193 NGO’s dienen gezamenlijk statement in bij VN over medicinale cannabis

Op 2 december gaat de VN een beslissing maken over het advies van de WHO om de drugsverdragen voor cannabis en CBD aan te passen.

0

Naar verwachting gaat de Verenigde Naties (VN) op 2 december een beslissing maken over het advies van de World Health Organisation (WHO) om de drugsverdragen voor cannabis en CBD aan te passen. 193 NGO’s, waarvan 10 uit Nederland, ondertekenden de oproep: Support patient access to medicine, vote yes! In het Nederlands: Steun toegang van patiënten tot medicijnen, stem voor! Afgelopen woensdag 25 november is het gepubliceerd en te lezen op de website van de VN.

De 10 Nederlandse organisaties die het document ondertekenden zijn het Cannabinoïden Adviesbureau Nederland, Drugs in Debat, Drugs Peace Insititute, Stichting Drugsbeleid, Stichting Patiënten Groep Medicinaal Cannabis Gebruikers (PGMCG), Stichting Legalize, de PiratenPartij, Tree of Life Medical Cannabis Society, Stichting Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC) en Stichting Suver Nuver.

Eerder maakten we al bekend wat de Nederlandse inbreng over het WHO advies met betrekking tot cannabis en CBD bij de UNODC was. Die was overigens opvallend goed.

Het statement is een initiatief van de bekende Franse activist Kenzi Riboulet-Zemouli en de Amerikaanse activist Michael Krawitz. Kenzi zijn uitstekende werk kan je overigens steunen via Patreon. Het statement is ingediend door ENCOD, die recentelijk ECOSOC status verkregen en daardoor deze belangrijke inbreng konden doen.

Het statement is hieronder vrij vertaald te lezen, of klik hier voor het originele document.

Steun de toegang van patiënten tot medicijnen, stem voor!

Cannabis is een gangbaar medicijn sinds het begin van de beschaving. In 1902 en
In 1929 werden cannabisgeneesmiddelen besproken op de internationale conferentie over de Unificatie van farmacopeeënlijke formules voor krachtige geneesmiddelen die richtlijnen opleverden om cannabisgeneesmiddelen te harmoniseren en patiënten veilige en gestandaardiseerde te bieden medicijnen voor hun behandelingen. Tegen die tijd was cannabis goed geaccepteerd in de klinische praktijk en gerapporteerd in de Farmacopeeën van Oostenrijk, België, Frankrijk, Hongarije, Italië, Japan, Nederland, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten van Amerika, Mexico en Spanje.

In 1958 meldden de Verenigde Naties dat cannabis bovendien te vinden was in de Farmacopeeën van Argentinië, Brazilië, China, Egypte, Finland, India, Portugal, Roemenië, de USSR en Venezuela.

Veel cannabispreparaten staan in oude teksten(…)

Veel cannabispreparaten staan in oude teksten waaruit de ayurveda bestaat
Pharmacopœia (Charaka Samhita, Sushruta Samhita, Shargandhara Samhita) en in traditionele mediterrane farmacopeeën van Umdat at-tabîb, Jami ‘al-mufradat, Hadîqat al-azhâr of Tuhfat al-ahbâb. Cannabis is ook aanwezig in traditioneel Chinees geneeskunde sinds 神農 本草 經 (Shennong Bencaojing) en is een oude medicinale plant van Rusland en Centraal-Azië.

Een WHO-rapport uit 1997 herinnert eraan: “Traditionele genezers in Tanzania zijn ook bekend om een extract van de cannabisplant te gebruiken voor de behandeling van oorpijn. Cannabis is een traditionele psychoactieve stof in Afrika bezuiden de Sahara, voornamelijk gebruikt voor ritualisme of medische doeleinden […] In sommige Aziatische landen wordt cannabis ook aan voedsel toegevoegd als een kruiderij en gebruikt in kruidengeneesmiddelen.”

