Commentaar en vertaalde Q&A van 1e pijler Duitse cannabiswet door Jef Martens

In dit uitgebreide artikel enkele hoogtepunten en commentaren over de eerste pijler van de Duitse cannabiswet, waar Jef Martens bij wil stilstaan.

0
Cannabis legalisering Duitsland
- Advertentie -

Twee weken geleden presenteerde Minister Karl Lauterbach het Duitse wetsvoorstel voor cannabis legalisering – het eerste deel. Omdat in het netjes vertalen en overzetten voor cannabisindustrie.nl in een leesbaar formaat wat tijd zit komt het nu pas. Het is (gelukkig) druk qua werk – en dan moeten helaas dit soort stukken een beetje wachten.

Over de persconferentie zelf

Critici binnen de #weedmob zullen zich negatief uitlaten vanwege het wederom soms warrige overkomen en uitdrukken van Minister Lauterbach. Ik vind het echter vrij goed nog steeds hoe hij met een onderwerp dat zo onder een vergrootglas ligt voldoende inhoudelijk pareert.

Ik vind het echter vrij goed nog steeds hoe hij met een onderwerp dat zo onder een vergrootglas ligt voldoende inhoudelijk pareert

Ja, er zijn soms versprekingen of houdt hij in tijdens de formulering in een zin. Als eindverantwoordelijke doet hij het prima en wil dan ook dat het in deze opzet slaagt, mede door zo passend mogelijke formuleringen en juiste uitspraken.

Dat is soms lastig als je meer kennis hebt dan wat je kunt delen op dat moment. Een voorbeeld kwam bijvoorbeeld langs rondom ‘aankopen per 50kg in Nederland’ – daarbij doelt hij op grote aankopen bij een illegale handelaar. Het gaat natuurlijk niet om het binnenlopen van een coffeeshop en dan met 50 vuilniszakken cannabis weer naar buiten komen.

Ik heb dan ook genoten op de momenten dat de meer populistische kranten en hun journalisten op hun punt werden gezet. Vooral Bild kreeg het er van langs, zie vraag 26. Het niveau van de vraag was zoals GeenStijl beroemd is geworden. Verder was het grappig om de standpunten van de diverse journalisten bijna 1:1 met de lokale dialecten te kunnen verbinden.

Op de inhoud van het wetsvoorstel – pijler 1

De voorlichtingscampagne

Voor mij was de nu aangekondigde en gestarte voorlichtingscampagne nieuw. Ja, preventie was te verwachten, maar nog niet zo concreet. Lauterbach heeft aangegeven dat nog teveel jongeren en diens ouders, maar ook volwassenen in het algemeen onvoldoende kennis hebben over cannabisconsumptie. De campagne gaat daar verandering in brengen, vooral via social media en reclame – toegespitst op de doelgroepen.

Het doel is stellig gepositioneerd

Het doel is stellig gepositioneerd: na deze campagne (voor het einde van het jaar werd indirect genoemd) weet iedereen de boodschap. Cannabis kan het brein in ontwikkeling nadelig beïnvloeden. Dat zie je bij regelmatige consumptie terug in je eindcijfers op je examen of je studie resultaten.

Vanuit mijn vrijwilligerswerk voor Stichting Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC) in de werkgroep Speekseltest kan ik zo een inzet alleen maar toejuichen. Hadden we in Nederland maar een duidelijke voorlichting over de desastreuze gevolgen voor je rijbewijs als je regelmatig cannabis consumeert en boven de wettelijke limiet zit. Meer daarover binnenkort op de vernieuwde versie van cannabisenverkeer.nl

Verkeerslimieten

A propos verkeerslimieten: op dit moment wordt er gewerkt aan een hernieuwde manier van omgang met cannabis in het verkeer. Er wordt onderzoek verricht, al wordt niet specifiek ingegaan op de methoden. Het doel van dit onderzoek is om een werkbare limiet, detectiemethode en beoordelingsmethode op te leveren die passend is voor niet-problematische consumptie. Het streven is om een vergelijkbare situatie te krijgen als nu bestaat voor alcohol.

op dit moment wordt er gewerkt aan een hernieuwde manier van omgang met cannabis in het verkeer

Mocht je nou dit woordelijk willen opzoeken in de persconferentie: dat is niet zo genoemd. Het is echter wat de optelling is van wat wel gedeeld is en wat uit de vragen en antwoorden naar voren is gekomen.

