Inspectie Justitie en Veiligheid klaar voor toezicht keten wietexperiment

De Inspectie Justitie en Veiligheid (JenV) heeft haar toezicht op de gesloten coffeeshopketen volledig operationeel gemaakt.

0
aanmelden wietproef wietexperiment etten-leur project c grow solutions experiment gesloten coffeeshopketen drachten
- Advertentie -

De Inspectie Justitie en Veiligheid (JenV) heeft haar toezicht voor het Experiment gesloten coffeeshopketen volledig operationeel gemaakt. Dit blijkt uit het jaaroverzicht (pagina 8) van de dienst Inspectie Justitie en Veiligheid (JenV), waarin het wietexperiment wordt beschreven.

Inspectie vorig jaar gestart met het toezicht op het Experiment gesloten coffeeshopketen

In het jaaroverzicht valt het volgende te lezen:

Experiment Gesloten Coffeeshopketen

Het afgelopen jaar is het toezicht op het Experiment Gesloten
Coffeeshopketen (EGC) gefaseerd van start gegaan. Het toezicht richt zich
op de eerste teler die begonnen is met de productie van cannabis voor het
experiment. We staan daarnaast in verbinding met de overige aangewezen
telers die druk bezig zijn met de voorbereidingen op het teeltproces en hun
aanstaande start.

Door de gefaseerde start heeft de Inspectie gefocust ervaring op kunnen
doen met deze nieuwe vorm van handhavingstoezicht. De inzichten die
daarbij zijn opgedaan, zetten we in bij de voorbereiding van het toezicht
op de overige telers en de coffeeshops.

Binnen het experiment mogen telers de cannabis uitsluitend verkopen en
leveren aan de coffeeshops in deelnemende gemeenten. Deze coffeeshops
mogen uitsluitend cannabis aanwezig hebben en verkopen die zijn
afgenomen van de aangewezen telers. De Inspectie voert de controles op
de geslotenheid van de keten uit aan de hand van fysieke inspecties, maar
vooral ook door toezicht op afstand te houden middels het monitoren van
data. In 2022 hebben we dit toezicht op afstand nader ontwikkeld. We zijn
nu in staat om de data uit het registratiesysteem zodanig te analyseren
dat we op afstand ‘lekken’ van cannabis kan detecteren uit de
geregistreerde handelingen bij telers en coffeeshops.