Duitse kabinet akkoord met wetsvoorstel om cannabis te legaliseren

Vandaag is bekend geworden dat de Duitse federale regering het wetsvoorstel om cannabis te legaliseren heeft goedgekeurd. De wet is nog wel onderhevig aan feedback van het Duitse parlement.

0
Cannabis legalisering Duitsland
- Advertentie -

De Duitse federale regering heeft vandaag op een persconferentie en in een persbericht laten weten dat het een belangrijke stap gezet heeft gezet in het drugsbeleid door de “Wet op het gecontroleerde gebruik van cannabis en wijziging van andere voorschriften” (CanG) goed te keuren. Deze wet (PDF), gebaseerd op het tweepijlerbeleid, opent de weg voor privé- en gemeenschappelijke teelt van cannabis voor eigen gebruik door volwassenen. Een centraal onderdeel van de wet is de bescherming van kinderen en jongeren tegen de risico’s van cannabisgebruik.

Eerste stap naar decriminalisering en jeugdbescherming

De CanG-wet (of simpelweg cannabiswet genoemd) markeert een duidelijke heroriëntatie van het cannabisbeleid in Duitsland.

Met de eerste pijler van de wet wordt de privéteelt van maximaal drie cannabisplanten voor eigen gebruik door volwassenen mogelijk gemaakt.

Tegelijkertijd wordt de jeugdbescherming versterkt en wordt de zwarte markt bestreden. Jongeren blijven verboden om cannabis te gebruiken, terwijl jongvolwassenen onder bepaalde voorwaarden wel mogen gebruiken.

Voorlichtingscampagne voor jongeren en jongvolwassenen

Parallel aan de wetgeving heeft het Duitse ministerie van Volksgezondheid een uitgebreide voorlichtingscampagne gelanceerd om jongeren en jongvolwassenen te informeren over de risico’s van cannabisgebruik.

De digitale campagne, met als motto “Legaal, maar…”, richt zich op de tegenstelling tussen legalisering en mogelijke gezondheidsrisico’s.

Deze maatregelen zorgen er al tijdens het wetgevingsproces voor dat de indruk wordt tegengegaan dat het gebruik van cannabis onschadelijk is.

Strikte voorschriften voor teelt en gebruik

De cannabiswet legt gedetailleerde voorschriften vast voor de teelt en het gebruik van cannabis.

Belangrijke punten zijn onder meer de privéteelt van maximaal drie planten, het straffeloos bezitten van maximaal 25 gram cannabis, evenals een verbod op reclame en sponsoring voor cannabis en teeltverenigingen.

Cannabisgebruik wordt verboden in een beschermingszone van 200 meter afstand tot scholen, kinder- en jeugdinstellingen en openbare sportfaciliteiten.

Versterking van jeugdbescherming en individuele vrijheid

De minister van Volksgezondheid Prof. Karl Lauterbach benadrukte in het persbericht het belang van de wet voor een progressief drugsbeleid dat decriminalisering bevordert en tegelijkertijd de jeugdbescherming versterkt.

Hij benadrukte dat toegang tot cannabis nu veilig en gecontroleerd kan plaatsvinden om de zwarte markt te bestrijden en jeugdbescherming te waarborgen.

