Bezit, thuisteelt en verbodsgebied verruimd in update Duitse cannabiswet

De Duitse regering heeft een akkoord bereikt over aanpassingen aan de cannabiswet: bezit, thuisteelt en het gebruik van cannabis worden verruimd.

0
Cannabis legalisering Duitsland
- Advertentie -

Na maandenlange onderhandelingen heeft de Duitse stoplichtcoalitie overeenstemming bereikt over de cannabiswet CanG berichtte Tagesspiegel eerder deze week. De wet zou het bezit van cannabis tot 30 gram en het eigen kweken van cannabis tot 50 gram toestaan (eerder 25 gram). Het verboden gebied voor cannabisgebruik in het zicht van kinderopvangcentra, scholen en andere jeugdinstellingen zal verder worden verkleind van 200 naar 100 meter.

Verboden gebied voor cannabisgebruik aanzienlijk kleiner

Aanpassingen aan de wet maken het verboden gebied voor cannabisgebruik in het zicht van kinderopvangcentra, scholen en andere jeugdinstellingen aanzienlijk kleiner.

In plaats van een afstand van 200 meter, zal het gebied in de toekomst 100 meter bedragen.

Dit betekent dat cannabisgebruik in de directe omgeving van deze instellingen nog steeds verboden zal zijn, maar dat het in een grotere straal wel toegestaan zal zijn.

Verhoogde grens voor cannabisbezit

De nieuwe wet zal ook een verhoogde grens voor cannabisbezit invoeren.

Het bezit van een hoeveelheid tussen 25 en 30 gram zal in de toekomst als overtreding worden beschouwd.

De strafbaarheid zal pas bij hoeveelheden boven de 30 gram ingaan.

Eerder was de grens voor strafbaarheid al vanaf 25 gram voorzien.

Toegestane opbrengt van thuisteelt verhoogd naar 50 gram

De nieuwe wet zal het eigen kweken van cannabis tot 50 gram toestaan (wat nog steeds veel te laag is. Want dat haal je makkelijk al met één plant.)

In plaats van de oorspronkelijk geplande 25 gram, zal het dus mogelijk zijn om van je drie cannabisplanten 50 gram te bewaren.

Het kweken van meer dan 50 gram zal nog steeds strafbaar zijn.

THC-grenswaarde in het verkeer moet tot eind maart worden vastgesteld

De nieuwe wet zal ook een nieuwe THC-grenswaarde in het verkeer vaststellen.

De huidige waarde van 1,0 nanogram per milliliter bloedserum wordt als te laag beschouwd. Deze waarde kan nog dagen of zelfs weken na het gebruik worden overschreden.

Een expertscommissie zal tot 31 maart 2024 een nieuwe grenswaarde vaststellen.

Cannabiswet geleidelijk in werking

De drie partijen kwamen er daarnaast over eens om de wet geleidelijk in werking te stellen.

De bepalingen voor cannabisbezit en eigen teelt bij particulieren zullen naar verwachting op 1 maart 2024 in werking treden.

Het inwerkingstreden van de voorschriften voor teeltverenigingen is pas gepland voor 1 juni of 1 juli.

Dit wordt gerechtvaardigd door de aanvankelijk vereiste aanvraag- en goedkeuringsprocedures voor deze verenigingen.