Wat niet benoemd is hoe men met patiënten die medicinale cannabis op recept om zal gaan en of er een amnestieregeling komt voor allen die volgens de nieuwe regeling niet het rijbewijs ingenomen zou worden.

Ter afsluiting is benoemd dat er gewerkt wordt aan deze hernieuwde manier, zodanig dat er voor de verwachte ingangsdatum van 1 januari 2024 iets werkbaars ligt. Lukt dat niet, dan blijft vooralsnog de oude methode en grenswaarde van 1ng/mL THC in bloed van kracht.

De Cannabis Clubs

Ik noem de teeltverenigingen in het wetsvoorstel structureel Cannabis Clubs. Het sociale aspect dat vooral rondom verantwoorde consumptie mogelijk zou kunnen zijn is niet aanwezig in het wetsvoorstel. Daarom is de term Cannabis Social Club ook niet van toepassing is mijn mening.

De contouren zijn duidelijk geworden in het wetsvoorstel en de vraag-en-antwoordsessie. Per maand mag je tot 50g kopen en teel je zelf of anderen in jouw naam bij de Cannabis club. Je mag per keer dat je komt tot 25g ophalen. De 25g is de bovengrens waarmee je over straat mag. Men wil geen geknoei met synthetische cannabinoiden – sporadische controle zal dat oplossen, komt het voor is de club de licentie kwijt.

Om de Trinkhalle staat in Duitsland ook geen hek of zijn er verzwaarde stalen deuren, ondanks de pallets vol met sterke drank die er staan

Over de bovengrens van 500 leden was men kort – er zijn verschillende scenario’s bekeken. Met 500 leden (omgerekend maximaal 50g * 500 leden = 25.000g is 25 kg per maand, of 300kg per jaar) is er voldoende sociale controle mogelijk, is de administratie nog overzichtelijk maar de grootte qua kweekvolume net voldoende om te genieten van enkele schaalvoordelen. Ook is de vestiging eenvoudiger te regelen dan bij een grotere teeltlocatie.

Opvallend is dan wel dat er hekken om de locatie of zwaardere beveiliging benodigd is. Om de Trinkhalle staat in Duitsland ook geen hek of zijn er verzwaarde stalen deuren, ondanks de pallets vol met sterke drank die er staan.

Je zult wel verschillende variëteiten moeten kunnen aanbieden – tenminste, als je de leeftijdscategorie 18 tot 21 jaar ook wilt bedienen. Deze groep heeft twee beperkingen:

  • Er blijft een grens van 10% THC bestaan
  • In plaats van 50 gram geldt 30 gram per maand als aankooplimiet

Met 1g/dag tot je beschikking kun je als gelegenheidsconsument vrijwel je porties verdubbelen is mijn verwachting – zo zinvol vind ik de regeling dan ook niet voor de jeugdigen. Vanuit politiek oogpunt snap ik het wel – op deze manier maakt de overheid een passend onderscheid. En daar gaat het óók om, draagvlak creëren voor iedere achterban om aantoonbaar een maatwerk oplossing te bieden.

Interessant wordt dan ook hoe het zich gaat ontvouwen. Komen er >21 only clubs? Komen er ‘kids only’ clubs? Komen er clubs met specifiek medicinale soorten? Komen er clubs die ook de rol van growshop op zich nemen? Zijn er clubs die spontane consumenten willen aantrekken? Een van de vragen was namelijk zeer relevant; wordt de consument die 3, 4x in het jaar iets koopt wel bediend? Deze zit niet te wachten op een abonnementsgeld van laten we zeggen €50/maand om dan 3g per keer te kopen voor een feestje.

