Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD): Decriminaliseer en reguleer cannabis

Ook roepen ze op tot een grondig onderzoek naar modellen om cannabis te reguleren aan de aanbodzijde en daarbij geen onderzoek of advies vanuit de commerciële cannabisindustrie te aanvaarden.

0
België Trekt Uw Plant cannabis social club rechtszaak rechtbank
- Advertentie -

Het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) schrijft in zijn Memorandum 2024 publicatie dat cannabis voor persoonlijk gebruik gedecriminaliseerd moet worden en er onderzoek moet worden gedaan naar modellen voor regulering.

VAD: decriminaliseer cannabis voor persoonlijk gebruik en reguleer de aanvoer

Zo schrijven ze namelijk op pagina 5 van het document (PDF):

 • Decriminaliseer cannabisgebruik en -bezit voor persoonlijk gebruik aan de vraagzijde.
 • Voer een grondig vergelijkend onderzoek naar modellen om cannabis te reguleren
  aan de aanbodzijde. Aanvaard daarbij geen enkel onderzoek of advies vanuit de
  commerciële cannabisindustrie

Daarbij verwijzen ze bij het tweede punt naar de visie van het VAD over cannabisbeleid.

Samengevat:

 • Ontraden van cannabisgebruik blijft de eerste keuze. Daarom moet voldoende ingezet worden op preventie.
 • Voor mensen die cannabis gebruiken moeten risicobeperkende initiatieven voorzien worden.
 • Voor mensen die problematisch cannabis gebruiken moet een ruim en gediversifieerd hulpverleningsaanbod voorzien worden.
 • Basisvoorwaarden voor bovenstaande zaken zijn een evenwichtige wetgeving,een éénduidig toepassen van de wetgeving en voldoende middelen voor preventie en hulpverlening.
 • Een evenwichtige wetgeving decriminaliseert aan de vraagzijde en reguleert zeer strikt aan de aanbodzijde. Hierdoor wordt een beter kader gecreëerd om te werken aan gezondheids- en welzijnsbevordering.

VAD doet al jaren deze aanbevelingen, maar Belgische politiek laat het afweten

In een reactie op Twitter laat Daan Staes van de Belgische podcast CannabisKenners weten:

“Het VAD doet reeds jarenlang deze aanbevelingen. De Belgische politieke partijen leggen ze al even lang naast zich neer. Er mag nog zo veel evolueren in de buurlanden. De struisvogelkop blijft consequent even diep in het zand zitten,” aldus Staes.