeshop de Palm is in handen van de bezwarencommissie van de gemeente, die een koerswijziging hebben gemaakt naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State.

0
coffeeshops jan van piekeren column werken in de coffeeshops tijdens de corona crisis afhaal horeca gedeelte open dicht coffeeshop roermond Coffeeshop van het Jaar
- Advertentie -

In Apeldoorn heerst onrust onder de coffeeshops door een recente koerswijziging van de gemeente in het verlenen van gedoogverklaringen. Coffeeshop De Palm aan de Asselsestraat, die voorheen kon rekenen op onbepaalde verlenging, geeft in een interview in De Stentor aan zich zorgen te maken over een mogelijke sluiting in de toekomst.

Nieuw beleid en onduidelijke termijnen: Bezwarencommissie buigt zich over de kwestie

Het huidige gedoogbeleid staat ter discussie nu de gemeente Apeldoorn heeft besloten om gedoogverklaringen niet meer automatisch te verlengen naar aanleiding van de recente uitspraak van de Raad van State.

De bezwarencommissie, bestaande uit onafhankelijke juristen, onderzoekt of de opgelegde termijn van zes jaar voor Coffeeshop De Palm juridisch correct is en of het beleid rechtmatig tot stand is gekomen.

Toekomst van Coffeeshop De Palm in handen van de bezwarencommissie: Ondernemers en gemeente in juridisch geschil

De familie achter Coffeeshop De Palm verzet zich tegen de beperkte zekerheid van de nieuwe gedoogtermijn.

De advocaat van de coffeeshop betwist de juridische rechtmatigheid van het herziene beleid en vraagt zich af of de termijn van zes jaar voldoende onderbouwd is.

Binnen enkele weken wordt een advies van de bezwarencommissie verwacht, dat bepalend zal zijn voor de toekomst van de coffeeshop.