Afstandscriteria

Interessant vond ik qua afstandscriterium dat de Cannabis Club ook genoemd werd als coldspot – binnen 200m van de Cannabis Club mag er niet geconsumeerd worden, evenals bij sportgelegenheden en plekken waar kinderen komen.

Ook de voetgangerszone is tussen 07:00 en 22:00 een taboegebied.

Thuisteelt en bezit

Er waren geen noemenswaardige veranderingen qua thuisteelt gedeeld. In de vraag-en-antwoordsessie kwamen de limiet van 3 planten voorbij. Ook kwam de 25 gram grenswaarde voor bezit voor over straat lopen aan bod.

Onduidelijk blijft hoe je, uitgaande van een haalbaar scenario van 75g per plant bij een indoor autoflower, de resterende 200g (3x 75g = 225g – limiet van 25g = 200g) na je oogst veilig is. Je zit dan een factor 8 boven je toegestane limiet op bezit. En dan heb ik het nog niet over buitenteelt in de volle grond met een beetje training en groene vingers. Dit gat moet nog wel gedicht worden.

Duidelijk is dat thuisteelt in een solide marktmodel thuis hoort. De legale thuisteelt op federaal niveau dekt verschillende doelen:

  • Het voorkomt dat deelstaten consumenten en clubs onnodig in de weg willen zitten, bijvoorbeeld met extreem papierwerk en controles
  • Het voorkomt bij teveel vraag naar clubs en te weinig gerealiseerde clubs dat de markt onvoldoende wordt voorzien van cannabis op de overzichtelijke termijn
  • Ook bij onvoldoende aanbod in de club, hetzij op variëteit of productvorm kun je altijd terugvallen op een alternatief. Het is niet zo snel als de illegale handel qua aankoop, maar de kosten en kwaliteit zullen veruit competitief zijn

Uit de vragen en antwoorden kwamen nog twee relevante punten naar voren. Allereerst zal de basisuitrusting van groen op straat worden verrijkt met een weegschaal. Wanneer men twijfelt aan een hoeveelheid cannabis of hasj wordt er namelijk gewogen, dat wijzigt niet. Ten tweede zal men, met 25g op zak, vragen naar de clubregistratie. Denk aan een vispas, waarbij mogelijkerwijs een inkijkje in de ledenadministratie nodig is. Ook hier is weer een klein gat in het ontwerp – wat als je thuis teelt, moet je dan ook een pas hebben om met je zelf geteelde vakantievoorraad op pad te zijn?

Ter afsluiting

Ik ben het eens met Karl Lauterbach. Deze eerste zuil, voorlichting, preventie, bescherming van kinderen en jeugd, thuisteelt, Cannabis Clubs, decriminalisering, bezit en verkeer zijn een kantelpunt in de drugswetgeving. Het is een snel uitvoerbare manier om de illegale handel aan te pakken en een redelijk veilig alternatief te bieden.

Het is een snel uitvoerbare manier om de illegale handel aan te pakken en een redelijk veilig alternatief te bieden

Helaas zijn enkele regels rondom administratie en limieten beperkend. Desondanks is “Cannabis kein Broccoli” maar ook “kein Plutonium”. Minister Lauterbach benadrukte dat nogmaals vandaag door te verwijzen naar de honderden doden per jaar door harddrugs als Amfetamine, of duizenden doden door alcohol. Normaal geteelde cannabis ten opzichte van zwaardere drug kent geen doden, geen grote gezondheidsproblemen bij niet-problematische consumptie.

