Rechter: Coffeeshop Tuda Fruta in Rotterdam mag open tijdens schooltijd

De coffeeshop Tuda Fruta was afgelopen vier weken gesloten tijdens schooltijd van een nabijgelegen school voor voortgezet onderwijs op last van de gemeente. Maar de rechter koos in hoger beroep de kant van de ondernemer.

0
coffeeshops jan van piekeren column werken in de coffeeshops tijdens de corona crisis afhaal horeca gedeelte open dicht coffeeshop roermond Coffeeshop van het Jaar
- Advertentie -

De coffeeshop Tuda Fruta in Rotterdam mag volgens de rechter weer gewoon open tijdens schooltijd van een nabijgelegen school voor voortgezet onderwijs. Van de burgemeester mocht de coffeeshop maar beperkt open zijn aanvankelijk in overeenstemming met het Rotterdamse coffeeshopbeleid.

Coffeeshop Tuda Fruta in Rotterdam mag weer reguliere openingstijden hanteren

De coffeeshop was afgelopen vier weken gesloten tijdens schooltijd. Dat was vorig jaar bepaald door de gemeenteraad. De coffeeshopondernemer tekende bezwaar aan, maar dat werd afgewezen. In hoger beroep gaf de rechter de coffeeshopondernemer toch gelijk.

Zo valt in de uitspraak te lezen:

Coffeeshop mag van de burgemeester nog maar beperkt open, omdat zich in haar nabijheid een school voor voortgezet onderwijs heeft gevestigd. Dit is in overeenstemming met het Rotterdamse coffeeshopbeleid 2013. De gevolgen van het coffeeshopbeleid zijn in dit geval onevenredig in verhouding tot de met het beleid te dienen doelen. Ook weegt mee dat de gemeenteraad op 24 februari 2022 twee moties heeft aangenomen, waarin het college wordt opgeroepen om in situaties als deze meer maatwerk mogelijk te maken en om aan verzoekster een exploitatievergunning af te geven voor reguliere openingstijden in combinatie met een leeftijdsgrens van 21 jaar. De voorzieningenrechter wijst het verzoek om voorlopige voorziening daarom toe en bepaalt dat de coffeeshop weer tijdens reguliere openingstijden geopend mag zijn.

De coffeeshop was dus al alleen 21+, wat vrij uitzonderlijk is voor een coffeeshop (normaliter 18+), en het contact tussen de school en de coffeeshopondernemer was ook goed.

In de gemeenteraad kon de coffeeshop rekenen op steun van D66, Leefbaar Rotterdam en GroenLinks die twee moties hadden ingediend voor beter maatwerk. Zo werd er openlijk getwijfeld aan de effectiviteit van de maatregel. Mogelijk werkte de maatregel de straathandel alleen maar in de hand, wat haaks staat op het doel van een coffeeshop.

Amsterdam sloot om dezelfde reden al talloze coffeeshops onterecht

Ook in andere steden speelt of speelden vergelijkbare zaken. Zo zijn er door een vergelijkbare maatregel in Amsterdam talloze coffeeshops gesloten, waaronder de legendarische Mellow Yellow. Ook al was in sommige gevallen de school in kwestie alleen voor scholieren die ouder waren dan 18 en hanteerde de coffeeshops een strikt deurbeleid waarbij naar ID werd gevraagd om de leeftijd te controleren.