Landelijke coffeeshopbond PCN betreurt uitspraken Raad van State over coffeeshops

Coffeeshopvergunningen mogen beperkt worden, maar coffeeshops krijgen meer rechtsbescherming.

0
Raad van State
- Advertentie -

Vanochtend publiceerde de Raad van State uitspraken in twee zaken over toepassing van het schaarse vergunningen recht op coffeeshops. Het Platform Cannabisondernemingen Nederland (PCN), de landelijke branchevereniging van cannabisondernemers betreurt de uitspraken, die het coffeeshops nog moeilijker maken om te functioneren. Lichtpuntje is dat coffeeshops iets meer rechtsbescherming krijgen.

Raad van State: Coffeeshopvergunningen mogen beperkt worden

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State deed uitspraak in zaken die zijn aangespannen door coffeeshops in Roermond en Apeldoorn. Deze en andere gemeenten proberen het schaarse vergunningen recht toe te passen op coffeeshops. De bedoeling is dat vergunningen voor coffeeshops in tijdsduur worden beperkt, zodat nieuwe ondernemers mee kunnen dingen naar zo’n vergunning.

Het probleem is dat verkoop van cannabis nog steeds verboden is volgens de Opiumwet en slechts wordt gedoogd. Een vergunning verstrekken voor iets dat verboden is kan niet. Daarom krijgen coffeeshops een gedoogverklaring van de gemeente, op basis waarvan zij cannabis mogen verkopen. Zo’n gedoogverklaring wordt echter niet gezien als besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Dat betekent dat er tegen weigering of intrekking geen rechtsbescherming bestaat. Bezwaar maken is onmogelijk.

De zaken in Roermond en Apeldoorn draaien om de vraag of gedoogverklaringen voor coffeeshops vallen onder het schaarse vergunningen recht of niet. In de kwestie Roermond oordeelde de rechtbank Limburg eerder dat een gedoogverklaring geen vergunning is. Een exploitatievergunning kan slechts legale horeca-activiteiten vergunnen en omdat er geen maximumaantal horecabedrijven in de gemeente bestaat, is er geen sprake van schaarse vergunningen, aldus de rechtbank.

De Raad van State verwerpt dit oordeel vandaag. De burgemeester mag de duur van exploitatievergunningen wettelijk alleen beperken als hiervoor “een dwingende reden van algemeen belang is”. Dat is hier zo, vindt de Raad, want de duur is beperkt “om de openbare orde en het woon- en leefklimaat te beschermen”. De Raad keurt bovendien goed dat “de gedoogverklaringen in aansluiting op de exploitatievergunningen voor een periode van vijf jaar gelden”.

Deze uitspraak zal leiden tot een periodieke stoelendans rondom coffeeshops, waarbij de expertise en ervaring die de huidige ondernemers hebben opgebouwd eenvoudig verloren kan gaan. Het aantal juridische procedures zal toenemen, mede door de uitspraak van de Raad van State in de kwestie Apeldoorn. Voortaan kan tegen het verstrekken, weigeren of intrekken van een gedoogverklaring bezwaar worden gemaakt en beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter.

Coffeeshops krijgen meer rechtsbescherming

Het PCN is blij dat coffeeshopondernemers door deze uitspraak meer rechtsbescherming krijgen. Tot nu toe kon een coffeeshop slechts een handhavingsbesluit uitlokken en vervolgens daar tegen in bezwaar gaan.

De Raad van State oordeelt vandaag dat het “onevenredig bezwarend” is dat coffeeshopondernemers op deze risicovolle weg zijn aangewezen.

Door deze uitspraak moet de burgemeester van Apeldoorn alsnog inhoudelijk beslissen op de bezwaren van de coffeeshop die zich verzet tegen beperking van de geldigheidsduur van zijn gedoogverklaring.

PCN betreurt uitspraken, wil regulering cannabisketen

Het Platform Cannabisondernemingen Nederland (PCN) verenigt sinds 1994 betrokken coffeeshopondernemers en streeft naar een erkende, professionele branche, die bijdraagt aan de volksgezondheid en de veiligheid in ons land. De twee uitspraken van vandaag tonen eens temeer aan hoe dringend fatsoenlijke regulering van de hele cannabisketen nodig is. Het PCN hoopt dat een nieuwe regering hier eindelijk serieus werk van zal gaan maken.