Ruime meerderheid (60%) Nederlanders voorstander van legalisering cannabis

Een ruime meerderheid van de Nederlanders (60%) is voorstander is van de legalisering van de productie, levering en verkoop van cannabis.

0
cannabis kieswijzer bibob wietexperiment wietproef
- Advertentie -

Uit een recente enquête uitgevoerd door Kieskompas en het ANP blijkt dat 60 procent van de Nederlanders voorstander is van de legalisering van de productie, levering en verkoop van cannabis. Dit staat in schril contrast met de 11 procent die tevreden is met het huidige gedoogbeleid. De meerderheid van de respondenten is van mening dat verandering nodig is in het huidige beleid omtrent cannabis.

Regionale verschillen en politieke voorkeuren

De steun voor legalisering verschilt per regio.

In provincies zoals Groningen en Flevoland is de steun voor legalisering het grootst, terwijl in Drenthe en Zeeland meer terughoudendheid heerst.

Het stemgedrag bij verkiezingen hangt sterk samen met de mening over het cannabisbeleid. GroenLinks-PvdA, Volt en Partij voor de Dieren kiezers neigen het vaakst naar volledige legalisering, terwijl PVV, Forum voor Democratie en JA21 kiezers meer geneigd zijn om het huidige gedoogbeleid voort te zetten.

Over de enquête

De enquête, die is uitgevoerd tussen eind maart en begin april, omvatte een representatieve groep van 6501 volwassen Nederlanders.

Het onderzoek peilde de meningen over de volledige legalisatie van cannabis voor recreatief gebruik, inclusief productie, levering en verkoop.