Nationale drugscommissaris van België zou graag Portugal’s voorbeeld volgen

De Belgische drugscommissaris Ine Van Wymersch heeft in een interview gepleit voor het decriminaliseren van het bezit en gebruik van drugs.

0
België Trekt Uw Plant cannabis social club rechtszaak rechtbank
- Advertentie -

Drugscommissaris Ine Van Wymersch, voormalig parketmagistraat, heeft in een interview op Radio 1 gepleit voor het decriminaliseren van het bezit en gebruik van illegale drugs, met als doel een curatieve benadering van druggebruikers in plaats van repressieve maatregelen.

Het Portugese succes: van heroïne-epidemie naar dramatische criminaliteitsdaling

In de late jaren 90 kampte Portugal namelijk met een heroïne-epidemie, wat leidde tot een alarmerende toename van hiv-infecties, drugsdoden en gerelateerde criminaliteit.

De Portugese regering nam een gedurfde stap door druggebruikers niet langer als criminelen te beschouwen, maar als patiënten.

Sinds de decriminalisering in 2001 is het aantal heroïnegebruikers drastisch gedaald, evenals de criminaliteitscijfers en het aantal dodelijke overdosissen.

“Bezit van alle illegale drugs voor persoonlijk gebruik voor tien dagen is er gedecriminaliseerd. Voor cannabis is de dagdosis bijvoorbeeld op 2,5 gram vastgelegd,” legde nationaal drugscoördinator Colman uit. Zo is bezit tot 25 gram wiet geen crimineel feit meer waarop een strafrechtelijke reactie komt, maar een administratieve. “Wie meer dan tien dagdosissen bezit, handelt in illegale drugs of betrokken is bij de productie of verkoop ervan, kan wel nog voor de strafrechter belanden.”

Als je in Portugal toch gepakt wordt op drugsbezit of -gebruik, moet je binnen 72 uur voor een Ontradingscommissie verschijnen. Die bestaat uit twee personen met een sociale achtergrond – een psycholoog en een sociaal werker – en één jurist. Colman legde uit: “Bij wie minder dan tien dagdosissen bezat, worden de problematiek en de ernst van de inbreuk bekeken, waarop een sanctie volgt. Dat kan een geldboete zijn die je kan vergelijken met onze GAS-boetes, gemeenschapsdienst of een doorverwijzing naar de hulpverlening.”

België op het kruispunt: overwegingen en uitdagingen in het drugshervormingsdebat

Hoewel de Belgische drugscoördinator Colman het Portugese succes erkent, benadrukt ze ook de noodzaak van een geïntegreerde aanpak.

Decriminalisering van bezit voor persoonlijk gebruik is slechts één aspect van de dertien strategieën die Portugal heeft geïmplementeerd.