Aphria aandeelhouders keuren fusie met Tilray goed

De fusie met Aphria en Tilray is nog steeds in de maak en werd vorige week goedgekeurd door de aandeelhouders van Aphria.

0

De fusie met Tilray is nog steeds in de maak en overwon vorige week een horde met de goedkeuring van de aandeelhouders van Aphria (NASDAQ:APHA) voor de fusie. Volgens de overeenkomst zal Tilray (NASDAQ:TLRY) alle uitgegeven en uitstaande Aphria-aandelen verwerven. Volgens de overeenkomst zullen de Aphria-aandeelhouders 0,8381 van een Tilray-aandeel van gewone aandelen van klasse 2 ontvangen voor elk gehouden Aphria-aandeel, terwijl de houders van Tilray-aandelen hun hun Tilray-aandelen kunnen blijven houden zonder aanpassing.

De stemming moest worden aangenomen door ten minste twee derde (66 2/3%) van de stemmen die op de vergadering werden uitgebracht door de aandeelhouders die virtueel stemden of vertegenwoordigd waren door een gevolmachtigde op de vergadering. Een totaal van 108.409.367 Aphria-aandelen waren vertegenwoordigd door een gevolmachtigde op de vergadering, wat ongeveer 34,43% van de uitgegeven en uitstaande Aphria-aandelen vertegenwoordigde. Van het totale aantal Aphria-aandelen stemde 99,38% VOOR de regeling.

Reactie Aphria CEO Irwin D. Simon

“Het gecombineerde bedrijf zal steeds beter gepositioneerd worden om een ​​duurzaam aantrekkelijk rendement te behalen(…)”

Irwin D. Simon, voorzitter en Chief Executive Officer van Aphria, die dezelfde functies zal bekleden bij de Gecombineerde Vennootschap, merkte op in het persbericht: “Ik wil alle Aphria-aandeelhouders bedanken voor het stemmen en goedkeuren van de regeling. We waarderen hun steun, aangezien we geloven dat het bedrijf de combinatie zal een gecombineerd bedrijf creëren met een sterk financieel profiel, goedkope productie, marktaandeel leidende merken, distributienetwerk en unieke partnerschappen. Het gecombineerde bedrijf zal steeds beter gepositioneerd worden om een ​​duurzaam aantrekkelijk rendement te behalen voor onze gecombineerde aandeelhoudersbasis.”