RAW vloeimaker liegt en bedriegt volgens federale rechtbank in VS

Groot nieuws op het gebied van vloeipapier. Uit een Amerikaanse federale rechtszaak blijkt dat de maker van de RAW vloei liegt en bedriegt.

0
RAW vloei leugens en onjuiste beweringen rechtszaak
- Advertentie -

Republic Brands, een distributeur van vloeipapier (onder andere OCB) en rookaccessoires, heeft een permanent gerechtelijk bevel verkregen in een federale rechtszaak in de Verenigde Staten tegen beklaagde HBI International, waarin HBI wordt verplicht te stoppen met het maken van claims over zijn RAW® biologische hennepvloei schrijven ze in een persbericht.

RAW vloei producent in de problemen na federale rechtszaak

Op 31 januari 2023 heeft de United States District Court voor het Northern District of Illinois HBI permanent bevolen om bepaalde beweringen over haar producten te doen en heeft HBI bevolen om “onmiddellijk” te stoppen met het produceren, bestellen of aanvullen van haar inventaris met goederen die niet voldoen aan de beschikking van het Hof. Het gerechtelijk bevel volgt op het oordeel van een jury dat HBI, de distributeur van vloeimerken RAW®, Elements®, Juicy Jays®, Pay-Pay® en Skunk®, zich schuldig heeft gemaakt aan oneerlijke concurrentie en de Illinois Uniform Deceptive Trade Practices Act heeft geschonden door zijn verpakking en promotionele activiteiten.

De rechtbank beval HBI om te stoppen met het blijven beweren, impliceren of suggereren dat het actief is of fondsen of verkoopopbrengsten bijdraagt aan een liefdadigheidsinstelling of stichting waarnaar wordt verwezen als de “RAW Foundation” of om in tekst of afbeeldingen te verwijzen naar de “RAW Foundation”, omdat in zijn uitspraak van 6 december 2022 de rechtbank oordeelde dat een dergelijke stichting niet bestond, ondanks de eerdere promotionele claims van HBI.

Bovendien heeft HBI al meer dan een decennium zijn papieren op de markt gebracht als zijnde gemaakt door ambachtelijke vakmensen in “Alcoy, Spanje” en verwijzend naar Alcoy als de “geboorteplaats van vloeipapier”. HBI beweerde dat zijn RAW®-papier de “Spanish Alcoy Paper Blessing” ontving en bracht een “Alcoy-stempel” aan op sommige van zijn producten.

In een uitspraak van 19 januari 2023 oordeelde de rechtbank echter dat “HBI helemaal geen vloei maakt in Alcoy, Spanje.” In zijn bevel tot permanent bevel beval het Hof HBI om te stoppen met het verklaren of te suggereren dat zijn RAW® Organic Hennep-boekjes of kegels zijn gemaakt in Alcoy en beval verder dat “HBI op zijn verpakking geen ‘stempel’ zal gebruiken met het woord Alcoy of verwijzend naar Alcoy.”

Een hele waslijst aan leugens en valse beweringen van RAW

Het bevel verbiedt HBI en zijn personeel permanent om enige verklaring of communicatie af te leggen, of deel te nemen aan enige promotie- of advertentieactiviteit die stelt, impliceert of suggereert:

 • Dat HBI en/of RAW haar fondsen of verkoopopbrengsten exploiteert of afdraagt aan een liefdadigheidsinstelling of stichting van welke aard dan ook waarnaar wordt verwezen als de “RAW Foundation” of in tekst of afbeeldingen verwijst naar de “RAW Foundation”;
 • Dat RAW Organic Hennep vloeipapier “ongeraffineerd” is;
 • Dat RAW Organic Hemp vloeitjes zijn gemaakt met natuurlijke hennepgom, of dat de lijm die wordt gebruikt in RAW Organic Hemp vloeitjes is gemaakt van of hennep bevat;
 • Dat RAW Organic Hennep vloeipapier de eerste of enige biologische (of biologische hennep) vloei ter wereld is of ooit was;
 • Dat RAW Organic Hemp vloeiboekjes worden gemaakt in Alcoy, Spanje;
 • Dat de voorgerolde vloeicones van RAW Organic Hemp worden gemaakt in Alcoy, Spanje;
 • Dat het bulkpapier (“klossen”) dat wordt gebruikt om RAW Organic Hennep vloeiproducten te maken, in Spanje wordt gemaakt;
 • Dat RAW Organic Hennep vloei wordt gemaakt in Alcoy, Spanje, de geboorteplaats van vloei; En
 • HBI zal op haar verpakking geen “stempel” gebruiken met het woord Alcoy of een verwijzing naar Alcoy.
 • Dat RAW Organic Hemp vloei wordt gemaakt met windkracht of wordt aangedreven door wind;
 • Dat HBI het midden van de hennepstengel gebruikt of gebruikte voor zijn RAW Organic Hennep vloeitjes;
 • Dat HBI of Joshua Kesselman de voorgerolde kegels van vloeipapier heeft uitgevonden;
 • Dat de OCB Organic Hemp-papieren imitaties, “RAWnabees”, kopieën of nepversies van RAW zijn.

In haar permanent bevel van 31 januari 2023 beval de rechtbank HBI om te stoppen met het promoten, verkopen, distribueren, verzenden of leveren van producten die de verklaringen bevatten na 2 maart 2023 voor RAW® Organic Hemp. Bovendien mag HBI na 31 mei 2023 geen producten promoten, verkopen, distribueren, verzenden of leveren onder zijn andere merken (bijv. Elements®, DLX®, Skunk®, Pay-Pay® en Juicy Jays®) verkocht in verpakking inclusief Alcoy stempel.