Voorzitter Politiebond Jan Struijs pleit voor complete legalisatie cannabisteelt

Jan Struijs benadrukte in een recent interview het gebrek aan effectiviteit in de huidige aanpak en riep op tot gecoördineerde maatregelen voor een duurzame oplossing.

0
growshopwet cannabis en verkeer speekseltest rijden onder invloed checkpoint kulu trading politie voorraad coffeeshophouder coffeeshop alien fyta waalwijk Coronamaatregelen
- Advertentie -

De Nederlandse politie staat voor een uitdaging met betrekking tot de aanpak van illegale cannabisteelt, zo betoogde Jan Struijs, de voorzitter van de Nederlandse Politiebond, in het Algemeen Dagblad. Hij uitte daarin zijn frustratie over het schijnbare gebrek aan prioriteit dat wordt gegeven aan het bestrijden van kwekerijen.

Struijs benadrukte dat het bestaande model van gedogen slechts tot halfslachtige resultaten leidt. De politie grijpt alleen in bij directe bedreigingen zoals brandgevaar en richt zich voornamelijk op kleine spelers, terwijl grootschalige operaties ongemoeid blijven. Deze aanpak heeft volgens Struijs geleid tot een groeiend probleem, waarbij criminele netwerken floreren en overstappen op nog gevaarlijkere en lucratievere drugs.

Pleidooi voor complete legalisatie met focus op gezondheid

Om het hoofd te bieden aan de complexe uitdagingen die voortkomen uit het gedogen van softdrugs, pleit Struijs voor een gedurfde verandering in het beleid: complete legalisatie van cannabisteelt.

Hij benadrukte echter dat deze legalisatie moet worden gecombineerd met een uitgebreide gezondheidscampagne. Struijs ziet hierin een kans om de jeugd voor te lichten over de mogelijke risico’s en gevaren van cannabisgebruik. “We moeten kinderen weerbaar maken en goed uitleggen wat de gevaren zijn”, stelt Struijs.

Door een gerichte voorlichting en bewustwordingscampagne hoopt hij een preventieve benadering te creëren die jongeren bewust maakt van de mogelijke gevolgen van overmatig gebruik.

Duurzame criminaliteitsbestrijding en de weg vooruit

Struijs erkent dat het uitroeien van de illegale cannabismarkt geen snel en eenvoudig proces zal zijn. Hij benadrukte echter dat het cruciaal is om vast te houden aan een langdurige en vastberaden aanpak.

Het bestrijden van het huidige criminele netwerk vereist volgens Struijs een gecoördineerde en volgehouden inspanning. Hij roept op om niet na korte tijd de handdoek in de ring te gooien, omdat de illegale markt niet gemakkelijk te verdrijven is.

Struijs gelooft dat deze strijd een ‘project van de lange adem’ is en dat vastberadenheid en samenwerking essentieel zijn voor het bereiken van een duurzame oplossing voor het cannabisteeltvraagstuk.