Onder de streep toont Minister Lauterbach welk gapend gat er op dit moment in het gedoogbeleid bestaat. Hij haalde daarom ook fel uit naar het Nederlandse gedoogbeleid en benoemde het Duitse plan als mogelijk het beste preventieve beleid in het kader van volksgezondheid wereldwijd op gebied van cannabis.

Of dat verzilverd wordt – dat gaan we merken, uiterlijk vanaf 1 januari 2024. Ik ben in elk geval blij met het inkijkje in de mechanieken die zijn toegepast. Welke overwegingen zijn gebruikt om de volledig illegale handel aan te pakken, met welke instrumenten. Zo is toch echt duidelijk geworden dat er keihard is gewerkt aan een uitvoerbare interdepartementale opzet met 7 ministeries.

Vraag-en-antwoordsessie na de persconferentie

In de onderstaande tabel zijn de vragen en antwoorden zoals deze zijn gesteld tijdens de persconferentie opgeschreven, ingekort en vertaald. Indien genoemd is de vraagsteller bij naam of vertegenwoordiging genoemd, dit was echter niet voor alle vraagstellers mogelijk.

Nr.Vraag (vraagsteller)Antwoord (Min. Lauterbach)
1Cannabis in het verkeer – hoe zit het met de limietwaarde(n) voor THC in het bloed? Op welke wijze wordt rijvaardigheid getoetst? (Spiegler)
De onderzoeken lopen nu. Het streven is om een manier te krijgen die rijvaardigheid betrouwbaar kan indiceren. We werken samen met de verkeersminister deze methode en grenswaarden uit.
2Waar komen de budget vandaan voor het preventieplan? (Brotkorb)
Uit de algemene huishoudkas voor algemeen preventiebeleid. Er is nu een campagne die is gestart, met een informatieve ‘landing page’, samen met acties op sociale media.
3Onderzoeker Justus Haucap (Prof. Markt economie, onderdeel experts die betrokken zijn bij ontwerpen) concludeerde dat met een limiet van 500 leden voor een Cannabis Club alle schaalvoordelen tenietgedaan worden. Waarom is er een bovengrens van 500 leden opgesteld? (Jugend)
Er is zorgvuldig gekeken naar dit aantal. Voor de uitvoerbaarheid van de activiteiten, vestigingsmogelijkheden, regeldruk, minimale investeringseisen, beveiliging en meer van deze factoren. Daarbij bleek dat bij zo’n 500 leden de prijs laag genoeg kan worden om te concurreren met de illegale markt en voldoende overzicht voor ledenadministratie en inspectiemogelijkheden. De factor ‘teelt’ is daarom ook uitgebreid naar thuisteelt, omdat de grootte en beschikbaarheid van de clubs een relevante factor is.
4Waarom moet er een toegangscontrole zijn? Bij registratie heb je je al moeten legitimeren; daarbij is al vastgesteld dat je 18+ bent.
We willen dat er een goede controle is, als onderdeel van de jeugdbescherming. Dat doen we verder door limieten in te stellen voor 50g/maand per volwassen clublid qua aankoop mogelijk te maken, met 25g per keer maximaal. Voor jongeren onder de 21 geldt een 30g limiet en een THC percentage limiet. Dat zorgt er ook voor dat er diversiteit voor clubs in het aanbod komt.
5Waarom ligt de grens voor bezit op 25g? (Frau …)
De maandelijkse totaalhoeveelheid en bezit op enig moment zijn afgepast op een reguliere consument. Handelaren worden daarmee inzichtelijk(er). Boven de bezitgrens zal vervolging nog steeds van toepassing zijn. Desondanks hebben we voor de algemene markt geen beperking gelegd op bijvoorbeeld een THC percentage. Het doel is om effectief de illegale handel tegen te werken. Als er redenen zijn om naar deze handelaren te gaan, faalt het beleid. Precies daarom zijn enkele voorstellen dus niet in het finale ontwerp gekomen.
