Voormeting onderzoek voor Experiment gesloten coffeeshopketen gepubliceerd

Het onderzoek brengt de stand van zaken in kaart vóór de introductie van wietexperiment wiet in de deelnemende coffeeshops.

0

In het kader van het Experiment gesloten coffeeshopketen is eind vorig jaar het voormeting onderzoek gepubliceerd. Het rapport is uitgevoerd en gerapporteerd door Breuer&Intraval, RAND Europe en het Trimbos-instituut in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het onderzoek is aangevraagd door het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Inzichten uit voormeting: Coffeeshopbeleid, cannabisgebruik en illegale markt

Het document onthult de bevindingen van een zorgvuldige voormeting, waarbij onder andere het coffeeshopbeleid, cannabisconsumptie en illegale verkoop werden geanalyseerd.

Van september 2021 tot april 2022 werden gegevens verzameld in tien interventiegemeenten en negen vergelijkingsgemeenten, als voorbereiding op de introductie van legaal geteelde cannabis.

Methodes

In alle 19 onderzoeksgemeenten is informatie verzameld. Zo is veldwerk verricht bij de
coffeeshops in deze gemeenten, waar het aantal bezoekers is geteld (in totaal 950
tellingen bij 124 coffeeshops) en enquêtes bij bezoekers zijn afgenomen (in totaal 809
bezoekersenquêtes bij 122 coffeeshops). Ook zijn foto’s van de menukaarten gemaakt (bij
110 coffeeshops in 18 gemeenten) voor een analyse van de beschikbare cannabissoorten
en hun prijs. Verder zijn enquêtes afgenomen bij personen die in de directe omgeving
van de coffeeshops wonen of werken (388 omwonenden en mensen die in de buurt
werken van 129 coffeeshops). Om zicht te krijgen op de illegale markt, is gebruik gemaakt van een online crowdsourcing-enquête.

Daarbij konden respondenten zelf via een online platform anoniem informatie geven
over hun recente cannabistransacties. Ook zijn politieregistraties geanalyseerd. Het gaat
om cijfers van alle Nederlandse gemeenten die betrekking hebben op incidenten en
misdrijven die te maken hebben met overlast in verband met alcohol/drugs, bezit harddrugs, bezit softdrugs, handel in harddrugs, handel in softdrugs, vervaardigen van harddrugs en vervaardigen van softdrugs.

Belangrijkste bevindingen: Cannabis-aanbod, risicovol gebruik en illegale markt

Het onderzoek benadrukt enkele bevindingen, waaronder het overwicht van wiet ten opzichte van hasj in coffeeshops, de prevalentie van risicovol cannabisgebruik onder klanten, en de factoren die de illegale cannabismarkt beïnvloeden.

Het rapport is hier in te zien.