Hoogeveen bereidt beleid voor om coffeeshop te verwelkomen tegen de zomer van 2024

Morgen, donderdag 5 oktober, staat het coffeeshopbeleid ter discussie tijdens de vergadering van de gemeenteraad van Hoogeveen.

0
coffeeshops jan van piekeren column werken in de coffeeshops tijdens de corona crisis afhaal horeca gedeelte open dicht coffeeshop roermond Coffeeshop van het Jaar
- Advertentie -

De gemeente Hoogeveen bereidt zich voor op de mogelijke komst van een coffeeshop tegen de zomer van 2024. Dit nieuws komt na een jarenlang debat en een verschuiving van het beleid dat voorheen de openlijke verkoop van cannabis verbood.

Einde aan de nuloptie: Hoogeveen opent de deur voor een coffeeshop

De gemeente Hoogeveen, gelegen in de provincie Drenthe, staat op het punt haar beleid ten aanzien van cannabis te herzien. Tot op heden hanteert de gemeente de zogeheten nuloptie, die de openlijke verkoop van cannabis volledig verbiedt. Een jaar geleden werd een motie van de VVD om de nuloptie af te schaffen met een meerderheid aangenomen in de gemeenteraad.

Eerdere pogingen om coffeeshops te vestigen liepen vast vanwege tegenstand in de raad, maar uit recente ambtelijke stukken blijkt dat Hoogeveen nu wel bereid is om één coffeeshop te verwelkomen. Deze coffeeshop kan zich, volgens de bepalingen van het bestemmingsplan, vestigen in de buurt van het stadscentrum of in wijkwinkelcentra. Er wordt verwacht dat er aanzienlijke belangstelling zal zijn voor deze mogelijkheid.

Voorwaarden en regels voor de toekomstige coffeeshop

Het voorgestelde beleid legt strenge voorwaarden op aan de toekomstige coffeeshopexploitant. Deze omvatten een exploitatievergunning die voor een periode van tien jaar wordt verleend, met de mogelijkheid tot verlenging. Bovendien moet de coffeeshop zich houden aan een reeks strikte regels. Zo mag het bedrijf geen cannabis verkopen aan personen onder de 18 jaar, geen overlast veroorzaken en geen harddrugs aanbieden. Daarnaast is de maximale verkoophoeveelheid per transactie beperkt tot 5 gram cannabis.

De coffeeshop mag zich niet vestigen binnen 300 meter (loopafstand) van scholen voor middelbaar en hoger onderwijs en jongerencentra die hoofdzakelijk gericht zijn op een publiek van 15 jaar en ouder.

Verdeelde meningen en de weg naar goedkeuring

Na een informerende ronde in de gemeenteraad morgen, donderdag 5 oktober (punt 5.3 op de agenda om 21.15 in de avond), wordt verwacht dat de politiek eind dit jaar een besluit zal nemen over het nieuwe beleid voor softdrugs. Om een exploitatievergunning te kunnen verstrekken aan de exploitant van de coffeeshop, moet de algemene plaatselijke verordening (apv) worden aangepast. Deze wijziging wordt naar verwachting in maart 2024 aan de raad voorgelegd.

Indien alles volgens plan verloopt, zou een coffeeshop haar deuren kunnen openen in Hoogeveen tegen de zomer van 2024.