Onderzoek: genoeg potentiële klanten voor twee coffeeshops in gemeente Noordoostpolder

"De vraag rechtvaardigt een gedoogd aanbod," aldus het rapport.

0
coffeeshoptoerisme rijvaardigheid cbd thc speekseltest ict-problemen wietexperiment wietproef
- Advertentie -

In de Noordoostpolder is er toenemende steun voor de oprichting van twee coffeeshops. Uit een recent onderzoek blijkt dat er voldoende potentiële klanten zijn in zowel Noordoostpolder als de omliggende gemeenten om een coffeeshop te rechtvaardigen. “De vraag rechtvaardigt een gedoogd aanbod,” aldus het rapport.

Politieke steun en volksgezondheid

Momenteel is het exploiteren van een coffeeshop niet toegestaan in Noordoostpolder, maar deze regel staat onder druk.

De huidige politieke meerderheid, bestaande uit de Politieke Unie, ONS, VVD en PvdA, overweegt onder voorwaarden een coffeeshop toe te staan zoals opgenomen in het coalitieakkoord. Deze partijen zien dit als een middel om de volksgezondheid te bevorderen en problemen zoals overlast, ondermijning en illegale handel aan te pakken.

Volgens hen zal een coffeeshop het verschil tussen hard- en softdrugs verduidelijken en meer toezicht op de verkochte middelen bieden, waardoor de risico’s voor gebruikers en hun omgeving kleiner worden.

Potentiële klanten en economische impact

Het onderzoek toont aan dat er voldoende potentiële klanten zijn voor een coffeeshop in Noordoostpolder.

Hierbij is voornamelijk gekeken naar cannabisconsumenten uit Noordoostpolder en Urk, met extra klanten uit Dronten en Fryske Marren, waar Lemmer toe behoort.

Volgens de berekeningen zijn er ongeveer 3061 potentiële klanten van 18 jaar en ouder, die naar verwachting tien keer per maand cannabis zullen kopen.

Dit leidt tot 30.610 verkoopmomenten per maand, wat dubbel zoveel is als een gemiddelde coffeeshop.

Dit zorgt voor voldoende lokale vraag om een gedoogd aanbod te rechtvaardigen, stellen de onderzoekers. Zij adviseren te beginnen met één shop en indien nodig uit te breiden naar twee.

Lokale zorgen en leefbaarheid

Er zijn zorgen in Noordoostpolder over toenemend drugsgebruik onder jongeren en de normalisering daarvan. Momenteel wordt cannabis gekocht bij coffeeshops buiten de gemeente of bij illegale handelaren, wat zorgen over de kwaliteit met zich meebrengt.

Een lokale shop kan de straathandel verminderen, de kwaliteit beter waarborgen en consumenten wijzen op de negatieve gevolgen van overmatig gebruik. Het voorstel is om de exploitatie van de coffeeshop via een stichting te laten verlopen, waarbij de uitbater meer oog heeft voor ideologie dan voor maximale winst.

Indien de coffeeshop wordt gerealiseerd, adviseren de onderzoekers om dit als proef te doen. Mocht blijken dat de gevolgen niet zoals verwacht zijn of de voorwaarden worden overtreden, dan kan de gemeente het experiment snel beëindigen.

De gevolgen voor de leefomgeving door de komst van een coffeeshop worden als beheersbaar beschouwd. Een zorgvuldige locatiekeuze kan eventuele problemen minimaliseren.

De vraag die in een vervolgonderzoek beantwoord moet worden, is dan ook: wat is de meest geschikte plek voor een coffeeshop in Noordoostpolder?

Het besluit over de daadwerkelijke komst van een coffeeshop wordt binnen een jaar verwacht.