6Hoe ziet het preventieplan er in meer details uit? (Heer …)
Voor kinderen en jongeren onder de 18 blijft cannabis verboden. Wordt iemand alsnog ‘betrapt’, dan volgt preventie, verdere voorlichting en bijvoorbeeld een cursus. Gaat het om problematisch gedrag, dan komt bijvoorbeeld jeugdzorg er bij kijken.
In het grote plaatje: het doel van de zojuist gestarte campagne is dat jongeren, ouders, volwassenen in het algemeen geen vragen meer over consumptie en impact op gezondheid hebben. Bij de oudere generatie wordt er soms nog iets te lacherig over gedaan – cannabis lijkt weinig schadelijk. Maar: de cannabis van 1980 en eerder is niet de cannabis die je nu illegaal kan betrekken. Het is veel makkelijker verkrijgbaar, veel sterker en regelmatig verontreinigd; de huidige cannabisconsumptie is daarom geen onschuldig ding meer.
7Verbod op reclame voor Cannabis Clubs. Hoe voorkomt u dan dat er bijvoorbeeld op sociale media geen reclame wordt gemaakt voor Clubs? (Maier, Tagesspiegel)
Er is al enorm veel toeloop rondom de Cannabis Clubs. Veel geinteresseerden. De clubs zullen zich snel vullen en wanneer men de limiet heeft bereikt is er geen andere mogelijkheid om te vergroten; reclame is daardoor niet relevant.
8Er wordt gesproken over straffen tot 3 jaar gevangenis, boetes, limiet van 25g. Zijn dit soort onderwerpen nog ter discussie, kunnen de specifieke waarden nog veranderen?
Nee, wat nu is voorgesteld is al zodanig afgestemd met de 7 ministeries en de coalitie dat daar minimale accenten aan gegeven worden, maar in principe staat dit vast. Ook zal dit beleid federaal (landelijk) gelden waardoor deelstaten daarmee niet kunnen afwijken. Wat gelegaliseerd is is gelegaliseerd.
9Tegenstanders noemen gevaren van legalisering. Sommigen halen mislukkingen aan waarbij consumptie vergroot werd en jongeren niet beter beschermd zijn, in Canada en de VS. Gaat Duitsland het wél goed doen, zonder vergroting van de consumptie? (Winke)
Vanwege de focus op volksgezondheid en de bescherming van de jeugd, kan het Duitse ontwerp wel eens de beste uitvoering van legalisering wereldwijd worden. Door mijn directe contact met Minister Duclos (Publieke dienstverlening en inkoop) hebben we inzage in de resultaten van het programma in Canada. Tegenstanders hebben gelijk; tot aan de legalisering van 2018. De groei in consumptie door jongeren is gestopt sinds de legalisering. De verwachting is dat vanaf volgend kwartaal (Q3 2023, red.) consumptie door jongeren gaat afnemen.
10Grenslanden van Duitsland vragen zich af hoe Duitsland voorkomt dat cannabis consumptie over de grens kruipt? In Nederland is dat al het geval.
De verplichte registratie voor aankoop in een Cannabis Club met als beperking Duits ingezetene te moeten zijn en de limieten per maand zorgen er voor dat het economisch onaantrekkelijk is om handel te drijven
11U was altijd tegen, hoe bent u dan nu vanuit uw standpunt alsnog overtuigd voor legalisering? (Jürgen)
Gezondheidspolitieke punt. We zien stijging bij de jeugd. Als we niks doen of doorgaan op huidige voet zal die stijging van consumptie door jongeren ook door gaan. Daarom moeten we wat anders proberen. Op dit moment geeft tenminste 45% van de Duitsers aan voorstander van legalisering te zijn. Er is een grijs gebied en bijna evengroot deel (~45%, red.) voor verbod. De grijze groep is bijvoorbeeld voor regulering.