Belangrijkste bepalingen in het wetsvoorstel

 • Voor volwassenen is het privé telen van maximaal drie cannabisplanten voor eigen gebruik toegestaan, evenals gemeenschappelijke, niet-commerciële teelt voor eigen gebruik binnen teeltverenigingen of coöperaties.
 • Het bezit van maximaal 25 gram cannabis wordt in de toekomst niet strafbaar gesteld.
 • Er geldt een algemeen verbod op reclame en sponsoring voor cannabis en teeltverenigingen.
 • Het consumeren van cannabis is verboden in een beschermingszone van 200 meter afstand tot de ingang van teeltverenigingen, scholen, kinder- en jeugdvoorzieningen, kinderspeelplaatsen en openbare sportfaciliteiten.
 • Niet-commerciële teeltverenigingen mogen alleen met officiële toestemming gezamenlijk cannabis telen, met actieve deelname van de leden, en dit voor eigen gebruik doorgeven aan leden. Strikte wettelijke voorwaarden moeten worden nageleefd.
 • Teeltverenigingen mogen maximaal 500 leden hebben; leden moeten volwassen zijn en hun woonplaats of gewone verblijfplaats in Duitsland hebben.
 • Naleving van strikte hoeveelheids-, kwaliteits- en jeugdbeschermingsvoorschriften is vereist en wordt gewaarborgd door overheidscontrole.
 • Beperking van het doorgeven van cannabis in teeltverenigingen: doorgeven alleen aan leden, gekoppeld aan een strikte verplichting om het lidmaatschap en de leeftijd te controleren – maximaal 25 gram per dag / 50 gram per maand.
 • Beperking van het doorgeven aan jongeren tussen 18 en 21 jaar tot 30 gram per maand, met een limiet van het toegestane THC-gehalte van 10 procent. Doorgeven van cannabis van gecontroleerde kwaliteit en alleen in pure vorm, dat wil zeggen wiet of hasj.
 • Beperkt toegestane privéteelt met de verplichting om het privé geteelde cannabis te beschermen tegen toegang door kinderen, jongeren en derden.
 • Versterking van preventie: preventiemaatregelen van het Federale Centrum voor Gezondheidseducatie (BZgA) en binnen teeltverenigingen; informatie en advies door preventieambtenaren met bewezen expertise en samenwerking met lokale verslavingsadviescentra.

Q&A na persconferentie Lauterbach

In de Q&A ging de minister in op vragen van de aanwezige journalisten. De Q&A kan je terug lezen op Twitter en later mogelijk hieronder.

Reactie Deutsche Hanfverband

Hieronder volgt de reactie van de Deutsche Hanfverband (DHV), dat niet lang na de persconferentie het volgende persbericht er uit deed.

Hanfverband verwelkomt en bekritiseert het kabinetsvoorstel over cannabis

De Duitse Hennepvereniging verwelkomt het kabinetsvoorstel als een mijlpaal op weg naar hervorming van het cannabisbeleid in Duitsland. Met het nu beginnende debat in de Bondsdag komt de goedkeuring van de wet binnen handbereik. Honderdduizenden consumenten zijn de afgelopen decennia getroffen door strafprocedures wegens op consumptie gebaseerde delicten. Deze zinloze repressie zou tegen het einde van het jaar kunnen eindigen.

De DHV hoopt op frisse ideeën in de discussie over de details van de betrokkenheid van de parlementariërs. Want sinds het conceptvoorstel zijn er geen grote verbeteringen zichtbaar. Alle belangrijke kritiekpunten van de DHV zijn nog steeds relevant:

  • Het verbod op consumptie in cannabis-teeltclubs is onrealistisch.
  • De afstandsregeling zal de verenigingen buitengewoon moeilijk maken om geschikte locaties te vinden.
  • De afstandsregels voor consumptie zijn niet haalbaar. Ze overtreden het specificatievereiste van de grondwet. Noch consumenten, noch de politie kunnen weten waar precies consumptie is toegestaan en waar niet.
  • De dreiging van straffen en boetes voor kleine overschrijdingen van de toch al willekeurige grenzen is volledig overdreven. Het bezit van 25 gram is volkomen legaal, voor het bezit van 26 gram kan een gevangenisstraf van maximaal drie jaar worden opgelegd. Voor consumptie op een afstand van 199 meter van een school kan een boete van maximaal 100.000 euro worden opgelegd.
  • In totaal zijn drie planten voor eigen teelt te weinig. Een limiet van 25 gram voor opslag van zelf geteelde cannabis in de eigen woning is onrealistisch.

De DHV is ervan overtuigd dat deze en vele andere problemen nu in detail zullen worden aangepakt in het parlementaire proces.

Bij de huidige plannen mag het daar echter niet bij blijven. Een aanzienlijke vermindering van de zwarte markt is alleen mogelijk met de wijdverspreide invoering van cannabiswinkels voor volwassenen.

“Vandaag is vooral een goede dag omdat het parlement nu de bevoegdheid heeft over verdere beslissingen en niet langer Karl Lauterbach,” zegt DHV-woordvoerder Georg Wurth.

Het concept wetsvoorstel is hier in te kijken (PDF). NB: dit wetsvoorstel is nog niet definitief (het Duitse parlement moet zijn zegje nog doen, kan moties indienen) en is nog niet in werking getreden.