Cannabis en zijn derivaten zijn nuttig gebleken voor veel burgers over de hele wereld die
lijdt aan angst, depressie, posttraumatische stressstoornissen, glaucoom, pruritus,
astma, ADHD, de ziekte van Crohn, epilepsie, en is vooral nuttig voor de verlichting van
niet-aflatende neurologische pijn.

Wanneer cannabis wordt gebruikt als pijnbehandeling, “gegeven als aanvulling op opioïden voor chronische pijn ‘, een van de bekendste kenmerken is een’ pilsparend effect ‘, dat kan helpen het risico van een overdosis opioïden en overlijden verminderen. Het is onaanvaardbaar dat er zo weinig onderzoek wordt gedaan is gedaan om deze mogelijkheden verder te verkennen. De huidige verdragsplaatsing van cannabis heeft het onderzoek verstikt: veel lidstaten hebben onlangs het woord gevoerd en de aanbevelingen van de WHO ondersteunen omdat ze “onderzoek zouden bevorderen”, en daarmee impliciet instemmen met dit uitgangspunt.

Misschien wel de grootste tragedie is dat die landen het sterkst gekant zijn tegen de WHO
aanbevelingen een “opioïde overdosis crises” ondergaan(…)

Misschien wel de grootste tragedie is dat die landen het sterkst gekant zijn tegen de WHO aanbevelingen een “opioïde overdosis crises” ondergaan, terwijl uit onderzoek blijkt dat de interactie tussen cannabinoïde en opioïde zou kunnen helpen. Ironisch genoeg zijn de landen die tegen de evidence-based resultaat van de WHO hebben tekorten aan medicijnen om enkele van de zeer aandoeningen waarvoor cannabis nuttig is gebleken. Verdere tragedie is dat veel van de landen die tegen deze aanbevelingen zijn, van Eurazië tot Amerika en Afrika, ten koste van hun eigen traditionele gebruik, en ondermijnen hun eigen gebruik soevereiniteit door tegelijkertijd hun eigen cultuur, erfgoed, geschiedenis en
economische ontwikkeling.

Gezien het feit dat het gebruik van medicinale cannabis zich uitbreidt ondanks de hindernissen die door het Verdrag zijn gecreëerd, zou een niet-uitvoering van de aanbevelingen de verdragen bagatelliseren door aan te tonen dat ze niet geschikt zijn om de toegang tot medicijnen te garanderen, noch kunnen ze aanpassen op basis van dwingende redenen. bewijs. Het verdrag, dat geen wetenschappelijke basis heeft, zou de gezondheid en het welzijn van de mensheid niet meer kunnen beschermen.

Patiënten over de hele wereld rekenen erop dat u de door de WHO geboden gelegenheid aangrijpt om de verdragen bij te werken(…)

Patiënten over de hele wereld rekenen erop dat u de door de WHO geboden gelegenheid aangrijpt om de verdragen bij te werken en er alles aan doet om ervoor te zorgen dat u toegang hebt tot alle nuttige medicijnen. Inclusief cannabismedicijnen. Het overnemen van de aanbevelingen van de WHO zou leiden tot de ontwikkeling van betere medicijnen en meer hulpmiddelen voor artsen om het lijden te verlichten, terwijl tegelijkertijd de relevantie van de VN wordt versterkt. Aangezien de aanbevelingen van optionele nationale handhaving zijn, en aangezien zelfs het INCB concludeerde dat de aanbevelingen de controlevereisten ‘verduidelijken en stroomlijnen’, zonder juridische of administratieve verstoring uit te lokken, willen de landen van de tegenstander misschien de gemeenschappelijke en gedeelde verantwoordelijkheid tonen die ze vaak noemen, door onthouding in plaats van belemmering van de internationale gemeenschap. Politieke twijfels over een medische behandeling kunnen geenszins een afwijzing van wetenschap rechtvaardigen.

Cannabis blijft “onmisbaar voor de verlichting van pijn en lijden en er moeten passende voorzieningen worden getroffen om de beschikbaarheid van verdovende middelen voor dergelijke doeleinden te waarborgen”, zoals het Enkelvoudig Verdrag in 1961 vrijmoedig afkondigde.