12Waarom zou u dan niet enkel een campgane met voorlichting doen in plaats van legalisering?
We willen jeugdbescherming forceren door een kader te maken. Dat lukt niet bij enkel een illegale markt aan te houden. Door alle Duitsers voorlichting te geven leggen we nog meer verantwoording bij de consumenten.
13Als jonge mensen het doel zijn, waarom niet grens op 21? (Heer …)
Zoals ik al eerder genoemd heb in andere sessies, de illegale handel doet niet aan leeftijdscontroles. De jeugd heeft blijkbaar wel behoefte. Dan maakt het een leeftijdsgrens van 21 onrealistisch. Zo geef je de jongeren ook een plek, met wat overwegingen over de impact bij consumptie met onvolgroeide hersenen. Van beide kanten, de voorstanders en de tegenstanders is er kritiek. Het feit dat iedereen een beetje ontevreden is lijk een indicatie te zijn van een bereikt optimum.
14Hoe voorkom je dat mensen zich bij twee clubs registreren?
In theorie zou dat kunnen, het is echter controleerbaar. Het zal slechts in beperkte gevallen kunnen, bijvoorbeeld in grensgebieden tussen deelstaten. Voor handel zouden op basis van de limieten alsnog geen zakelijke interessante situaties ontstaan. Zoals gezegd kan de inspectie dit gat administratief dichten.
15Gezien de budgetverkleining voorzien voor de komende jaren, is de timing voor een grootschalige preventiecampagne wel op zijn plaats? (HD Funk)
De huidige campagne is heel specifiek gericht, met een bescheiden budget. De doelgroepen zijn getoetst en we hebben een heel hoge reikweidte en raakvlak in deze test bereikt. Zo is het een verantwoorde, maar
16Kunt u het budget voor zorgvoorlichting van 1 miljard bevestigen?
Ja, de komende 4 jaar is jaarlijks 1 miljard in zorgcampagnes begroot.
17Hoe voorkomt u dat de bondslanden niet dwars gaan liggen? (Mittingen)
De Bundesrat is geen partij in dit wetsvoorstel. En ik besef me dat dit niet gevraagd is, maar dit wil ik wel even genoemd hebben. Al met al is dit wetsvoorstel een kantelpunt voor alle bondslanden (deelstaten red.). Het wetsvoorstel geldt landelijk, een deelstaat kan daar niet van afwijken. Zij hebben dus geen wettelijke basis om een Cannabis Club, thuisteelt of consumptie tegen te gaan. De bondslanden kunnen wel gaan over de modelprojecten die voor de 2e pijler aan bod zijn. Bij de 2e pijler komt ook de Bundesrat aan bod.
18Hoe ziet men zich het vaststellen van maximaal 25g cannabis door handhaving voor zich? Moet de politie met een weegschaal op pad? (Nieder van Web.de)
Op dit moment is dat de methode inderdaad. En dat wordt al bij reguliere onderzoeken toegepast (USO’s), waarbij 6g relevant kan zijn of 10g in de huidige wetgeving.
19De grens van 25g, geldt die voor enkel cannabis? Of komt er een andere grenswaarde voor hash? (Jott)
Voor jongeren onder de 21 zal er een conversie berekend gaan worden voor de maximale grenswaarden voor hash. (Jef rekent uit: 15% THC/g * 30g maandelijks voor <21 jarigen = 4,5g THC. Uitgaande van laagst gemeten waarde Nederhash op basis van Trimbos onderzoeken ter vergelijking met wat waarschijnlijk in CC geproduceerd kan worden: 25% THC. 4,5g THC / 0,25 = 18g hash. Op dezelfde manier wordt het voor volwassenen bij een THC gehalte van theoretisch 38% maximaal 76g hash verkocht. Praktisch gezien ligt dit boven de grens van 50g dus 50g blijft de limiet)
20Bij wie ‘koopt’ een CC-lid de cannabis? Bij zichzelf? Hoe werkt het mechaniek dat iemand lid kan zijn van een CC, zelf kweekt en dan bij zichzelf koopt? (Jott)
