Luxemburg wil eerst cannabis thuisteelt toestaan, daarna experimenten

Ook Luxemburg wil net zoals Duitsland cannabis legaliseren in twee fases. Eerst de thuisteelt, later experimenten met de verkoop van door de staat gecontroleerde productie- en verkoopketen.

0
luxemburg legalisering cannabis (1)
- Advertentie -

Het plan om cannabis te legaliseren in Luxemburg is vertraagd werd eind vorige week bekend. Een pilotproject moet nu de weg vrijmaken voor een gecontroleerde staatsverkoop van cannabis in het land. In de eerste fase zal de teelt van cannabisplanten voor privégebruik worden toegestaan. Het grote doel, namelijk de verkoop van cannabis door de overheid, zal echter niet worden bereikt tijdens deze zittingsperiode van de regering.

Update, 28 juni: Luxemburg legaliseert cannabis als eerste in Benelux, tweede in Europese Unie

Fase 1: Teelt van cannabisplanten voor privégebruik

Volgens Justitieminister Sam Tanson (Déi Gréng) is het grote concept in twee fasen opgesplitst. In de eerste fase ging het om de uitwerking van het wetsvoorstel nr. 8033 over de teelt van cannabisplanten voor privégebruik.

Na goedkeuring van het wetsvoorstel zullen maximaal vier cannabisplanten per huishouden worden toegestaan voor persoonlijk gebruik.

Het gebruik van cannabis in de openbare ruimte blijft verboden en er gelden strenge regels voor de distributie en de verkoop.

Fase 2: Door de staat gecontroleerde verkoop van cannabis

De volgende fase is gericht op de ontwikkeling van een concept voor een door de staat gecontroleerde productie- en verkoopketen van cannabis. Hiervoor wordt een pilotproject opgezet om te onderzoeken hoe de situatie in het land kan worden verbeterd. Het experiment is bedoeld om te bepalen hoe de verkoop van cannabis kan worden gereguleerd. In tegenstelling tot Nederlandse zal de toegang tot de verkoop van cannabis uitsluitend worden beperkt tot inwoners van Luxemburg en de maximale hoeveelheid per maand is 30 gram per persoon.

Het is de bedoeling om twee productielicenties te verlenen en veertien verkooppunten in Luxemburg te creëren. De verkoop van cannabis in de openbare ruimte blijft verboden en coffeeshops zullen niet worden toegestaan. Om het project te starten, wordt een studie uitgevoerd bij Ilres om het huidige consumptiegedrag in het land te analyseren. Hierbij worden 3.000 mensen ondervraagd. De resultaten zullen eind dit jaar beschikbaar zijn.

Preventie

Preventie is ook een belangrijk onderwerp. Er wordt gezorgd dat jongeren op de hoogte zijn van de risico’s van drugsgebruik en dat ze worden geïnformeerd over de effecten van drugs op hun ontwikkeling. Het preventieprogramma wordt in drie fasen in het curriculum geïntegreerd. Een coördinator voor verslavingspreventie zal vanaf het schooljaar 2023/24 op alle scholen worden aangesteld.