Ministers verkennen mogelijkheden eerdere start wietexperiment

Ministers Yeşilgöz-Zegerius en Kuipers zijn de mogelijkheden aan het verkennen om eerder te starten met het wietexperiment naar aanleiding van de oproep van de burgemeesters van Breda en Tilburg.

0
Minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz Zegerius (VVD)
Minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz Zegerius (VVD). Foto door Martijn Beekman. Bron: Rijksoverheid.nl
- Advertentie -

Eind vorige week vond een commissiedebat ‘Openbare orde en veiligheid’ plaats getiteld ‘Criminaliteitsbestrijding, ondermijning en georganiseerde criminaliteit’ met minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD). Daarin gaf ze aan samen met minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Ernst Kuipers (D66) de mogelijkheden te verkennen om eerder te starten met het Experiment gesloten coffeeshopketen naar aanleiding van de recente oproep van de burgemeesters van Breda en Tilburg.

Ministers Yeşilgöz-Zegerius en Kuipers verkennen mogelijkheden eerdere start wietexperiment

Op een vraag van de Songül Mutluer (PvdA) antwoordde ze namelijk het volgende:

“Een aantal burgemeesters heeft inderdaad het idee geopperd om eerder te starten met een aanloopfase om alvast ervaring op te doen op kleine schaal. En we, en dat is minister Kuipers en ik, zijn nu ook aan het verkennen welke mogelijkheden er zijn en het draagvlak hiervoor ook bij de stakeholders. Ik heb zelf vanuit mijn rol altijd gezegd: ‘Ik zit pragmatisch in het hele experiment’. We hebben duidelijke afspraken in het coalitieakkoord. Lijkt me wijs dat ik die dan bewaak. En ik wil altijd weten wat politie en het OM hiervan vinden zodat zij hier in de praktijk mee kunnen werken. Dat we niet, even gechargeerd gezegd, nieuwe problemen ontwikkelen. Dus we zijn goed aan het kijken hoe we dat kunnen doen. En in december spreken we, de heer Kuipers en ik, samen met de burgemeesters over wat voor vervolgstappen zouden kunnen. En we zetten vol in op de voorbereidingen op de start. Ik weet dat uitstel bij een aantal kamerleden tot grote irritatie leidt, dus lijkt me goed om erbij toe te voegen dat uitstel sowieso geen afstel is.”

Daarna liet ze weten op een vraag of ze de ontwikkelingen in Duitsland mee heeft gekregen, dat cannabis aan het legaliseren is, te verwijzen naar het wietexperiment en het coalitieakkoord. Maar dat ze de ontwikkelingen in Duitsland met grote belangstelling volgt.

Elfde stad, geen financiële compensatie telers en invloed plannen Duitsland om te legaliseren

Ook in de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2023 gepubliceerd op 2 november gingen van de 486 vragen er 3 over de wietproef en 1 over de aanstaande legalisering in Duitsland.

Vraag 176: Wanneer wordt de elfde gemeente voor het Experiment gesloten coffeeshopketen gevonden?

Antwoord:

De burgemeesters van twee grote steden hebben interesse getoond. Met de burgemeester van één daarvan wordt op dit moment gesproken over de voorwaarden voor deelname. De burgemeester bespreekt tegelijkertijd met lokaal betrokken partijen over deelname. De Kamer wordt hierover dit najaar geïnformeerd.

Vraag 177: Kan het Experiment gesloten coffeeshopketen doorgang vinden voor de reeds aangezochte 10 gemeenten ook al is er nog geen elfde gemeente aangewezen? Zo ja, hoe gaat dat vormgegeven worden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Het experiment zal geen vertraging opleveren voor de start in de overige tien gemeenten. We gaan ervan uit dat in alle gemeenten tegelijkertijd met de experimenteerfase gestart wordt. Indien de situatie zich voordoet dat de voorbereiding voor het toevoegen van de extra stad niet op tijd gereed is, zal gestart worden met de eerste tien gemeenten. Het wetsvoorstel dat de uitbereiding mogelijk maakt, wordt binnenkort aan de Kamer aangeboden.

Vraag 180: Wat betekent de latere start van het Experiment gesloten coffeeshopketen voor ondernemers die reeds aangewezen zijn om deel te nemen aan het experiment en reeds personeel moeten betalen?

Antwoord:

Voor coffeeshophouders betekent een latere start dat zij langer aangewezen zijn op aanvoer via de achterdeur en nog geen gereguleerde hennep kunnen aanbieden in de coffeeshop.

Voor aangewezen telers betekent een latere start dat de eerste telers die gereed zijn, moeten wachten tot er meer telers gereed zijn en nog geen producten mogen verkopen. De telers die eerder gereed zijn krijgen geen financiele compensatie.

De start van de experimenteerfase is voor een groot deel afhankelijk van de planning van diezelfde telers. Er wordt gemonitord wanneer zij denken gereed te zijn voor levering.

Wanneer de telers kunnen voorzien in voldoende aanbod, zowel in kwaliteit als kwaliteit, dan kunnen we van start gaan.

De volgende vraag was de enige vraag over de aanstaande legalisering van Duitsland.

Vraag 181: Kan de voorgenomen wetgeving in Duitsland om cannabis te legaliseren van invloed zijn op de Nederlandse markt van cannabis? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Wanneer cannabis legaal te verkrijgen is in Duitsland, kan dat zeker effecten hebben op de Nederlandse markt. Bijvoorbeeld minder export van illegaal in Nederland geteelde hennep naar dit land.Het is niet te voorspellen in welke mate de Nederlandse markt van cannabis zal worden beïnvloed. Dat zal ook afhankelijk zijn van de manier waarop de legalisering vorm gaat krijgen in Duitsland. Het is wel interessant om te monitoren welke invloed legalisering in Duitsland heeft op het drugstoerisme in Nederland.