Zie het als een genootschap; deze huurt ook van zichzelf een locatie indien het in eigendom is. Op deze wijze voorzie je jezelf en anderen tegen kostprijs (op professionele productieschaal, red.).
21Sinds de jaren ’70 zijn de doseringen en sterkten hoger geworden. Hoe gaat men om met synthetische cannabinoiden voor de CC’s? En is er een grenswaarde voor THC in cannabisproducten voorzien op algemene basis? (Cipoll)
Synthetische cannabinoiden in de illegale handel blijven tot nu toe een groot probleem met grote kans op verslaving als resultaat. Om te waarborgen dat dit geen onderwerp is bij deze nieuwe aanpak zullen er steekproeven worden gedaan bij de CC’s. De beste manier om zulke verontreinigingen te voorkomen is het bieden van een alternatief dat relevant is voor de markt. (Daarmee is het directe antwoord: nee, op kwaliteit en kenmerken zullen geen beperkingen opgelegd worden, aangezien dan de illegale markt nog kan blijven bestaan. Red.) Ook de overstap op andere, zwaardere drugs dan cannabis blijft dan makkelijker. Ten aanzien van andere soorten drugs, waaronder alcohol, zijn er bij reguliere cannabis ook geen sterfgevallen of grote gezondheidsproblemen op te merken. Bij andere middelen kennen we jaarlijks honderden doden, zoals bij amfetamine, of duizenden zoals bij alcohol.
22Uw model voorziet niet in kleine hoeveelheden bij gelegenheidsconsumenten, hoe ziet u dat? Hoe gaat u de mensen bereiken die eenmalig of incidenteel iets willen kopen? (Tobias, Ärzteblatt)
De gelegenheidsconsument hoeft enkel lid te worden van een club en moet niet de maximumaantallen kopen. Dat voorkomt zodoende alle mogelijke illegale handel.
23In het Görlitzer Park kunnen ze nu voor €20,- wat kopen, zonder zich te moeten registreren of tegen een vaste maandelijkse lidmaatschapsbijdrage. De aanschafprijs komt daarmee significant boven de straatwaarde.
U noemt bedragen, €50/maand, die ver boven onze verwachting liggen van administratieve bijdragen waar wij van uit gaan. Uitgangspunt blijft de straatprijs die we nu kennen, daarvoor moet een significante kostenreductie mogelijk zijn bij een CC. (Jef geeft commentaar: Wellicht wordt hiermee het hashprobleem opgelost voor een CC. Uitgaande van 500 leden/club zul je flink meer moeten produceren bij behoefte aan hash, dan een regulier aantal planten per lid. Wanneer je een mix neemt van vaste klanten die maximaal afnemen en gelegenheidsklanten, heb je zo met beperkte oppervlakten alsnog voldoende capaciteit.)
24Qua grenswaarden in het verkeer, is er een termijn bekend per wanneer dit zou ingaan? (Onbekend)
Nee. Mochten we tot 1 januari, per wanneer de nieuwe wetgeving in zou gaan, nog geen nieuwe grenswaarden hebben uit het eerder genoemde onderzoek gaan we tijdelijk door op de bestaande wet- en regelgeving.
25Gaat u zelf ook cannabis gebruiken? (Bild)
Nee, niet nog eens.
26Wat zegt het over de stand van de rechtsstaat wanneer je een uitspraak als “je moet meedoen met de illegale handel”? normaliseert?
Het zou goed kunnen dat ik een deel van deze quote heb gezegd, wellicht is uw blad iets te gretig met het poetsen van informatie, ik hoop dat u nu mijn quotes volledig overneemt, dus noem ik zal deze nog in volledigheid nog een keer herhalen. (Lange, precieze uitspraak over hoe een markt werkt en dat je een vervanging moet bieden die zinvol is voor de afnemer) Het zou voor de rechtsstaat dus heel verstandig zijn om beleid dat duidelijk faalt te veranderen.
