GroenLinks en D66 bepleiten spreiding van coffeeshops in Gouda, drive-in wordt overwogen

Ze pleiten voor een betere spreiding van de vier bestaande coffeeshops en onderzoeken zelfs de mogelijkheid van een 'drive-in' coffeeshop.

0
coffeeshops jan van piekeren column werken in de coffeeshops tijdens de corona crisis afhaal horeca gedeelte open dicht coffeeshop roermond Coffeeshop van het Jaar
- Advertentie -

De politieke fracties GroenLinks en D66 in Gouda zetten zich in voor een herziening van het huidige coffeeshopbeleid in de stad. Ze pleiten voor een betere spreiding van de vier bestaande coffeeshops en onderzoeken zelfs de mogelijkheid van een ‘drive-in’ coffeeshop. Deze stap komt voort uit zorgen over verkeersoverlast en concentratie van coffeeshops in de binnenstad van Gouda.

Coffeeshopverspreiding: GroenLinks en D66 slaan alarm

Het huidige coffeeshopbeleid in Gouda staat maximaal vier coffeeshops toe, zonder specifieke criteria voor verspreiding over wijken of buurten. Momenteel bevinden alle vier de coffeeshops zich in het stadscentrum, wat volgens de fracties leidt tot ongewenste effecten, zoals verkeersoverlast.

In 2022 voerde Gouda een onderzoek uit naar overlast rondom de coffeeshops, waarbij met name rondhangen bij de coffeeshops, verkeerd geparkeerde auto’s en te hard rijden als problemen werden aangemerkt. Echter, volgens de wijkagent was er destijds weinig tot geen sprake van verkeersoverlast rondom de coffeeshops.

‘Drive-in’ coffeeshop als mogelijke oplossing

GroenLinks en D66 hebben vragen gesteld aan het college om de situatie aan te kaarten en te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de coffeeshops over de stad te verspreiden. Een opvallende optie die wordt genoemd, is de introductie van een ‘drive-in’ coffeeshop, vergelijkbaar met die in Utrecht. Tevens zijn de fracties nieuwsgierig naar de resultaten van vergelijkbare vestigingen elders in Nederland. Daarnaast willen ze inzicht in de voor- en nadelen van het verplaatsen van een of meer coffeeshops vanuit de binnenstad naar andere locaties in Gouda.

College onder druk: Coffeeshopeigenaren worden benaderd voor verhuizingsopties

De fracties suggereren een dialoog met coffeeshopeigenaren om te verkennen of er interesse bestaat om hun coffeeshop naar een andere locatie in de stad te verhuizen, waar minder parkeer- en verkeersoverlast wordt verwacht.

Het college van B&W heeft in een raadsmemo op 15 november 2022 aangegeven dat verdere besluitvorming met betrekking tot parkeer- en bereikbaarheidsmogelijkheden rond de huidige coffeeshops afhankelijk is van het wijkmobiliteitsplan binnenstad. Op 17 mei 2023 heeft de gemeenteraad dit plan vastgesteld.

Met deze stappen proberen GroenLinks en D66 het gesprek over coffeeshopverspreiding in Gouda op gang te brengen en mogelijke oplossingen te verkennen om de huidige situatie te verbeteren. Het is nu aan het college van B&W om te reageren op de vragen en te beslissen of veranderingen in het coffeeshopbeleid nodig zijn om de stad leefbaar te houden.