Coffeeshophouders uiten zorgen en aanbevelingen over Amsterdam-Oost in wietexperiment

De toevoeging van stadsdeel Amsterdam-Oost aan het Experiment gesloten coffeeshopketen roept volgens de BCD complexe kwesties op.

0
amsterdam coffeeshops coffeeshoptoerisme drugstoerisme petitie toeristenverbod
- Advertentie -

De coffeeshopbond Bond van Cannabis Detaillisten (BCD) heeft gisteren een artikel geplaatst waarin ze zorgen uiten en aanbevelingen doen naar aanleiding van de AMvB over de toevoeging van stadsdeel Amsterdam-Oost aan het Experiment gesloten coffeeshopketen. De zorgen zijn geuit in een reactie op de internet-consultatie over de ‘Wijziging Besluit Experiment Gesloten Coffeeshop-keten’ ondertekend door Coffeeshop The Stud.

Ongelijk speelveld dreigt in Stadsdeel Oost

Een van de belangrijkste zorgen die naar voren komen, is het dreigende ongelijke speelveld voor coffeeshops in Stadsdeel Oost. Onder de experimentele regelgeving zouden coffeeshops in dit stadsdeel exclusief cannabis van de aangewezen telers van het experiment moeten afnemen, waardoor er geen ruimte zou zijn voor andere cannabisproducten. Dit roept vragen op over de eerlijkheid van de regelgeving en de mogelijkheid voor coffeeshops in Stadsdeel Oost om te concurreren met andere Amsterdamse coffeeshops schrijft de BCD.

Een belangrijk punt van zorg is ook de mogelijke overlast door een toename in de kwaliteit van de cannabis van de aangewezen telers. Deze verbetering kan een grotere stroom van bezoekers met zich meebrengen. Hier rijst de vraag wie verantwoordelijk moet worden gehouden voor dergelijke overlast: de lokale coffeeshophouders of de beleidsmakers? De BCD benadrukt het belang van een eerlijke aanpak van deze problematiek.

Overlast en tekorten baren zorgen

Een ander punt van zorg is het risico op een beperkt assortiment en mogelijk tekort aan handelsvoorraad. Met de aanwijzing van Stadsdeel Oost wordt het experiment uitgebreid, terwijl slechts een beperkt aantal van de aangewezen telers op tijd gereed zal zijn voor levering. Dit verhoogt het risico op tekorten voor alle deelnemende coffeeshops, zowel in Stadsdeel Oost als elders in Nederland. Het is van cruciaal belang dat dit risico serieus wordt genomen schrijft de BCD, en dat risico’s en maatregelen zorgvuldig worden overwogen.

De BCD vraagt zich af in hoeverre de overheid op de hoogte is van de voortgang van de telers. Met de officiële start van de aanloopfase gepland op vrijdag 15 december, begint de overgangsfase op 1 juni 2024, waarbij alle coffeeshops binnen het experiment enkel bij de aangewezen telers mogen inkopen. Uit betrouwbare bronnen blijkt dat maximaal 5 à 6 telers gereed zullen zijn. Dit versterkt de zorgen over de variëteiten en de beschikbaarheid van de voorraad.

BCD dringt aan op verlenging en aanpassing van de overgangsfase

Om deze zorgen aan te pakken, doet de BCD een dringend beroep op een verlenging van de overgangsfase, vergelijkbaar met de termijn die is toegewezen in de aanstaande aanloopfase in Breda en Tilburg. In deze twee steden wordt de aanloopfase van zes maanden erkend als een noodzakelijke periode om het experiment zorgvuldig voor te bereiden. Tijdens deze aanloopfase krijgen alle betrokken partijen de gelegenheid om het proces grondig op gang te brengen en eventuele knelpunten te identificeren alvorens de volledige overgang van start gaat. Een verlenging van de overgangsfase zou ook de grote zorg rondom de beschikbaarheid van diverse cannabisvariëteiten en voorraad kunnen ondervangen.

Een andere optie zou kunnen zijn dat de aanloopfase beschikbaar wordt gesteld voor andere coffeeshops uit experimentgemeenten, geheel in lijn met het aanhaken van de overige aangewezen telers zodra zij gereed zijn. De BCD is ervan overtuigd dat een aanpassing cruciaal is om ervoor te zorgen dat het experiment soepel kan verlopen en om de gevolgen en risico’s, zowel positief als negatief, effectief te kunnen opvangen.

De BCD blijft vastbesloten om te benadrukken dat deze situatie aandacht behoeft en hoopt samen met beleidsmakers en verantwoordelijken te werken aan een oplossing die de belangen van alle betrokkenen beschermt. Het streven is naar een goede overgang die het Experiment gesloten coffeeshopketen tot een succes maakt, waarbij zowel de kwaliteit van cannabis als de ervaring van de consument centraal staan. Met een kritische, constructieve benadering blijven coffeeshophouders zich inzetten voor een verantwoorde en gecontroleerde keten binnen de Nederlandse coffeeshop-industrie, aldus de BCD.