Huis van Raadsleden Marokko stemt in met cannabis wetgeving

De verantwoordelijke minister benadrukte verder dat elke vorm van vertraging de kansen van Marokko zal belemmeren.

0
Marokko cannabis hasj medicinale cannabis industriële hennep
- Advertentie -

Vorige week stemde de House of Councilors van Marokko (vergelijkbaar met de senatoren in de Eerste Kamer) in met cannabis wetgeving nr. 13.21 met enkele amendementen, liet Agence MAP weten.

Het wetsvoorstel, dat als doel heeft veelbelovende en duurzame banen te creëren, werd goedgekeurd door 41 raadsleden en 11 anderen stemden tegen.

“(…)verbodsbenadering (…) niet heeft geleid tot een oplossing voor de economische, sociale en milieuproblemen(…)”

Tijdens de sessie, die werd voorgezeten door de voorzitter van het Huis van Raadsleden, Abdelhakim bin Chammash, introduceerde minister van Binnenlandse Zaken Abdel-Wafi Laftit het wetsontwerp en zei dat “het wetsvoorstel ontwikkelingsperspectieven opent ten voordele van de bewoners van de betrokken gebieden met de illegale teelt van cannabis, vooral omdat we ontdekten dat de verbodsbenadering tot op zekere hoogte alternatieve ontwikkelingsprogramma’s ondermijnd en niet heeft geleid tot een oplossing voor de economische, sociale en milieuproblemen ervaren door de landen die deze plant produceren.”

Hij verklaarde dat het ministerie van Binnenlandse Zaken veldstudies had uitgevoerd waarmee het de catastrofale effecten van de illegale teelt van cannabis aan het licht bracht op de gezondheid van de burgers, bodemverontreiniging en erosie als gevolg van het ontwortelen van bossen en het uitputten van de waterbodem.

Hij benadrukte dat het voor Marokko noodzakelijk is om grote investeringen en internationale bedrijven die gespecialiseerd zijn op dit gebied aan te trekken en het nationale juridische arsenaal te rehabiliteren om het legale gebruik van cannabis te legaliseren en te reguleren. Maar wel rekening houdend met het feit dat het illegale gebruik van deze plant was en zal door de wet verboden en gecriminaliseerd blijven.

Elke vertraging zal de kansen van Marokko belemmeren

De minister benadrukte ook dat elke vertraging van de legalisatie, ontwikkeling en mobilisatie van de sector de kansen van Marokko om zijn aandeel in de wereldwijde cannabismarkt te vestigen, zal belemmeren. In dit verband riep Laftit alle lagen van de samenleving op – het parlement, de regering, ngo’s en het maatschappelijk middenveld – om deel te nemen aan de inspanningen om de legalisering van cannabis tot stand te brengen als een positieve stap in de richting van duurzame ontwikkeling, vooral voor de regio’s waar het grootste deel van de teelt gebeurt.