De WHO erkende dat het nu bekend is dat cannabis verlichting biedt die niet verkrijgbaar is bij andere medicijnen en met minder negatieve bijwerkingen

Patiënten met pijn en lijden, die worstelen voor hun gezondheid, voor toegang en tegen het gewicht en de kracht van oneerlijke en achterhaalde wetten, dringen er bij u op aan deze aanbevelingen te steunen. De WHO erkende dat het nu bekend is dat cannabis verlichting biedt die niet verkrijgbaar is bij andere medicijnen en met minder negatieve bijwerkingen. Door deze aanbevelingen te aanvaarden, wordt de toegang tot geneesmiddelen ondersteund en wordt onderzoek mogelijk waar we allemaal baat bij hebben. Het niet accepteren van deze aanbevelingen is niet alleen een afwijzing van de wetenschap, maar ook een in de steek laten van de meest kwetsbaren van onze burgers.

Medische patiënten zijn bijzonder geschokt en in diepe nood door de verklaringen van sommige lidstaten dat het overnemen van de aanbevelingen van de WHO “de verkeerde boodschap over cannabis zou uitzenden”. Die opmerkingen lijken te vermijden te overwegen wat voor soort boodschap het voortzetten van een mislukt beleid uitzendt wanneer het de rechtsstaat rechtstreeks ondermijnt, het werk van medische professionals bemoeilijkt en een aanval vormt op de waarde van wetenschappelijk bewijs in onze wereld.

Deze aanbevelingen bevorderen geen “legalisatie”, maar hun afwijzing zou dat zeker doen. We zouden graag zien dat de tegenstanders van cannabis bedenken dat als ze erin slagen de aanneming van deze aanbevelingen te ondermijnen, ze het multilaterale systeem niet in stand houden.

Overheden moeten begrijpen dat deze aanbevelingen een evenwicht moeten vinden tussen de noodzaak om misbruik te bestrijden en de noodzaak om het lijden te verminderen

Overheden moeten begrijpen dat deze aanbevelingen een evenwicht moeten vinden tussen de noodzaak om misbruik te bestrijden en de noodzaak om het lijden te verminderen. Beide waardevolle doelen zijn met elkaar verbonden: de ene boven de andere begunstigen zal met geen van beide succes opleveren. Het zou tragisch ironisch zijn als het falen van de CND om deze aanbevelingen uit te voeren de vooruitgang in de behandeling van drugsmisbruik vertraagt ​​vanwege de moeilijkheid om cannabis te bestuderen zoals die momenteel is gepland. De vermindering van opiaten die patiënten hebben gemeld bij het gebruik van cannabisgeneesmiddelen als aanvullende pijnbehandeling, dwingt zeker tot serieuze overweging.

Op 2 december zal de CND een besluit nemen van historisch en universeel belang. Het systeem van de Verenigde Naties moet CND-leden bijstaan ​​in deze tijd van pandemie om ervoor te zorgen dat alle stemmen kunnen worden uitgebracht en alle stemmen kunnen worden gehoord. Patiënten zijn wereldburgers, we leven op elk continent en we kijken met grote belangstelling en hoop naar deze stemming.

Deze cannabisaanbevelingen van de WHO vertegenwoordigen de eerste kans in ons leven om het record te corrigeren

Deze cannabisaanbevelingen van de WHO vertegenwoordigen de eerste kans in ons leven om het record te corrigeren. Als we ernaar streven de mensenrechten te beschermen, vrede, veiligheid, gezondheid en welvaart te verzekeren en de schade die we aan ons milieu hebben toegebracht ongedaan te maken, moeten we bereid zijn om onze fouten toe te geven en onze prestaties te prijzen.

Cannabis is opgenomen in het verdragssysteem op basis van verkeerde informatie en het ontbreken van een rigoureuze wetenschappelijke beoordeling en nu we een kritische beoordeling van cannabis hebben gehad, is het systeem nu bewust gemaakt van de enorme medische waarde en het minimale risico van dit eeuwenoude medicijn; deze waarheid dwingt tot actie.

Ondersteun de toegang van patiënten tot medicijnen!