27U heeft het over een goede samenwerking tussen 7 ministeries gehad. Waarom zit u dan hier vandaag alleen? (Frau …)
Ik spreek hier namens het volledige kabinet. We stellen deze nieuwe wet voor, we rechtvaardigen het wetsvoorstel niet. De conclusie is slechts dat het beleid zoals voorgesteld wordt uitgevoerd, onder leiding van het ministerie van volksgezondheid. Daarvan ben ik het hoofd en zit ik nu hier met u.
28Wat betreft de 2e pijler, wanneer verwacht u dat de eerste winkel open gaat? (Wagmeier)
Daar kan ik geen uitspraken over doen. De gelegenheidsconsument zal gauw genoeg prima bediend kunnen worden via de CC’s. We zullen voor de 2e pijler voor het einde van het jaar het voorstel doen. Daarmee volgen we nog steeds ons tijdspad zoals we dat vorig jaar zijn aangegaan.
29Voor de commercie en winkels, daarvoor gaat u uit van een legale markt. Nadat u met de EU Commissie hebt gesproken is er een splitsing gekomen in uw aanpak van het benaderen van een legale markt, met de 1e en 2e pijler als resultaat. De DHV heeft als kritiekpunt genomed dat er nog steeds geen antwoord is gekomen op de ruggespraak van de EU Commissie. Kunt u ons bijpraten wat er destijds is besproken? (Meneer …)
We bereiken met dit voorstel een niet-bureaucratisch, praktische invulling van het bereiken van vele consumenten van cannabis. De gesprekken met de EU Commissie waren vertrouwelijk en zullen dat blijven.
30Waarom gaan de experimenten niet gelijk met de CC’s van start? (Hubscher, Schweizer Fernsehen)
De voorbereidingen zijn nog niet af. De grote verschuiving (van illegaal naar legaal, red.) begint nu al landelijk. Deze opsplitsing is daarmee al wel relevant. Als we ‘arrondieren’, per deelstaat met experimenten aan de slag gaan, komen er meer uitdagingen op ons pad; daarvoor moet eerst de 2e pijler onder meer door de Bundesrat.
31Hoe zit het met toerisme? EU burgers zouden zich toch moeten kunnen aanmelden bij een CC, volgens EU recht? Hoe gaat u om met grensstreek bewoners en bestaande regelingen voor zulke grensstreek bewoners? (vb: een DE’er die in NL woont, maar in DE werkt en andersom – zoals dat bij Jef’s ouders ook vroeger was; kan in DE auto kopen met DE belasting voordelen wanneer minder dan X dagen in NL woonachtig) En hoe voorkomen we dan een Amsterdam scenario in de diverse Duitse steden? (Heer …)
Als je je in Duitsland aanmeldt om 50g cannabis per maand te gaan kopen, dat is toch bedroefd? In NL gaat het in de (illegale handel) om zo’n 50kg per aankoop. Middels registratie zal worden voorkomen dat er toerisme ontstaat. En met de limieten wordt het voor de illegale doorverkoop niet relevant gemaakt. Verder kun je je enkel ergens inschrijven wanneer je je elders uitschrijft, dubbele registraties zullen tegengegaan worden.
32De FDP roept al sinds het begin van dit ontwerp dat er voorkomen moet worden dat er een administratief monster ontstaat. Waarom zit er dan toch een bovengrens op bezit? Is dat onderwerp nog ter discussie?
Het ontwerp zoals nu voorgesteld zal weinig afwijken van de finale versie van de wet. Bij goed voorbereide wetsvoorstellen zie je weinig verschillen met de eindversie. Dit proces is flink voorbereid, dus er is weinig beweegruimte.
33
Heer Kreuzfeld stelt als laatste vraagsteller een vraag over een totaal ander onderwerp dat eerder die dag in de bondsdag is besproken. We herhalen het hier niet.